Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

W dniu 27 stycznia br. w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
Posiedzenie otworzył Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski, witając zaproszonych gości.
Po dokonanej prezentacji Starosta przedstawił program posiedzenia, na którym omówione zostały:
sprawozdanie za 2010 rok oraz przyjęcie planu pracy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego na rok 2011, skutki powodzi w powiecie dąbrowskim w 2010 roku ze szczególnym uwzględnieniem zadań na rzecz poprawy bezpieczeństwa powodziowego w poszczególnych gminach oraz ocena stanu realizacji zadań w zakresie usuwania skutków powodzi w roku 2011 a także organizacja bezpiecznych ferii zimowych w powiecie dąbrowskim.

 

Na posiedzenie PZZK przybyli:
Zbigniew Krakowiak - reprezentujący Małopolski Urząd Wojewódzki-Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Paweł Nowak Komendant Straży Granicznej w Tarnowie, Józef Domino – Kierownik Rejonu Nadzoru Urządzeń Wodnych w Dąbrowie Tarnowskiej, Marek Kopia – członek Zarządu Rady Powiatu Dąbrowskiego, Janusz Plata –Sekretarz Gminy Olesno, Marek Janik – Dyrektor Zarządu Drogowego w Dąbrowie Tarnowskiej, przedstawiciele Gminnych Centrów Zarządzania Kryzysowego: Marek Minorczyk, Marian Wadas, Zbigniew Ryczek, Józef Woźniak, Artur Dybała, Teresa Kruk oraz Jerzy Kaczówka.
 
Starosta przywitał również: dyrektorów Szkół Ponadgimnazjalnych: Jana Kiljana, Jana Gierę; członków Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego: Bogdana Tabisia, Adama Rzemińskiego, Bogusławę Molak, Jacka Janasa, Grażynę Dudajek, Barbarę Studzińską oraz pracowników Starostwa Powiatowego.
 
W wyniku dyskusji zostały wypracowane wnioski, które zostaną wdrożone do bieżącej realizacji i podejmowanych działań.

W dniu 27 stycznia br. w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Posiedzenie otworzył Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski, witając zaproszonych gości. Po dokonanej prezentacji Starosta przedstawił program posiedzenia, na którym omówione zostały: sprawozdanie za 2010 rok oraz przyjęcie planu pracy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego na rok 2011, skutki powodzi w powiecie dąbrowskim w 2010 roku ze szczególnym uwzględnieniem zadań na rzecz poprawy bezpieczeństwa powodziowego w poszczególnych gminach oraz ocena stanu realizacji zadań w zakresie usuwania skutków powodzi w roku 2011 a także organizacja bezpiecznych ferii zimowych w powiecie dąbrowskim.   Na posiedzenie PZZK przybyli: Zbigniew Krakowiak - reprezentujący Małopolski Urząd Wojewódzki-Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Paweł Nowak Komendant Straży Granicznej w Tarnowie, Józef Domino – Kierownik Rejonu Nadzoru Urządzeń Wodnych w Dąbrowie Tarnowskiej, Marek Kopia – członek Zarządu Rady Powiatu Dąbrowskiego, Janusz Plata –Sekretarz Gminy Olesno, Marek Janik – Dyrektor Zarządu Drogowego w Dąbrowie Tarnowskiej, przedstawiciele Gminnych Centrów Zarządzania Kryzysowego: Marek Minorczyk, Marian Wadas, Zbigniew Ryczek, Józef Woźniak, Artur Dybała, Teresa Kruk oraz Jerzy Kaczówka. Starosta przywitał również: dyrektorów Szkół Ponadgimnazjalnych: Jana Kiljana, Jana Gierę; członków Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego: Bogdana Tabisia, Adama Rzemińskiego, Bogusławę Molak, Jacka Janasa, Grażynę Dudajek, Barbarę Studzińską oraz pracowników Starostwa Powiatowego. W wyniku dyskusji zostały wypracowane wnioski, które zostaną wdrożone do bieżącej realizacji i podejmowanych działań.