Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

7 grudnia 2022 r. w sali narad Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej, odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

W posiedzeniu oprócz członków Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego uczestniczył przedstawiciel „Tauron Dystrybucja" S.A. oraz  kierownicy dostawców wody pitnej i odbiorców ścieków komunalnych z terenu powiatu (RPWiK Sp. z o.o. w Dąbrowie Tarnowskiej, Zakład Usług Komunalnych w Szczucinie i Stacja Uzdatniania Wody w Mędrzechowie), a także przedstawiciele gmin z terenu powiatu i zaproszeni goście.

Porządek posiedzenia obejmował:

  • przygotowanie powiatu do funkcjonowania w ekstremalnych warunkach zimowych,
  • infrastruktura komunalna (energia elektryczna, gaz ziemny, woda pitna i kanalizacja),
  • zimowe utrzymanie dróg,
  • funkcjonowanie powiatu (gmin) w przypadku długotrwałej awarii sieci energetycznej powodujących brak dostaw prądu na obszarze powiatu.

W ramach oceny przygotowania powiatu do sezonu zimowego gruntownie oceniono zdolność funkcjonowania infrastruktury komunalnej, w tym dostaw energii elektrycznej oraz wody i kanalizacji do mieszkań i budynków użyteczności publicznej. Jak wynikało z przedstawianych informacji, sieci przesyłowe przeszły jesienne przeglądy oraz opracowano harmonogramy działań w przypadku zaistnienia awarii. Część obiektów użyteczności publicznej oraz sklepów jest zabezpieczona w agregaty prądotwórcze lub posiada przyłącze umożliwiające ich podłączenie co umożliwi im bezproblemowe funkcjonowanie w przypadku wystąpienia długotrwałej awarii sieci energetycznej.

7 grudnia 2022 r. w sali narad Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej, odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. W posiedzeniu oprócz członków Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego uczestniczył przedstawiciel „Tauron Dystrybucja" S.A. oraz  kierownicy dostawców wody pitnej i odbiorców ścieków komunalnych z terenu powiatu (RPWiK Sp. z o.o. w Dąbrowie Tarnowskiej, Zakład Usług Komunalnych w Szczucinie i Stacja Uzdatniania Wody w Mędrzechowie), a także przedstawiciele gmin z terenu powiatu i zaproszeni goście. Porządek posiedzenia obejmował: przygotowanie powiatu do funkcjonowania w ekstremalnych warunkach zimowych, infrastruktura komunalna (energia elektryczna, gaz ziemny, woda pitna i kanalizacja), zimowe utrzymanie dróg, funkcjonowanie powiatu (gmin) w przypadku długotrwałej awarii sieci energetycznej powodujących brak dostaw prądu na obszarze powiatu. W ramach oceny przygotowania powiatu do sezonu zimowego gruntownie oceniono zdolność funkcjonowania infrastruktury komunalnej, w tym dostaw energii elektrycznej oraz wody i kanalizacji do mieszkań i budynków użyteczności publicznej. Jak wynikało z przedstawianych informacji, sieci przesyłowe przeszły jesienne przeglądy oraz opracowano harmonogramy działań w przypadku zaistnienia awarii. Część obiektów użyteczności publicznej oraz sklepów jest zabezpieczona w agregaty prądotwórcze lub posiada przyłącze umożliwiające ich podłączenie co umożliwi im bezproblemowe funkcjonowanie w przypadku wystąpienia długotrwałej awarii sieci energetycznej.