Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
 1. Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

5 grudnia 2023 r., w sali narad Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej, odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

W posiedzeniu oprócz członków Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego uczestniczyli przedstawiciele „Tauron Dystrybucja" S.A. i Państwowej Spółki Gazowniczej oraz  Dyrektorzy firm świadczących usługi w zakresie dostaw wody pitnej na terenie powiatu (RPWiK Sp. z o.o. w Dąbrowie Tarnowskiej i Zakład Usług Komunalnych w Szczucinie), a także przedstawiciele gmin z terenu powiatu i zaproszeni goście.

Porządek posiedzenia obejmował:

 • Przygotowanie powiatu do funkcjonowania w ekstremalnych warunkach zimowych:
 • infrastruktura komunalna:
  • - energia elektryczna,
  • - gaz ziemny,
  • - woda pitna i kanalizacja;
 • zimowe utrzymanie dróg.
 • Organizacja bezpiecznych ferii zimowych dla dzieci i młodzieży w powiecie dąbrowskim.
 • Sytuacja epidemiologiczna na terenie powiatu – przyjęte plany i procedury działania.

W ramach oceny przygotowania powiatu do sezonu zimowego gruntownie oceniono m.in. zdolność funkcjonowania infrastruktury komunalnej, w tym dostaw energii elektrycznej, gazu oraz wody i kanalizacji do mieszkań i budynków użyteczności publicznej. Jak wynikało z przedstawianych informacji, sieci przesyłowe są w dobrym stanie a opracowane harmonogramy działań w przypadku zaistnienia awarii pozwolą w szybkim czasie przywrócić je do działania. Część obiektów użyteczności publicznej oraz sklepów jest zabezpieczona w agregaty prądotwórcze lub posiada przyłącze umożliwiające ich podłączenie co umożliwi im bezproblemowe funkcjonowanie w przypadku wystąpienia długotrwałej awarii sieci energetycznej.

Głównymi organizatorami akcji bezpiecznych ferii zimowych dla dzieci i młodzieży szkolnej są samorządy gminne. Pełna oferta planowanych działań zostanie przez nie przedstawiona w okresie poprzedzającym okres ferii zimowych, jednak już teraz część z nich poinformowała, że będą to różne formy wypoczynku w niektórych placówkach szkolno-wychowawczych, jak również na obiektach sportowych i bibliotekach.

Członkowie zespołu zostali również zapoznani z panującą obecnie sytuacją epidemiologiczną na terenie powiatu, którą przedstawił Wojciech Pelczar - Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Dąbrowie Tarnowskiej.

Na zakończenie posiedzenia Lesław Wieczorek Starosta Dąbrowski podziękował przybyłym na posiedzenie za działania podjęte dla realizacji tematów posiedzenia zespołu oraz złożył im serdeczne życzenia Spokojnych i Wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego 2024 roku.

5 grudnia 2023 r., w sali narad Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej, odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. W posiedzeniu oprócz członków Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego uczestniczyli przedstawiciele „Tauron Dystrybucja" S.A. i Państwowej Spółki Gazowniczej oraz  Dyrektorzy firm świadczących usługi w zakresie dostaw wody pitnej na terenie powiatu (RPWiK Sp. z o.o. w Dąbrowie Tarnowskiej i Zakład Usług Komunalnych w Szczucinie), a także przedstawiciele gmin z terenu powiatu i zaproszeni goście. Porządek posiedzenia obejmował: Przygotowanie powiatu do funkcjonowania w ekstremalnych warunkach zimowych: infrastruktura komunalna: - energia elektryczna, - gaz ziemny, - woda pitna i kanalizacja; zimowe utrzymanie dróg. Organizacja bezpiecznych ferii zimowych dla dzieci i młodzieży w powiecie dąbrowskim. Sytuacja epidemiologiczna na terenie powiatu – przyjęte plany i procedury działania. W ramach oceny przygotowania powiatu do sezonu zimowego gruntownie oceniono m.in. zdolność funkcjonowania infrastruktury komunalnej, w tym dostaw energii elektrycznej, gazu oraz wody i kanalizacji do mieszkań i budynków użyteczności publicznej. Jak wynikało z przedstawianych informacji, sieci przesyłowe są w dobrym stanie a opracowane harmonogramy działań w przypadku zaistnienia awarii pozwolą w szybkim czasie przywrócić je do działania. Część obiektów użyteczności publicznej oraz sklepów jest zabezpieczona w agregaty prądotwórcze lub posiada przyłącze umożliwiające ich podłączenie co umożliwi im bezproblemowe funkcjonowanie w przypadku wystąpienia długotrwałej awarii sieci energetycznej. Głównymi organizatorami akcji bezpiecznych ferii zimowych dla dzieci i młodzieży szkolnej są samorządy gminne. Pełna oferta planowanych działań zostanie przez nie przedstawiona w okresie poprzedzającym okres ferii zimowych, jednak już teraz część z nich poinformowała, że będą to różne formy wypoczynku w niektórych placówkach szkolno-wychowawczych, jak również na obiektach sportowych i bibliotekach. Członkowie zespołu zostali również zapoznani z panującą obecnie sytuacją epidemiologiczną na terenie powiatu, którą przedstawił Wojciech Pelczar - Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Dąbrowie Tarnowskiej. Na zakończenie posiedzenia Lesław Wieczorek Starosta Dąbrowski podziękował przybyłym na posiedzenie za działania podjęte dla realizacji tematów posiedzenia zespołu oraz złożył im serdeczne życzenia Spokojnych i Wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego 2024 roku.