Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

18 grudnia 2012r. w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego któremu przewodniczył Starosta Dąbrowski – Tadeusz Kwiatkowski. W spotkaniu oprócz członków PZZK uczestniczyli: Józef Rajchel – Kierownik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego MUW o/z w Tarnowie, Ryszard Taraska – Kierownik Rejonu Dystrybucji Gazu KSG Sp. z o.o. w Dąbrowie T., Grzegorz Niedbała – Prezes Zarządu RPWiK Sp. z o.o. w Dąbrowie T., Andrzej Urbanik – Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Woli Szczucińskiej, Marcin Nadolski – Kierownik Stacji Uzdatniania Wody w Mędrzechowie, a także przedstawiciele gmin powiatu dąbrowskiego.

Porządek posiedzenia obejmował omówienie problematyki:
- bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego dla celów bytowych mieszkańców i dla instytucji,
- zapewnienia ciągłości dostaw wody pitnej i do celów sanitarnych przez firmy działające na terenie powiatu,
- przygotowania powiatu do funkcjonowania w ekstremalnych warunkach zimowych, oraz
- organizacja bezpiecznych ferii zimowych dla dzieci i młodzieży szkolnej.
Z informacji Kierownika RDG KSG wynikało, że zrealizowany został harmonogram kontroli sieci gazowej; w listopadzie przeprowadzono akcję nawaniania gazu; zabezpieczono odpowiednią ilość środków rozmrażających; wyłoniono firmę do ewentualnych robót naprawczych oraz sprawdzono zabezpieczenie przejść sieci nad ciekami wodnymi. Dostawca gazu nie przewiduje żadnych ograniczeń w dostawach, a w związku ze znacznym obniżeniem ceny gazu od 1 stycznia 2013r. liczy na wzrost jego sprzedaży. W związku z tym, że znacząca ilość przerw w dostawach była spowodowana przez nieostrożnych wykonawców robót ziemnych, zaapelował aby wszelkie roboty budowlane w pobliżu sieci gazowej były wcześniej uzgadniane i wykonywane pod bezpośrednim nadzorem zarządzającego siecią gazową.

Kierownicy trzech firm będących dostawcami wody dla mieszkańców powiatu poinformowali o ich możliwościach produkcyjnych oraz wielkości i stanie sieci wodociągowej. W chwili obecnej istnieją duże nadwyżki produkcyjne co umożliwia przyłącz wszystkich chętnych na pobór wody z sieci. Wszystkie urządzenia na ujęciach wody i sieci przesyłowej w przypadku braku energii elektrycznej, będą zasilane przez agregaty prądotwórcze. Firmy posiadają swoje pogotowia techniczne oraz możliwości do korzystania z usług podmiotów zewnętrznych w wypadkach większych awarii sieci. W wielu przypadkach istnieje też możliwość dostawy wody z innego kierunku.

Sprawa przygotowania powiatu do funkcjonowania w ekstremalnych warunkach zimowych była też tematem posiedzeń Gminnych Zespołów Zarządzania Kryzysowego które ustaliły procedury postępowania w przypadku wystąpienia niekorzystnych zjawisk oraz opracowały wykazy teleadresowe osób odpowiedzialnych za poszczególne dziedziny życia społecznego. W ramach tego zagadnienia służby ratownicze oraz pracownicy służb kryzysowych podjęły szereg działań mający na celu zminimalizowanie uciążliwości jakie mogą pojawić się w okresie zimowym. Podjęta też została odpowiednia akcja informacyjna skierowana do mieszkańców powiatu.

Głównymi organizatorami akcji bezpiecznych ferii zimowych dla dzieci i młodzieży szkolnej są samorządy gminne które w tym okresie będą organizowały różne formy wypoczynku i zajęć w niektórych placówkach szkolno-wychowawczych, jak również na obiektach sportowych i innych o czym będą informowały w szkołach przed rozpoczęciem ferii jak również na swoich stronach internetowych.
Na zakończenie, Starosta Dąbrowski – Tadeusz Kwiatkowski podziękował wszystkim za dotychczasowe działania podjęte dla realizacji tematów posiedzenia zespołu oraz złożył im serdeczne życzenia Spokojnych i Wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego 2013 Roku.

Opracowano: Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

18 grudnia 2012r. w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego któremu przewodniczył Starosta Dąbrowski – Tadeusz Kwiatkowski. W spotkaniu oprócz członków PZZK uczestniczyli: Józef Rajchel – Kierownik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego MUW o/z w Tarnowie, Ryszard Taraska – Kierownik Rejonu Dystrybucji Gazu KSG Sp. z o.o. w Dąbrowie T., Grzegorz Niedbała – Prezes Zarządu RPWiK Sp. z o.o. w Dąbrowie T., Andrzej Urbanik – Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Woli Szczucińskiej, Marcin Nadolski – Kierownik Stacji Uzdatniania Wody w Mędrzechowie, a także przedstawiciele gmin powiatu dąbrowskiego. Porządek posiedzenia obejmował omówienie problematyki:- bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego dla celów bytowych mieszkańców i dla instytucji,- zapewnienia ciągłości dostaw wody pitnej i do celów sanitarnych przez firmy działające na terenie powiatu,- przygotowania powiatu do funkcjonowania w ekstremalnych warunkach zimowych, oraz- organizacja bezpiecznych ferii zimowych dla dzieci i młodzieży szkolnej.Z informacji Kierownika RDG KSG wynikało, że zrealizowany został harmonogram kontroli sieci gazowej; w listopadzie przeprowadzono akcję nawaniania gazu; zabezpieczono odpowiednią ilość środków rozmrażających; wyłoniono firmę do ewentualnych robót naprawczych oraz sprawdzono zabezpieczenie przejść sieci nad ciekami wodnymi. Dostawca gazu nie przewiduje żadnych ograniczeń w dostawach, a w związku ze znacznym obniżeniem ceny gazu od 1 stycznia 2013r. liczy na wzrost jego sprzedaży. W związku z tym, że znacząca ilość przerw w dostawach była spowodowana przez nieostrożnych wykonawców robót ziemnych, zaapelował aby wszelkie roboty budowlane w pobliżu sieci gazowej były wcześniej uzgadniane i wykonywane pod bezpośrednim nadzorem zarządzającego siecią gazową. Kierownicy trzech firm będących dostawcami wody dla mieszkańców powiatu poinformowali o ich możliwościach produkcyjnych oraz wielkości i stanie sieci wodociągowej. W chwili obecnej istnieją duże nadwyżki produkcyjne co umożliwia przyłącz wszystkich chętnych na pobór wody z sieci. Wszystkie urządzenia na ujęciach wody i sieci przesyłowej w przypadku braku energii elektrycznej, będą zasilane przez agregaty prądotwórcze. Firmy posiadają swoje pogotowia techniczne oraz możliwości do korzystania z usług podmiotów zewnętrznych w wypadkach większych awarii sieci. W wielu przypadkach istnieje też możliwość dostawy wody z innego kierunku. Sprawa przygotowania powiatu do funkcjonowania w ekstremalnych warunkach zimowych była też tematem posiedzeń Gminnych Zespołów Zarządzania Kryzysowego które ustaliły procedury postępowania w przypadku wystąpienia niekorzystnych zjawisk oraz opracowały wykazy teleadresowe osób odpowiedzialnych za poszczególne dziedziny życia społecznego. W ramach tego zagadnienia służby ratownicze oraz pracownicy służb kryzysowych podjęły szereg działań mający na celu zminimalizowanie uciążliwości jakie mogą pojawić się w okresie zimowym. Podjęta też została odpowiednia akcja informacyjna skierowana do mieszkańców powiatu. Głównymi organizatorami akcji bezpiecznych ferii zimowych dla dzieci i młodzieży szkolnej są samorządy gminne które w tym okresie będą organizowały różne formy wypoczynku i zajęć w niektórych placówkach szkolno-wychowawczych, jak również na obiektach sportowych i innych o czym będą informowały w szkołach przed rozpoczęciem ferii jak również na swoich stronach internetowych.Na zakończenie, Starosta Dąbrowski – Tadeusz Kwiatkowski podziękował wszystkim za dotychczasowe działania podjęte dla realizacji tematów posiedzenia zespołu oraz złożył im serdeczne życzenia Spokojnych i Wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego 2013 Roku. Opracowano: Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych