Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

W dniu 11.06.2013r. odbyło się zwołane w trybie pilnym posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Dąbrowie Tarnowskiej, któremu przewodniczył Wicestarosta Dąbrowski - Robert Pantera.

Oprócz członków zespołu w spotkaniu wzięli udział: Andrzej Harężlak – Wicewojewoda Małopolski, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin z Powiatu Dąbrowskiego oraz Józef Domino – Kierownik Rejonu Nadzoru Urządzeń w Tarnowie, Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych.

Jedynym tematem było omówienie sytuacji hydrologicznej jaka zaistniała na terenie powiatu dąbrowskiego w związku z długotrwającymi opadami deszczu na przełomie maja i czerwca. Omawiano sposoby zapobiegania powstaniu w przyszłości podobnej sytuacji oraz procedury jakie obowiązują przy ubieganiu się o odszkodowania związanymi ze stratami w uprawach rolnych i podtopieniami domów mieszkalnych i gospodarczych.

Za priorytetowe uznano podjęcie przez MZMiUW natychmiastowych - po opadnięciu obecnych wód, robót konserwacyjnych na Kanałach Zyblikiewicz I i II oraz Hubenickim, a także podjęcie prac koncepcyjnych zmierzających do innego rozwiązania odprowadzania wód z ich zlewni, co miałoby w przyszłości uniknąć ciągłych strat w mieniu mieszkańców oraz infrastrukturze technicznej.

Obecni na spotkaniu Wójtowie deklarowali wszelką pomoc, aby posiadacze nieruchomości przyległych do zaniedbanych cieków wodnych, pozwolili wykonawcom wejść na swój teren wykonawcom ze sprzętem koniecznym do robót na rowach.

 

Opracowano: Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

W dniu 11.06.2013r. odbyło się zwołane w trybie pilnym posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Dąbrowie Tarnowskiej, któremu przewodniczył Wicestarosta Dąbrowski - Robert Pantera. Oprócz członków zespołu w spotkaniu wzięli udział: Andrzej Harężlak – Wicewojewoda Małopolski, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin z Powiatu Dąbrowskiego oraz Józef Domino – Kierownik Rejonu Nadzoru Urządzeń w Tarnowie, Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych. Jedynym tematem było omówienie sytuacji hydrologicznej jaka zaistniała na terenie powiatu dąbrowskiego w związku z długotrwającymi opadami deszczu na przełomie maja i czerwca. Omawiano sposoby zapobiegania powstaniu w przyszłości podobnej sytuacji oraz procedury jakie obowiązują przy ubieganiu się o odszkodowania związanymi ze stratami w uprawach rolnych i podtopieniami domów mieszkalnych i gospodarczych. Za priorytetowe uznano podjęcie przez MZMiUW natychmiastowych - po opadnięciu obecnych wód, robót konserwacyjnych na Kanałach Zyblikiewicz I i II oraz Hubenickim, a także podjęcie prac koncepcyjnych zmierzających do innego rozwiązania odprowadzania wód z ich zlewni, co miałoby w przyszłości uniknąć ciągłych strat w mieniu mieszkańców oraz infrastrukturze technicznej. Obecni na spotkaniu Wójtowie deklarowali wszelką pomoc, aby posiadacze nieruchomości przyległych do zaniedbanych cieków wodnych, pozwolili wykonawcom wejść na swój teren wykonawcom ze sprzętem koniecznym do robót na rowach.   Opracowano: Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
tel. 14 642 24 31
kontakt
Projekt i wykonanie: i-t.pl
Dostępność cyfrowa
i zgodność ze standardem WCAG