Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

W dniu 3 grudnia 2013r. w Centrum Polonii – Ośrodku Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu, odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Dąbrowie Tarnowskiej, któremu przewodniczył Starosta Dąbrowski – Tadeusz Kwiatkowski.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie PZZK oraz: Stanisław Kozioł – Kierownik Rejonu Dystrybucji w Dąbrowie Tarnowskiej - „Tauron Dystrybucja” S.A., Ryszard TaraskaKierownik Rejonu Dystrybucji Gazu w Dąbrowie Tarnowskiej - „Polska Spółka Gazownictwa” Sp. z o.o. - Oddział w Tarnowie, kierownicy dostawców wody pitnej i odbiorców ścieków komunalnych z terenu powiatu oraz burmistrzowie i wójtowie gmin lub ich przedstawiciele.

Porządek posiedzenia obejmował:

- przygotowanie powiatu do funkcjonowania w ekstremalnych warunkach zimowych,

- omówienie zasad współdziałania Powiatowego Lekarza Weterynarii z organami samorządów gminnych i powiatowym w przypadku stwierdzenia ogniska wścieklizny wśród dzikich zwierząt,

- przedstawienie zadań Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego podczas zwalczania epidemii, oraz

- organizację bezpiecznych ferii zimowych dla dzieci i młodzieży.

W ramach oceny przygotowania powiatu do sezonu zimowego gruntownie oceniono zdolność funkcjonowania infrastruktury komunalnej, w tym dostaw energii elektrycznej, gazu, wody i kanalizacji oraz dostaw ciepła do mieszkań i budynków użyteczności publicznej. Jak wynikało z przedstawianych informacji, sieci przesyłowe przeszły jesienne przeglądy oraz opracowano harmonogramy działań w przypadku zaistnienia awarii. W okresie zimowym nie przewiduje się ograniczeń w dostawie prądu, gazu, wody oraz ciepła z kotłowni osiedlowych.

W innych obszarach działalności, m.in. organizacji pomocy medycznej, pomocy społecznej czy funkcjonowania placówek oświatowych określono obszary zagrożone oraz wyznaczono w gminach i powiecie, osoby odpowiedzialne za monitorowanie bieżącej sytuacji.

Funkcjonowanie komunikacji zbiorowej, w tym dowozu dzieci do szkół oraz transportu, w głównej mierze jest uwarunkowane przejezdnością dróg. W bieżącym sezonie zimowym, na podstawie zawartych porozumień, za zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych – z wyjątkiem dróg powiatowych położonych w mieście i gminie Dąbrowa Tarnowska, odpowiadają gminne służby komunalne. Taka organizacja odśnieżania i utrzymania przejezdności dróg jest bardziej ekonomiczna i skuteczniejsza.

Omawiano też problematykę odśnieżania dachów na obiektach wymagających takich czynności w przypadku katastrofalnych opadów śniegu, ochronę mostów i obiektów hydrotechnicznych, a także zapewnienia warunków przeżycia zwierząt dzikich i bezpańskich.

O ofercie dla dzieci i młodzieży szkolnej w okresie ferii zimowych będzie można przeczytać na stronach internetowych urzędów gmin.

Opracowano: Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

            

W dniu 3 grudnia 2013r. w Centrum Polonii – Ośrodku Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu, odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Dąbrowie Tarnowskiej, któremu przewodniczył Starosta Dąbrowski – Tadeusz Kwiatkowski. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie PZZK oraz: Stanisław Kozioł – Kierownik Rejonu Dystrybucji w Dąbrowie Tarnowskiej - „Tauron Dystrybucja” S.A., Ryszard Taraska – Kierownik Rejonu Dystrybucji Gazu w Dąbrowie Tarnowskiej - „Polska Spółka Gazownictwa” Sp. z o.o. - Oddział w Tarnowie, kierownicy dostawców wody pitnej i odbiorców ścieków komunalnych z terenu powiatu oraz burmistrzowie i wójtowie gmin lub ich przedstawiciele. Porządek posiedzenia obejmował: - przygotowanie powiatu do funkcjonowania w ekstremalnych warunkach zimowych, - omówienie zasad współdziałania Powiatowego Lekarza Weterynarii z organami samorządów gminnych i powiatowym w przypadku stwierdzenia ogniska wścieklizny wśród dzikich zwierząt, - przedstawienie zadań Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego podczas zwalczania epidemii, oraz - organizację bezpiecznych ferii zimowych dla dzieci i młodzieży. W ramach oceny przygotowania powiatu do sezonu zimowego gruntownie oceniono zdolność funkcjonowania infrastruktury komunalnej, w tym dostaw energii elektrycznej, gazu, wody i kanalizacji oraz dostaw ciepła do mieszkań i budynków użyteczności publicznej. Jak wynikało z przedstawianych informacji, sieci przesyłowe przeszły jesienne przeglądy oraz opracowano harmonogramy działań w przypadku zaistnienia awarii. W okresie zimowym nie przewiduje się ograniczeń w dostawie prądu, gazu, wody oraz ciepła z kotłowni osiedlowych. W innych obszarach działalności, m.in. organizacji pomocy medycznej, pomocy społecznej czy funkcjonowania placówek oświatowych określono obszary zagrożone oraz wyznaczono w gminach i powiecie, osoby odpowiedzialne za monitorowanie bieżącej sytuacji. Funkcjonowanie komunikacji zbiorowej, w tym dowozu dzieci do szkół oraz transportu, w głównej mierze jest uwarunkowane przejezdnością dróg. W bieżącym sezonie zimowym, na podstawie zawartych porozumień, za zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych – z wyjątkiem dróg powiatowych położonych w mieście i gminie Dąbrowa Tarnowska, odpowiadają gminne służby komunalne. Taka organizacja odśnieżania i utrzymania przejezdności dróg jest bardziej ekonomiczna i skuteczniejsza. Omawiano też problematykę odśnieżania dachów na obiektach wymagających takich czynności w przypadku katastrofalnych opadów śniegu, ochronę mostów i obiektów hydrotechnicznych, a także zapewnienia warunków przeżycia zwierząt dzikich i bezpańskich. O ofercie dla dzieci i młodzieży szkolnej w okresie ferii zimowych będzie można przeczytać na stronach internetowych urzędów gmin. Opracowano: Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych