Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

W dniu 23 września 2008r. odbyło się kolejne, planowe posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w którym, oprócz członków zespołu, wzięli udział przedstawiciele gmin powiatu dąbrowskiego. Głównym tematem była ocena zagrożenia pożarowego i stan ochrony przeciwpożarowej w powiecie – rola, funkcjonowanie i zadania Ochotniczych Straży Pożarnych. Posiedzeniu przewodniczył Szef PZZK – Wiesław Krajewski.

Szczegółową informację o stanie ochrony przeciwpożarowej w powiecie oraz organizacji jednostek OSP, ich wyposażeniu, udziale w zdarzeniach w bieżącym roku a także w działaniach prowadzonych w 2007 roku – przedstawił Komendant Powiatowy PSP – Adam Rzemiński. Jak wynikało z przedstawionych danych, ilość zdarzeń do których są angażowane jednostki straży, jest niemal identyczna jak w roku ubiegłym. Za celowe uznano prowadzenie modernizacji i doposażenia jednostek, szkolenie strażaków, w tym z zakresu pierwszej pomocy medycznej oraz podnoszenie ich mobilności. Ponadto Komendant poinformował zespół o podjętej inicjatywie zakupu skokochronu skutecznego podczas ewakuacji ludzi z górnych pięter bloków mieszkalnych.

Zebrani zostali też poinformowani o treści pisma Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Usług Wodnych w Krakowie dotyczącego budowy przepompowni w Hubenicach (czeka na rozpoczęcie opracowania projektu technicznego); budowy zbiornika wielofunkcyjnego na rz. Breń w m. Żelazówka oraz konserwacji urządzeń infrastruktury wodnej.

W dniu 23 września 2008r. odbyło się kolejne, planowe posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w którym, oprócz członków zespołu, wzięli udział przedstawiciele gmin powiatu dąbrowskiego. Głównym tematem była ocena zagrożenia pożarowego i stan ochrony przeciwpożarowej w powiecie – rola, funkcjonowanie i zadania Ochotniczych Straży Pożarnych. Posiedzeniu przewodniczył Szef PZZK – Wiesław Krajewski. Szczegółową informację o stanie ochrony przeciwpożarowej w powiecie oraz organizacji jednostek OSP, ich wyposażeniu, udziale w zdarzeniach w bieżącym roku a także w działaniach prowadzonych w 2007 roku – przedstawił Komendant Powiatowy PSP – Adam Rzemiński. Jak wynikało z przedstawionych danych, ilość zdarzeń do których są angażowane jednostki straży, jest niemal identyczna jak w roku ubiegłym. Za celowe uznano prowadzenie modernizacji i doposażenia jednostek, szkolenie strażaków, w tym z zakresu pierwszej pomocy medycznej oraz podnoszenie ich mobilności. Ponadto Komendant poinformował zespół o podjętej inicjatywie zakupu skokochronu skutecznego podczas ewakuacji ludzi z górnych pięter bloków mieszkalnych. Zebrani zostali też poinformowani o treści pisma Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Usług Wodnych w Krakowie dotyczącego budowy przepompowni w Hubenicach (czeka na rozpoczęcie opracowania projektu technicznego); budowy zbiornika wielofunkcyjnego na rz. Breń w m. Żelazówka oraz konserwacji urządzeń infrastruktury wodnej.