Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

W dniu 13 lutego 2008 roku w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, któremu przewodniczył Starosta Dąbrowski Wiesław Krajewski.

W posiedzeniu uczestniczyli też Wójtowie Gmin lub ich przedstawiciele. Posiedzenie dotyczyło oceny zagrożenia epidemiologicznego oraz bieżącej oceny przygotowania powiatu w przypadku wystąpienia wirusa ptasiej grypy.
Zespół dokonał oceny i podsumowań prac Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego za 2007, oraz przyjął plan pracy na rok bieżący.

Planowane jest omówienie m.in.:
- oceny zagrożenia powodziowego i stanu infrastruktury przeciwpowodziowej ,
- organizacji bezpiecznych wakacji dla dzieci i młodzieży,
- oceny zagrożenia pożarowego i stanu ochrony przeciwpożarowej, rola funkcjonowanie i zadania OSP na terenie powiatu,
- gra decyzyjna na temat: działania sił ratowniczych i Obrony Cywilnej w czasie wystąpienia zagrożenia powodziowego,
- przygotowanie powiatu do funkcjonowania w ekstremalnych warunkach zimowych.

Następnie Powiatowy Inspektor Sanitarny - Pani Grażyna Dudajek przedstawiła dane dotyczące badania wody pitnej i utrudnień dla ludności w sytuacji stwierdzonych nieprawidłowości w tym zakresie. Przedstawiona informacja wywołała ożywioną dyskusję, wskazującą na potrzebę dalszych, częstszych kontroli jakości wody pitnej w ogólnodostępnej sieci wodociągowej.

W kolejnym punkcie Powiatowy Lekarz Weterynarii - Pan Jacek Janas przedstawił nowe wytyczne w zakresie postępowania i usuwania wirusa "ptasiej grypy", oraz zaprezentował film instruktażowy o sposobie likwidacji wirusa, nakręcony podczas praktycznych ćwiczeń w kurniku w powiecie tarnowskim w roku 2006.

W dniu 13 lutego 2008 roku w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, któremu przewodniczył Starosta Dąbrowski Wiesław Krajewski. W posiedzeniu uczestniczyli też Wójtowie Gmin lub ich przedstawiciele. Posiedzenie dotyczyło oceny zagrożenia epidemiologicznego oraz bieżącej oceny przygotowania powiatu w przypadku wystąpienia wirusa ptasiej grypy.Zespół dokonał oceny i podsumowań prac Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego za 2007, oraz przyjął plan pracy na rok bieżący. Planowane jest omówienie m.in.:- oceny zagrożenia powodziowego i stanu infrastruktury przeciwpowodziowej ,- organizacji bezpiecznych wakacji dla dzieci i młodzieży,- oceny zagrożenia pożarowego i stanu ochrony przeciwpożarowej, rola funkcjonowanie i zadania OSP na terenie powiatu,- gra decyzyjna na temat: działania sił ratowniczych i Obrony Cywilnej w czasie wystąpienia zagrożenia powodziowego,- przygotowanie powiatu do funkcjonowania w ekstremalnych warunkach zimowych. Następnie Powiatowy Inspektor Sanitarny - Pani Grażyna Dudajek przedstawiła dane dotyczące badania wody pitnej i utrudnień dla ludności w sytuacji stwierdzonych nieprawidłowości w tym zakresie. Przedstawiona informacja wywołała ożywioną dyskusję, wskazującą na potrzebę dalszych, częstszych kontroli jakości wody pitnej w ogólnodostępnej sieci wodociągowej. W kolejnym punkcie Powiatowy Lekarz Weterynarii - Pan Jacek Janas przedstawił nowe wytyczne w zakresie postępowania i usuwania wirusa "ptasiej grypy", oraz zaprezentował film instruktażowy o sposobie likwidacji wirusa, nakręcony podczas praktycznych ćwiczeń w kurniku w powiecie tarnowskim w roku 2006.