Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

W dniu 28 maja br. odbyło się kolejne, planowe posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w którym, oprócz członków zespołu, wzięli udział przedstawiciele gmin powiatu oraz Józef Domino – Kierownik Rejonu Nadzoru Urządzeń WZMiUW w Krakowie. Głównymi tematami były: ocena zagrożenia powodziowego i stanu infrastruktury przeciwpowodziowej oraz organizacja wakacji dla dzieci i młodzieży w powiecie. Posiedzeniu przewodniczył Zastępca Szefa PZZK – Adam Rzemiński który na wstępie przedstawił informację o zagrożeniu powodziowym powiatu.

Następnie, głos zabrał J. Domino który omówił zadania zrealizowane przez WZMiUW w 2007 roku oraz plany na rok bieżący. Jak wynikało z przedstawionej informacji, w 2007 r. wydatkowano kwotę 6,5 mln zł na roboty modernizacyjne i 1,5 mln zł na konserwację infrastruktury wodnej, co było najlepszym wynikiem w ostatnich latach. W ramach tego wykonano, m.in. projekt odwodnienia terenów wokół tzw. kanału Radwan-Smęgorzów; ok. 800 mb. rowu Dąbrówki Breńskie; ok. 8,5 km ekranu wałów wiślanych; modernizację kanałów Zyblikiewicz I i II; roboty na potoku Upust; podwyższenie ok. 400 mb wału rz. Nieczajka i szereg robót konserwacyjnych na pozostałych kanałach i potokach. Wszystkie te prace w znaczący sposób podniosły poziom bezpieczeństwa przeciwpowodziowego powiatu. Do realizacji pozostały najpoważniejsze inwestycje, tj. budowa przepompowni w Hubenicach; budowa zbiornika wielofunkcyjnego na rz. Breń w m. Żelazówka czy utworzenie powiatowego magazynu przeciwpowodziowego. Zadania te są planowane do realizacji w okresie do roku 2013 i uzależnione od uzyskania wsparcia finansowego ze środków unijnych. Zespół uznał realizacje powyższych zadań za kluczowe dla bezpieczeństwa powodziowego powiatu. W dalszej części, omówiono zadania związane z letnim wypoczynkiem dzieci i młodzieży. W ramach tego, m.in. udostępnione będzie boisko wielofunkcyjne przy ZSP nr 1 w Dąbrowie T., z którego będą mogły korzystać zorganizowane grupy młodzieży, pod warunkiem obecności osoby dorosłej oraz pracownika szkoły. Podniesiono też problematykę niestrzeżonych kąpielisk, postanawiając m.in. wystąpić z apelem do społeczeństwa powiatu o zwiększoną aktywność w promowaniu bezpiecznych zachowań. Na koniec posiedzenia, Powiatowy Inspektor Sanitarny – Grażyna Dudajek, poinformowała o zasadach badań czystości wód w publicznych basenach i kąpieliskach. Kolejne planowane posiedzenie zespołu odbędzie się we wrześniu br.

W dniu 28 maja br. odbyło się kolejne, planowe posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w którym, oprócz członków zespołu, wzięli udział przedstawiciele gmin powiatu oraz Józef Domino – Kierownik Rejonu Nadzoru Urządzeń WZMiUW w Krakowie. Głównymi tematami były: ocena zagrożenia powodziowego i stanu infrastruktury przeciwpowodziowej oraz organizacja wakacji dla dzieci i młodzieży w powiecie. Posiedzeniu przewodniczył Zastępca Szefa PZZK – Adam Rzemiński który na wstępie przedstawił informację o zagrożeniu powodziowym powiatu. Następnie, głos zabrał J. Domino który omówił zadania zrealizowane przez WZMiUW w 2007 roku oraz plany na rok bieżący. Jak wynikało z przedstawionej informacji, w 2007 r. wydatkowano kwotę 6,5 mln zł na roboty modernizacyjne i 1,5 mln zł na konserwację infrastruktury wodnej, co było najlepszym wynikiem w ostatnich latach. W ramach tego wykonano, m.in. projekt odwodnienia terenów wokół tzw. kanału Radwan-Smęgorzów; ok. 800 mb. rowu Dąbrówki Breńskie; ok. 8,5 km ekranu wałów wiślanych; modernizację kanałów Zyblikiewicz I i II; roboty na potoku Upust; podwyższenie ok. 400 mb wału rz. Nieczajka i szereg robót konserwacyjnych na pozostałych kanałach i potokach. Wszystkie te prace w znaczący sposób podniosły poziom bezpieczeństwa przeciwpowodziowego powiatu. Do realizacji pozostały najpoważniejsze inwestycje, tj. budowa przepompowni w Hubenicach; budowa zbiornika wielofunkcyjnego na rz. Breń w m. Żelazówka czy utworzenie powiatowego magazynu przeciwpowodziowego. Zadania te są planowane do realizacji w okresie do roku 2013 i uzależnione od uzyskania wsparcia finansowego ze środków unijnych. Zespół uznał realizacje powyższych zadań za kluczowe dla bezpieczeństwa powodziowego powiatu. W dalszej części, omówiono zadania związane z letnim wypoczynkiem dzieci i młodzieży. W ramach tego, m.in. udostępnione będzie boisko wielofunkcyjne przy ZSP nr 1 w Dąbrowie T., z którego będą mogły korzystać zorganizowane grupy młodzieży, pod warunkiem obecności osoby dorosłej oraz pracownika szkoły. Podniesiono też problematykę niestrzeżonych kąpielisk, postanawiając m.in. wystąpić z apelem do społeczeństwa powiatu o zwiększoną aktywność w promowaniu bezpiecznych zachowań. Na koniec posiedzenia, Powiatowy Inspektor Sanitarny – Grażyna Dudajek, poinformowała o zasadach badań czystości wód w publicznych basenach i kąpieliskach. Kolejne planowane posiedzenie zespołu odbędzie się we wrześniu br.