Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

W dniu 29-10-2007r. w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego . Zespół ten został powołany zarządzeniem Starosty Dąbrowskiego zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym . Szefem zespołu jest Starosta Dąbrowski Wiesław Krajewski, a zastępcą Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej – Adam Rzemiński.

W skład zespołu wchodzą stałe grupy robocze:

- planowania cywilnego
- monitorowania, prognoz i analiz oraz grupy o charakterze roboczym:
- operacji oraz organizacji działań,
- zabezpieczenia logistycznego,
- opieki zdrowotnej oraz opieki socjalno-bytowej

W posiedzeniu oprócz członków PZZK wzięli udział przedstawiciele gmin oraz kierownicy instytucji i służb powiatowych. W jego trakcie przeprowadzono „GRĘ DECYZYJNĄ" nt. "Działanie sił ratowniczych i Obrony Cywilnej w czasie wystąpienia na terenie powiatu zagrożenia powodziowego i konieczności przeprowadzenia ewakuacji".
Gra była podsumowaniem wcześniej przeprowadzonych gier w czterech gminach powiatu najbardziej narażonych na skutki powodzi tj. Gręboszów, Bolesław, Mędrzechów, Szczucin. Przedstawiciele wymienionych gmin przedstawili scenariusz zagrożeń ,wypracowane wnioski oraz utrudnienia na jakie napotykają w usuwaniu zagrożeń powodziowych.
Informację na temat przygotowań służb powiatowych do realizacji zadań na terenie powiatu w sytuacji zagrożenia powodziowego przedstawili:

- Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej
- Komendant Powiatowy Policji w Dąbrowie Tarnowskiej
- Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Tarnowskiej
- Powiatowy Lekarz Weterynarii w Dąbrowie Tarnowskiej
- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Dąbrowie Tarnowskiej
- Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej
- Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej
- Kierownik Rejonu Nadzoru Urządzeń Wodnych w Dąbrowie Tarnowskiej

Na koniec spotkania w trakcie dyskusji, pozostali uczestnicy zatwierdzili uwagi i pytania do przedstawionych propozycji działań służb ratowniczych i instytucji powiatowych,. oraz zostały wypracowane wnioski dla Starosty Dąbrowskiego.

Przeprowadzono również prezentację oraz praktyczne użycie i zastosowanie zapór przeciwpowodziowych. Prezentację i pokaz przeprowadziła firma "DELTA RESCUE" dystrybutor sprzętu ratowniczego i pożarniczego.

W dniu 29-10-2007r. w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego . Zespół ten został powołany zarządzeniem Starosty Dąbrowskiego zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym . Szefem zespołu jest Starosta Dąbrowski Wiesław Krajewski, a zastępcą Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej – Adam Rzemiński. W skład zespołu wchodzą stałe grupy robocze: - planowania cywilnego- monitorowania, prognoz i analiz oraz grupy o charakterze roboczym:- operacji oraz organizacji działań,- zabezpieczenia logistycznego,- opieki zdrowotnej oraz opieki socjalno-bytowej W posiedzeniu oprócz członków PZZK wzięli udział przedstawiciele gmin oraz kierownicy instytucji i służb powiatowych. W jego trakcie przeprowadzono „GRĘ DECYZYJNĄ" nt. "Działanie sił ratowniczych i Obrony Cywilnej w czasie wystąpienia na terenie powiatu zagrożenia powodziowego i konieczności przeprowadzenia ewakuacji".Gra była podsumowaniem wcześniej przeprowadzonych gier w czterech gminach powiatu najbardziej narażonych na skutki powodzi tj. Gręboszów, Bolesław, Mędrzechów, Szczucin. Przedstawiciele wymienionych gmin przedstawili scenariusz zagrożeń ,wypracowane wnioski oraz utrudnienia na jakie napotykają w usuwaniu zagrożeń powodziowych.Informację na temat przygotowań służb powiatowych do realizacji zadań na terenie powiatu w sytuacji zagrożenia powodziowego przedstawili: - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej- Komendant Powiatowy Policji w Dąbrowie Tarnowskiej- Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Tarnowskiej- Powiatowy Lekarz Weterynarii w Dąbrowie Tarnowskiej- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Dąbrowie Tarnowskiej- Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej- Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej- Kierownik Rejonu Nadzoru Urządzeń Wodnych w Dąbrowie Tarnowskiej Na koniec spotkania w trakcie dyskusji, pozostali uczestnicy zatwierdzili uwagi i pytania do przedstawionych propozycji działań służb ratowniczych i instytucji powiatowych,. oraz zostały wypracowane wnioski dla Starosty Dąbrowskiego. Przeprowadzono również prezentację oraz praktyczne użycie i zastosowanie zapór przeciwpowodziowych. Prezentację i pokaz przeprowadziła firma "DELTA RESCUE" dystrybutor sprzętu ratowniczego i pożarniczego.