Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

W dniu 18 listopada 2015 r., w sali narad Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej, odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

W posiedzeniu oprócz członków PZZK uczestniczyli przedstawiciele „Tauron Dystrybucja" S.A. - Rejon Dystrybucji w Dąbrowie Tarnowskiej, „Polskiej Spółki Gazownictwa" Sp. z o.o. - Oddział w Tarnowie, Rejon Dystrybucji Gazu w Dąbrowie Tarnowskiej, kierownicy dostawców wody pitnej i odbiorców ścieków komunalnych z terenu powiatu (RPWiK Sp. z o.o. w Dąbrowie Tarnowskiej, Zakład Usług Komunalnych w Szczucinie z/s w Woli Szczucińskiej i Stacja Uzdatniania Wody w Mędrzechowie), Marek Janik Dyrektor Zarządu Drogowego w Dąbrowie Tarnowskiej, a także przedstawiciele urzędów miejskich i gminnych z terenu powiatu.

Porządek posiedzenia obejmował:

  • przygotowanie powiatu do funkcjonowania w ekstremalnych warunkach zimowych,
  • przyjęte plany i procedury działania w sytuacjach epidemiologicznych na terenie powiatu,
  • organizację bezpiecznych ferii zimowych dla dzieci i młodzieży.

W ramach oceny przygotowania powiatu do sezonu zimowego gruntownie oceniono zdolność funkcjonowania infrastruktury komunalnej, w tym dostaw energii elektrycznej, gazu, wody i kanalizacji oraz dostaw ciepła do mieszkań i budynków użyteczności publicznej. Jak wynikało z przedstawianych informacji, sieci przesyłowe przeszły jesienne przeglądy oraz opracowano harmonogramy działań w przypadku zaistnienia awarii. W okresie zimowym nie przewiduje się ograniczeń w dostawie prądu, gazu, wody oraz ciepła z kotłowni osiedlowych.

files/aktualnosci/2015/11_listopad/25_Posiedzenie_Powiatowego_Zespolu_Zarzadzania_Kryzysowego/c002.jpg

W innych obszarach działalności, m.in. organizacji pomocy medycznej, pomocy społecznej czy funkcjonowania placówek oświatowych określono obszary zagrożone oraz wyznaczono w gminach i powiecie, osoby odpowiedzialne za monitorowanie bieżącej sytuacji.

Funkcjonowanie komunikacji zbiorowej, w tym dowozu dzieci do szkół oraz transportu, w głównej mierze jest uwarunkowane przejezdnością dróg. W bieżącym sezonie zimowym, na podstawie zawartych porozumień, za zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych – z wyjątkiem dróg powiatowych położonych w mieście i gminie Dąbrowa Tarnowska, odpowiadają gminne służby komunalne. Taka organizacja odśnieżania i utrzymania przejezdności dróg jest bardziej ekonomiczna i skuteczniejsza.

files/aktualnosci/2015/11_listopad/25_Posiedzenie_Powiatowego_Zespolu_Zarzadzania_Kryzysowego/c009.jpg

Omawiano też problematykę odśnieżania dachów na obiektach wymagających takich czynności w przypadku katastrofalnych opadów śniegu, ochronę mostów i obiektów hydrotechnicznych, a także zapewnienia warunków przeżycia zwierząt dzikich i bezpańskich.

Jacek Janas Powiatowy Lekarz Weterynarii w Dąbrowie Tarnowskiej zapoznał zespół ze sytuacją epizootyczną wśród zwierząt domowych i dzikich na terenie powiatu.

O ofercie dla dzieci i młodzieży szkolnej w okresie ferii zimowych będzie można przeczytać na stronach internetowych urzędów gmin.

Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

W dniu 18 listopada 2015 r., w sali narad Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej, odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. W posiedzeniu oprócz członków PZZK uczestniczyli przedstawiciele „Tauron Dystrybucja" S.A. - Rejon Dystrybucji w Dąbrowie Tarnowskiej, „Polskiej Spółki Gazownictwa" Sp. z o.o. - Oddział w Tarnowie, Rejon Dystrybucji Gazu w Dąbrowie Tarnowskiej, kierownicy dostawców wody pitnej i odbiorców ścieków komunalnych z terenu powiatu (RPWiK Sp. z o.o. w Dąbrowie Tarnowskiej, Zakład Usług Komunalnych w Szczucinie z/s w Woli Szczucińskiej i Stacja Uzdatniania Wody w Mędrzechowie), Marek Janik Dyrektor Zarządu Drogowego w Dąbrowie Tarnowskiej, a także przedstawiciele urzędów miejskich i gminnych z terenu powiatu. Porządek posiedzenia obejmował: przygotowanie powiatu do funkcjonowania w ekstremalnych warunkach zimowych, przyjęte plany i procedury działania w sytuacjach epidemiologicznych na terenie powiatu, organizację bezpiecznych ferii zimowych dla dzieci i młodzieży. W ramach oceny przygotowania powiatu do sezonu zimowego gruntownie oceniono zdolność funkcjonowania infrastruktury komunalnej, w tym dostaw energii elektrycznej, gazu, wody i kanalizacji oraz dostaw ciepła do mieszkań i budynków użyteczności publicznej. Jak wynikało z przedstawianych informacji, sieci przesyłowe przeszły jesienne przeglądy oraz opracowano harmonogramy działań w przypadku zaistnienia awarii. W okresie zimowym nie przewiduje się ograniczeń w dostawie prądu, gazu, wody oraz ciepła z kotłowni osiedlowych. W innych obszarach działalności, m.in. organizacji pomocy medycznej, pomocy społecznej czy funkcjonowania placówek oświatowych określono obszary zagrożone oraz wyznaczono w gminach i powiecie, osoby odpowiedzialne za monitorowanie bieżącej sytuacji. Funkcjonowanie komunikacji zbiorowej, w tym dowozu dzieci do szkół oraz transportu, w głównej mierze jest uwarunkowane przejezdnością dróg. W bieżącym sezonie zimowym, na podstawie zawartych porozumień, za zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych – z wyjątkiem dróg powiatowych położonych w mieście i gminie Dąbrowa Tarnowska, odpowiadają gminne służby komunalne. Taka organizacja odśnieżania i utrzymania przejezdności dróg jest bardziej ekonomiczna i skuteczniejsza. Omawiano też problematykę odśnieżania dachów na obiektach wymagających takich czynności w przypadku katastrofalnych opadów śniegu, ochronę mostów i obiektów hydrotechnicznych, a także zapewnienia warunków przeżycia zwierząt dzikich i bezpańskich. Jacek Janas Powiatowy Lekarz Weterynarii w Dąbrowie Tarnowskiej zapoznał zespół ze sytuacją epizootyczną wśród zwierząt domowych i dzikich na terenie powiatu. O ofercie dla dzieci i młodzieży szkolnej w okresie ferii zimowych będzie można przeczytać na stronach internetowych urzędów gmin. Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych