Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

W dniu dzisiejszym tj.29.06.2009 r. w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej pod przewodnictwem Starosty Dąbrowskiego Wiesława Krajewskiego po raz kolejny obradował Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego.

Oprócz członków PZZK w posiedzeniu udział wzięli: Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej - Andrzej Mróz, Wicestarosta – Tadeusz Kwiatkowski, Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej- Stanisław Początek, Wójt Gminy Radgoszcz – Marek Lupa, Sekretarz Gminy Olesno – Janusz Plata oraz przedstawiciele firm odpowiedzialnych za funkcjonowanie infrastruktury technicznej. Na wstępie, Starosta poinformował o wczorajszej wizycie Komendanta Głównego PSP – Wiesława Leśniakiewicza oraz Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP – Andrzeja Mroza, którzy podczas pobytu na terenach dotkniętych powodzią zapoznali się z przebiegiem akcji ratunkowej. Siły i środki jakie zostały postawione do dyspozycji kierujących akcją spowodowały, że w samym Radwanie, zespoły pompowe osiągnęły wydajność przepompowni która uległa awarii zasilania. Głównym celem jaki obecnie stoi przed ratownikami jest doprowadzenie do jej uruchomienia. Jak poinformował Komendant Powiatowy PSP – Adam Rzemiński, drugim celem jest pompowanie wody na terenach gdzie jest to tylko możliwe. Podał też wielkość sił i środków prowadzących obecnie działania oraz jakie jeszcze otrzymaliśmy do dyspozycji. Po omówieniu aktualnej sytuacji w poszczególnych gminach, zespół wysłuchał informacji przedstawicieli RPWiK Sp. z o.o., Enion SA, KZG i Zarządu Drogowego w Dąbrowie Tarnowskiej. Wynikało z nich, że infrastruktura techniczna działa już bez większych problemów a na drogach powiatowych trwa ich przegląd przez komisję ds. szacowania szkód popowodziowych oraz oznakowywane są miejsca niebezpieczne, jakie powstały wskutek działania powodzi.

W dniu dzisiejszym tj.29.06.2009 r. w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej pod przewodnictwem Starosty Dąbrowskiego Wiesława Krajewskiego po raz kolejny obradował Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego. Oprócz członków PZZK w posiedzeniu udział wzięli: Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej - Andrzej Mróz, Wicestarosta – Tadeusz Kwiatkowski, Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej- Stanisław Początek, Wójt Gminy Radgoszcz – Marek Lupa, Sekretarz Gminy Olesno – Janusz Plata oraz przedstawiciele firm odpowiedzialnych za funkcjonowanie infrastruktury technicznej. Na wstępie, Starosta poinformował o wczorajszej wizycie Komendanta Głównego PSP – Wiesława Leśniakiewicza oraz Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP – Andrzeja Mroza, którzy podczas pobytu na terenach dotkniętych powodzią zapoznali się z przebiegiem akcji ratunkowej. Siły i środki jakie zostały postawione do dyspozycji kierujących akcją spowodowały, że w samym Radwanie, zespoły pompowe osiągnęły wydajność przepompowni która uległa awarii zasilania. Głównym celem jaki obecnie stoi przed ratownikami jest doprowadzenie do jej uruchomienia. Jak poinformował Komendant Powiatowy PSP – Adam Rzemiński, drugim celem jest pompowanie wody na terenach gdzie jest to tylko możliwe. Podał też wielkość sił i środków prowadzących obecnie działania oraz jakie jeszcze otrzymaliśmy do dyspozycji. Po omówieniu aktualnej sytuacji w poszczególnych gminach, zespół wysłuchał informacji przedstawicieli RPWiK Sp. z o.o., Enion SA, KZG i Zarządu Drogowego w Dąbrowie Tarnowskiej. Wynikało z nich, że infrastruktura techniczna działa już bez większych problemów a na drogach powiatowych trwa ich przegląd przez komisję ds. szacowania szkód popowodziowych oraz oznakowywane są miejsca niebezpieczne, jakie powstały wskutek działania powodzi.