Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Dziś w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej pod przewodnictwem Starosty Dąbrowskiego Wiesława Krajewskiego obradował Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego. Głównym powodem posiedzenia było omówienie przez członków PZZK i zaproszonych gości aktualnej sytuacji powodziowej w powiecie. Na spotkanie przybyli: Wicestarosta Tadeusz Kwiatkowski oraz przedstawiciele czterech gmin najbardziej dotkniętych powodzią tj. Radgoszcz, Szczucin, Dąbrowa Tarnowska, Olesno.

Starosta Dąbrowski poinformował zebranych, iż wczoraj, w związku z zaistniałą sytuacją, na teren powiatu przybyli: Przemysław Guła – Dyrektor Biura Monitorowania i Analizy Zagrożeń Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Stanisław Sorys - Wicewojewoda Małopolski, Piotr Kwiatkowski – Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Andrzej Mróz – Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej.

Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego uznał za zasadne przyjęcie następujących zgłoszonych wniosków:
- wprowadzenie stanu klęski żywiołowej na części Powiatu Dąbrowskiego,
- modernizację zasilania przepompowni w Radwanie,
- odmulenie rzeki Żabnicy i podniesienie obwałowania w miejscowości Dąbrówki Breńskie,
- modernizację obwałowań rzeki Breń i rzeki Upust na terenie Gminy Szczucin,
- zaplanowanie i zrealizowanie połączeń międzygminnych sieci wodociągowych,
- uruchomienie pomocy psychologicznej dla osób poszkodowanych,
- przeprowadzenie zbiórki padłych zwierząt,
- przeprowadzenie zbiórki uszkodzonych i zatopionych sprzętów gospodarstwa domowego.

Dziś w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej pod przewodnictwem Starosty Dąbrowskiego Wiesława Krajewskiego obradował Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego. Głównym powodem posiedzenia było omówienie przez członków PZZK i zaproszonych gości aktualnej sytuacji powodziowej w powiecie. Na spotkanie przybyli: Wicestarosta Tadeusz Kwiatkowski oraz przedstawiciele czterech gmin najbardziej dotkniętych powodzią tj. Radgoszcz, Szczucin, Dąbrowa Tarnowska, Olesno. Starosta Dąbrowski poinformował zebranych, iż wczoraj, w związku z zaistniałą sytuacją, na teren powiatu przybyli: Przemysław Guła – Dyrektor Biura Monitorowania i Analizy Zagrożeń Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Stanisław Sorys - Wicewojewoda Małopolski, Piotr Kwiatkowski – Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Andrzej Mróz – Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej. Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego uznał za zasadne przyjęcie następujących zgłoszonych wniosków:- wprowadzenie stanu klęski żywiołowej na części Powiatu Dąbrowskiego,- modernizację zasilania przepompowni w Radwanie,- odmulenie rzeki Żabnicy i podniesienie obwałowania w miejscowości Dąbrówki Breńskie,- modernizację obwałowań rzeki Breń i rzeki Upust na terenie Gminy Szczucin,- zaplanowanie i zrealizowanie połączeń międzygminnych sieci wodociągowych,- uruchomienie pomocy psychologicznej dla osób poszkodowanych,- przeprowadzenie zbiórki padłych zwierząt,- przeprowadzenie zbiórki uszkodzonych i zatopionych sprzętów gospodarstwa domowego.