Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

W dniu 26 września br. w  Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Posiedzenie otworzył Wicestarosta Dąbrowski,  witając członków Powiatowego i Gminnych Zespołów Zarządzania Kryzysowego oraz zaproszonych gości: m.in. Stanisława Początka Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej, Witolda Morawca Wójta Gminy Olesno, Barbarę Łuszcz Sekretarza Urzędu Miejskiego w Szczucinie, Marka Janika Dyrektora Zarządu Drogowego w Dąbrowie Tarnowskiej.

Po dokonanej prezentacji Wicestarosta Dąbrowski Robert Pantera, przedstawił program „Gry decyzyjnej”:
Omówione zostały założenia do ćwiczeń pk „Bus 2011” które mają być przeprowadzone w dniu 27 września 2011 roku (wtorek) w miejscowości Smęgorzów na drodze krajowej nr 73.

Współdziałanie straży pożarnej, policji, szpitala, pogotowia ratunkowego, powiatowego i gminnego zespołu zarządzania kryzysowego w Dąbrowie Tarnowskiej podczas wypadku masowego omówili:                                                    

  • Andrzej Gorzkowicz -Z-ca Komendanta Państwowej Straży Pożarnej ;                           
  • Mariusz Klimaj - Dowódca Jednostki Ratowniczo Gaśniczej  (KDR);                                 
  • Bogdan Tabiś – Komendant Powiatowy Policji;                                                             
  • Stanisław Początek – Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej;                                                
  • Waldemar Weryński – Z-ca Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej;                                                  
  • Bogusława Molak – Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej. 

Przyjęte założenia ćwiczeń zakładają prowadzenie akcji w warunkach zbliżonych do realnych możliwości ćwiczących instytucji.                  

W wyniku dyskusji zostały wypracowane wnioski, które zostaną wdrożone podczas ćwiczeń praktycznych.

opracowanie: Referat ds. Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

W dniu 26 września br. w  Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Posiedzenie otworzył Wicestarosta Dąbrowski,  witając członków Powiatowego i Gminnych Zespołów Zarządzania Kryzysowego oraz zaproszonych gości: m.in. Stanisława Początka Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej, Witolda Morawca Wójta Gminy Olesno, Barbarę Łuszcz Sekretarza Urzędu Miejskiego w Szczucinie, Marka Janika Dyrektora Zarządu Drogowego w Dąbrowie Tarnowskiej.Po dokonanej prezentacji Wicestarosta Dąbrowski Robert Pantera, przedstawił program „Gry decyzyjnej”:Omówione zostały założenia do ćwiczeń pk „Bus 2011” które mają być przeprowadzone w dniu 27 września 2011 roku (wtorek) w miejscowości Smęgorzów na drodze krajowej nr 73. Współdziałanie straży pożarnej, policji, szpitala, pogotowia ratunkowego, powiatowego i gminnego zespołu zarządzania kryzysowego w Dąbrowie Tarnowskiej podczas wypadku masowego omówili:                                                     Andrzej Gorzkowicz -Z-ca Komendanta Państwowej Straży Pożarnej ;                            Mariusz Klimaj - Dowódca Jednostki Ratowniczo Gaśniczej  (KDR);                                  Bogdan Tabiś – Komendant Powiatowy Policji;                                                              Stanisław Początek – Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej;                                                 Waldemar Weryński – Z-ca Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej;                                                   Bogusława Molak – Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.  Przyjęte założenia ćwiczeń zakładają prowadzenie akcji w warunkach zbliżonych do realnych możliwości ćwiczących instytucji.                   W wyniku dyskusji zostały wypracowane wnioski, które zostaną wdrożone podczas ćwiczeń praktycznych. opracowanie: Referat ds. Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych