Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

W dniu 20 listopada 2019 roku w Starostwie Powiatowym odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Dąbrowie Tarnowskiej. Posiedzenie prowadził Lesław Wieczorek Starosta Dąbrowski. W spotkaniu oprócz członków PZZK uczestniczyli m.in. Krzysztof Kaczmarski Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej, Tomasz Bełzowski Zastępca Burmistrza Szczucina, Witold Morawiec Wójt Gminy Olesno, Marek Kopia Sekretarz Gminy Radgoszcz a także przedstawiciele pozostałych gmin powiatu dąbrowskiego oraz instytucji odpowiedzialnych za dostawę gazu, infrastrukturę wodno-kanalizacyjną i  zimowe utrzymanie dróg.

Po rozpoczęciu posiedzenia i przyjęcia porządku obrad głos zabrali Burmistrzowie i przedstawiciele gmin powiatu dąbrowskiego podczas którego przedstawili informacje dotyczące funkcjonowania samorządów w przypadku długotrwałej awarii sieci energetycznej.

Jako kolejny głos zabrał Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego Wiesław Mendys, który omówił informację dotyczącą przewozów regularnych i nieregularnych dzieci i młodzieży szkolnej wraz z problematyką usytuowania przystanków komunikacyjnych a także temat związany z funkcjonowaniem systemu objazdów na drogach publicznych w powiecie dąbrowskim w razie zaistnienia sytuacji kryzysowej na głównych ciągach komunikacyjnych.

W kolejny punkcie posiedzenia, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Anna Klimowska przedstawiła informację dotyczącą sytuacji epidemiologicznej na terenie powiatu, w tym przyjęte plany i procedury działania.

Następnie członkowie zespołu zapoznali się ze stanem przygotowań do działania w ekstremalnych warunkach zimowych przedstawionych przez operatorów infrastruktury komunalnej tj. przedstawicieli PGNiG Gazownia w Dąbrowie Tarnowskiej, RPWiK w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Zakład Usług Komunalnych w Szczucinie. Ponadto Dyrektor Zarządu Drogowego przedstawił informację dotyczącą zimowego utrzymania dróg powiatowych.

Na koniec przyjęto informacje o planowanej organizacji bezpiecznych ferii zimowych dla dzieci i młodzieży. W tym ostatnim temacie, gminy będą na swoich stronach internetowych prezentować szczegółowe propozycje spędzenia wolnego czasu.  

Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych/mags

W dniu 20 listopada 2019 roku w Starostwie Powiatowym odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Dąbrowie Tarnowskiej. Posiedzenie prowadził Lesław Wieczorek Starosta Dąbrowski. W spotkaniu oprócz członków PZZK uczestniczyli m.in. Krzysztof Kaczmarski Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej, Tomasz Bełzowski Zastępca Burmistrza Szczucina, Witold Morawiec Wójt Gminy Olesno, Marek Kopia Sekretarz Gminy Radgoszcz a także przedstawiciele pozostałych gmin powiatu dąbrowskiego oraz instytucji odpowiedzialnych za dostawę gazu, infrastrukturę wodno-kanalizacyjną i  zimowe utrzymanie dróg. Po rozpoczęciu posiedzenia i przyjęcia porządku obrad głos zabrali Burmistrzowie i przedstawiciele gmin powiatu dąbrowskiego podczas którego przedstawili informacje dotyczące funkcjonowania samorządów w przypadku długotrwałej awarii sieci energetycznej. Jako kolejny głos zabrał Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego Wiesław Mendys, który omówił informację dotyczącą przewozów regularnych i nieregularnych dzieci i młodzieży szkolnej wraz z problematyką usytuowania przystanków komunikacyjnych a także temat związany z funkcjonowaniem systemu objazdów na drogach publicznych w powiecie dąbrowskim w razie zaistnienia sytuacji kryzysowej na głównych ciągach komunikacyjnych. W kolejny punkcie posiedzenia, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Anna Klimowska przedstawiła informację dotyczącą sytuacji epidemiologicznej na terenie powiatu, w tym przyjęte plany i procedury działania. Następnie członkowie zespołu zapoznali się ze stanem przygotowań do działania w ekstremalnych warunkach zimowych przedstawionych przez operatorów infrastruktury komunalnej tj. przedstawicieli PGNiG Gazownia w Dąbrowie Tarnowskiej, RPWiK w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Zakład Usług Komunalnych w Szczucinie. Ponadto Dyrektor Zarządu Drogowego przedstawił informację dotyczącą zimowego utrzymania dróg powiatowych. Na koniec przyjęto informacje o planowanej organizacji bezpiecznych ferii zimowych dla dzieci i młodzieży. W tym ostatnim temacie, gminy będą na swoich stronach internetowych prezentować szczegółowe propozycje spędzenia wolnego czasu.   Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych/mags