Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Posiedzenie Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Posiedzenie Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Posiedzenie Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

6 czerwca br. odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (PRBRD) w Dąbrowie Tarnowskiej pod przewodnictwem Starosty Dąbrowskiego Lesława Wieczorka, przewodniczącego Rady.

W posiedzeniu PRBRD uczestniczyli członkowie, przedstawiciele samorządu terytorialnego, a także eksperci w ruchu drogowym.

Jednym z tematów posiedzenia było omówienie zagadnień dotyczących zmian przepisów ruchu drogowego oraz podstawowe błędy w szkoleniach kierowców. Informacje zostały szczegółowo przedstawione przez Egzaminatora Nadzorujący Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego (MORD) w Tarnowie Roberta Dorosza.

Jak powiedział Egzaminator Nadzorujący nowe przepisy zmieniły nocny limit prędkości w obszarze zabudowanym, który wynosi 50 km/h i obowiązuje przez cała dobę. Jazda z prędkością 60 km/h, która obowiązywała dotychczas w godzinach nocnych obecnie jest wykroczeniem.

Od dłuższego czasu bardzo istotnym problemem wśród kierowców jest kwestia dotycząca pierwszeństwa pieszych na przejściach. Zgodnie z nowymi przepisami, pieszy wchodzący na przejście dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem. Kierujący pojazdem zbliżając się do przejścia  jest zobowiązany:

  • zachować szczególną ostrożność,
  • zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego  znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu albo wchodzącemu na to przejście. Należy podkreślić, iż pieszy również posiada obowiązek zachowania szczególnej ostrożności podczas wchodzenia i przechodzenia przez jezdnię. Zabrania się pieszemu wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych oraz obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych.

Prelegent wspomniał również o obowiązującej zasadzie jazdy na suwak, z którą kierowcy mają trudności i popełniają liczne błędy. Chcąc mieć możliwość jazdy na suwak, muszą wystąpić następujące warunki:

  • znaczące zmniejszenie prędkości przemieszczających się pojazdów,
  • występowanie przynajmniej dwóch pasów ruchu w jednym kierunku jazdy,
  • usytuowanie blokady, przeszkody lub zakończenie jednego z pasów ruchu.

Z tego wniosek, że przepisy jazdy na suwak nie obowiązują zawsze.

Na posiedzeniu Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego prelegentami byli również: Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji
w Dąbrowie Tarnowskiej Jacek Wójcik, który dokonał analizy realizacji przedsięwzięć profilaktycznych podejmowanych przez Komendę Powiatową Policji w Dąbrowie Tarnowskiej w celu zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz Dyrektor Zarządu Drogowego w Dąbrowie Tarnowskiej Marcin Szentaler, który przedstawił informację o zmianach
w inżynierii drogowej mającej na celu poprawę bezpieczeństwa.

Na koniec odbyła się dyskusja dot. aktualnej sytuacji i stanu bezpieczeństwa dróg oraz wspólne rozmowy których celem jest szukanie rozwiązań w zakresie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Dąbrowskiego.

Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

6 czerwca br. odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (PRBRD) w Dąbrowie Tarnowskiej pod przewodnictwem Starosty Dąbrowskiego Lesława Wieczorka, przewodniczącego Rady. W posiedzeniu PRBRD uczestniczyli członkowie, przedstawiciele samorządu terytorialnego, a także eksperci w ruchu drogowym. Jednym z tematów posiedzenia było omówienie zagadnień dotyczących zmian przepisów ruchu drogowego oraz podstawowe błędy w szkoleniach kierowców. Informacje zostały szczegółowo przedstawione przez Egzaminatora Nadzorujący Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego (MORD) w Tarnowie Roberta Dorosza. Jak powiedział Egzaminator Nadzorujący nowe przepisy zmieniły nocny limit prędkości w obszarze zabudowanym, który wynosi 50 km/h i obowiązuje przez cała dobę. Jazda z prędkością 60 km/h, która obowiązywała dotychczas w godzinach nocnych obecnie jest wykroczeniem. Od dłuższego czasu bardzo istotnym problemem wśród kierowców jest kwestia dotycząca pierwszeństwa pieszych na przejściach. Zgodnie z nowymi przepisami, pieszy wchodzący na przejście dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem. Kierujący pojazdem zbliżając się do przejścia  jest zobowiązany: zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego  znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu albo wchodzącemu na to przejście. Należy podkreślić, iż pieszy również posiada obowiązek zachowania szczególnej ostrożności podczas wchodzenia i przechodzenia przez jezdnię. Zabrania się pieszemu wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych oraz obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych. Prelegent wspomniał również o obowiązującej zasadzie jazdy na suwak, z którą kierowcy mają trudności i popełniają liczne błędy. Chcąc mieć możliwość jazdy na suwak, muszą wystąpić następujące warunki: znaczące zmniejszenie prędkości przemieszczających się pojazdów, występowanie przynajmniej dwóch pasów ruchu w jednym kierunku jazdy, usytuowanie blokady, przeszkody lub zakończenie jednego z pasów ruchu. Z tego wniosek, że przepisy jazdy na suwak nie obowiązują zawsze. Na posiedzeniu Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego prelegentami byli również: Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej Jacek Wójcik, który dokonał analizy realizacji przedsięwzięć profilaktycznych podejmowanych przez Komendę Powiatową Policji w Dąbrowie Tarnowskiej w celu zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz Dyrektor Zarządu Drogowego w Dąbrowie Tarnowskiej Marcin Szentaler, który przedstawił informację o zmianach w inżynierii drogowej mającej na celu poprawę bezpieczeństwa. Na koniec odbyła się dyskusja dot. aktualnej sytuacji i stanu bezpieczeństwa dróg oraz wspólne rozmowy których celem jest szukanie rozwiązań w zakresie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Dąbrowskiego. Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych