Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy

W dniu 29 grudnia 2017 roku w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się ostanie w bieżącym roku posiedzenie organu doradczego Starosty Dąbrowskiego w zakresie realizacji obowiązków wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - Powiatowej Rady Rynku Pracy. Posiedzeniu przewodniczył przewodniczący Powiatowej Rady Rynku Pracy Kazimierz Olearczyk.

Rada wysłuchała informacji o sytuacji na lokalnym rynku pracy w powiecie, które przedstawił dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Stanisław Początek. W swojej obszernej informacji dyrektor Stanisław Początek poinformował, że na koniec miesiąca listopada 2017 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy było zarejestrowanych 2695 osób bezrobotnych i jest to o 488 osób mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Stopa bezrobocia w powiecie wyniosła 11,6%. Przez 11 miesięcy br. za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy 3058 osób podjęło pracę w różnych formach w tym 1384 miejsca pracy były subsydiowane przez Starostę i PUP. W powiecie było realizowanych szereg programów zmierzających do aktywizacji osób bezrobotnych. Na różne formy aktywnego wspierania bezrobotnych i przeciwdziałaniu bezrobociu przeznaczono ponad 16 milionów złotych. Kolejną informację dotyczącą realizacji planów finansowych przedstawiła zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Mariola Kobos. Dyrektor zawnioskowała do Rady Rynku o podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia oszczędności powstałych przy realizacji zadań w ciągu roku na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu. Uchwała została przyjęta jednomyślnie.

W posiedzeniu swojego organu doradczego uczestniczył starosta dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski, który na zakończenie posiedzenia złożył wszystkim członkom Rady serdeczne podziękowania za aktywną pracę przez cały 2017 rok i złożył serdeczne życzenia noworoczne. Podziękowania szczególne skierował starosta na ręce przewodniczącego Rady oraz dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy za wysiłki i pracę na rzecz poprawy sytuacji na ryku pracy Powiatu Dąbrowskiego. Starosta prosił o przekazanie podziękowań i życzeń wszystkim pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy.

Na ręce starosty dąbrowskiego Tadeusza Kwiatkowskiego i przewodniczącej Rady Powiatu Dąbrowskiego Barbary Pobiegło, dyrektor Stanisław Początek złożył podziękowania za znaczącą pomoc w polepszeniu warunków obsługi klientów Urzędu jak warunków pracy pracowników, poprzez przeznaczenie pomieszczeń po byłej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na pomieszczenia dla PUP i środków finansowych z budżetu powiatu w ilości ponad 350 000 złotych na ich odremontowanie. Dyrektor Początek na ręce starosty dąbrowskiego złożył również życzenia pomyślności osobistej i sukcesów na niwie samorządowej w 2018 roku.

PUP w Dąbrowie Tarnowskiej

W dniu 29 grudnia 2017 roku w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się ostanie w bieżącym roku posiedzenie organu doradczego Starosty Dąbrowskiego w zakresie realizacji obowiązków wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - Powiatowej Rady Rynku Pracy. Posiedzeniu przewodniczył przewodniczący Powiatowej Rady Rynku Pracy Kazimierz Olearczyk. Rada wysłuchała informacji o sytuacji na lokalnym rynku pracy w powiecie, które przedstawił dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Stanisław Początek. W swojej obszernej informacji dyrektor Stanisław Początek poinformował, że na koniec miesiąca listopada 2017 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy było zarejestrowanych 2695 osób bezrobotnych i jest to o 488 osób mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Stopa bezrobocia w powiecie wyniosła 11,6%. Przez 11 miesięcy br. za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy 3058 osób podjęło pracę w różnych formach w tym 1384 miejsca pracy były subsydiowane przez Starostę i PUP. W powiecie było realizowanych szereg programów zmierzających do aktywizacji osób bezrobotnych. Na różne formy aktywnego wspierania bezrobotnych i przeciwdziałaniu bezrobociu przeznaczono ponad 16 milionów złotych. Kolejną informację dotyczącą realizacji planów finansowych przedstawiła zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Mariola Kobos. Dyrektor zawnioskowała do Rady Rynku o podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia oszczędności powstałych przy realizacji zadań w ciągu roku na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu. Uchwała została przyjęta jednomyślnie. W posiedzeniu swojego organu doradczego uczestniczył starosta dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski, który na zakończenie posiedzenia złożył wszystkim członkom Rady serdeczne podziękowania za aktywną pracę przez cały 2017 rok i złożył serdeczne życzenia noworoczne. Podziękowania szczególne skierował starosta na ręce przewodniczącego Rady oraz dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy za wysiłki i pracę na rzecz poprawy sytuacji na ryku pracy Powiatu Dąbrowskiego. Starosta prosił o przekazanie podziękowań i życzeń wszystkim pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy. Na ręce starosty dąbrowskiego Tadeusza Kwiatkowskiego i przewodniczącej Rady Powiatu Dąbrowskiego Barbary Pobiegło, dyrektor Stanisław Początek złożył podziękowania za znaczącą pomoc w polepszeniu warunków obsługi klientów Urzędu jak warunków pracy pracowników, poprzez przeznaczenie pomieszczeń po byłej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na pomieszczenia dla PUP i środków finansowych z budżetu powiatu w ilości ponad 350 000 złotych na ich odremontowanie. Dyrektor Początek na ręce starosty dąbrowskiego złożył również życzenia pomyślności osobistej i sukcesów na niwie samorządowej w 2018 roku. PUP w Dąbrowie Tarnowskiej
tel. 14 642 24 31
kontakt
Projekt i wykonanie: i-t.pl
Dostępność cyfrowa
i zgodność ze standardem WCAG