Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

W dniu 23 marca 2012r. w siedzibie Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Kupieninie odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Dąbrowie Tarnowskiej. W spotkaniu tym oprócz składu Rady uczestniczyli również: Pani Agnieszka Anioł-Głuszek – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, Pani Marzena Gubernat- konsultant ds. osób niepełnosprawnych w PCPR oraz Pani Barbara Berger – dyrektor ORW
w Kupieninie.

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych została powołana Zarządzeniem nr 23/2011 Starosty Dąbrowskiego w dniu 20 maja 2011r. na okres 4 lat.
Do zakresu działań Powiatowej Rady należy w szczególności:
1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:
- integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
- realizacji praw osób niepełnosprawnych.
2. opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
3. ocena realizacji programów,
4. opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Na najbliższy rok działalności ukonstytuowało się Prezydium Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w składzie:

1. Pan Krzysztof Kaczmarski – Przewodniczący - przedstawiciel Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń" w Dąbrowie Tarnowskiej
2. Pan Leszek Trójniak – Wiceprzewodniczący – przedstawiciel Stowarzyszenia Pomocy Dziecku i Rodzinie „Przyjazny Świat" w Kupieninie
3. Pani Bernadeta Błachaniec – sekretarz – przedstawiciel Gminy Gręboszów,
4. Pani Maria Trzepacz – członek – przedstawiciel Miasta i Gminy Szczucin,
5. Pan Edward Urbańczyk- członek – przedstawiciel Rady Oddziału Stowarzyszenia Civitas Christiana o/ Dąbrowa Tarnowska.

Przewodniczący, wiceprzewodniczący i sekretarz wybierani są na okres jednego roku. (§ 2 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób).

W trakcie posiedzenia Rada przyjęła plan pracy Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Dąbrowie Tarnowskiej na 2012 rok oraz pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej wykazu zadań do realizacji w 2012r. dla Powiatu Dąbrowskiego na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Dąbrowie Tarnowskiej, w drodze uchwały określiła również zasady dofinansowania ze środków PFRON zakupu środków ortopedycznych, materiałów pomocniczych, oraz likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się jak również dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.

Dzięki uprzejmości dyrektor Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Kupieninie – Pani Barbary Berger, po zakończonych obradach Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych miała możliwość zapoznania się z działalnością, osiągnięciami oraz codzienną pracą Ośrodka, który umożliwia dzieciom i młodzieży
z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim lub z niepełnosprawnością sprzężoną
z terenu powiatu dąbrowskiego oraz powiatów sąsiednich realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

Zapraszamy na stronę internetową Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Dąbrowie Tarnowskiej:

www.pcprdt.pl

gdzie w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA można pobrać wnioski
o dofinansowanie zadań z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych tj. przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze, sprzęt rehabilitacyjny, turnusy rehabilitacyjne, likwidacje barier, itp.

opracowanie: PCPR w Dąbrowie Tarnowskiej

W dniu 23 marca 2012r. w siedzibie Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Kupieninie odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Dąbrowie Tarnowskiej. W spotkaniu tym oprócz składu Rady uczestniczyli również: Pani Agnieszka Anioł-Głuszek – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, Pani Marzena Gubernat- konsultant ds. osób niepełnosprawnych w PCPR oraz Pani Barbara Berger – dyrektor ORWw Kupieninie. Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych została powołana Zarządzeniem nr 23/2011 Starosty Dąbrowskiego w dniu 20 maja 2011r. na okres 4 lat.Do zakresu działań Powiatowej Rady należy w szczególności:1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:- integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,- realizacji praw osób niepełnosprawnych.2. opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,3. ocena realizacji programów,4. opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych. Na najbliższy rok działalności ukonstytuowało się Prezydium Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w składzie: 1. Pan Krzysztof Kaczmarski – Przewodniczący - przedstawiciel Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń" w Dąbrowie Tarnowskiej2. Pan Leszek Trójniak – Wiceprzewodniczący – przedstawiciel Stowarzyszenia Pomocy Dziecku i Rodzinie „Przyjazny Świat" w Kupieninie3. Pani Bernadeta Błachaniec – sekretarz – przedstawiciel Gminy Gręboszów,4. Pani Maria Trzepacz – członek – przedstawiciel Miasta i Gminy Szczucin,5. Pan Edward Urbańczyk- członek – przedstawiciel Rady Oddziału Stowarzyszenia Civitas Christiana o/ Dąbrowa Tarnowska. Przewodniczący, wiceprzewodniczący i sekretarz wybierani są na okres jednego roku. (§ 2 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób). W trakcie posiedzenia Rada przyjęła plan pracy Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Dąbrowie Tarnowskiej na 2012 rok oraz pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej wykazu zadań do realizacji w 2012r. dla Powiatu Dąbrowskiego na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Dąbrowie Tarnowskiej, w drodze uchwały określiła również zasady dofinansowania ze środków PFRON zakupu środków ortopedycznych, materiałów pomocniczych, oraz likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się jak również dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych. Dzięki uprzejmości dyrektor Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Kupieninie – Pani Barbary Berger, po zakończonych obradach Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych miała możliwość zapoznania się z działalnością, osiągnięciami oraz codzienną pracą Ośrodka, który umożliwia dzieciom i młodzieżyz upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim lub z niepełnosprawnością sprzężonąz terenu powiatu dąbrowskiego oraz powiatów sąsiednich realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Zapraszamy na stronę internetową Powiatowego Centrum Pomocy Rodziniew Dąbrowie Tarnowskiej: www.pcprdt.pl gdzie w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA można pobrać wnioskio dofinansowanie zadań z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych tj. przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze, sprzęt rehabilitacyjny, turnusy rehabilitacyjne, likwidacje barier, itp. opracowanie: PCPR w Dąbrowie Tarnowskiej