Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
 1. Posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

Posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

Posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

W dniu 24 lipca 2015 r. w budynku Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się pierwsze posiedzenie nowo wybranej Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Dąbrowie Tarnowskiej.

W spotkaniu tym oprócz składu Rady uczestniczyli również: Tadeusz Kwiatkowski Starosta Dąbrowski, Agnieszka Anioł – Głuszek Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Marzena Gubernat konsultant w PCPR.

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych została powołana Zarządzeniem nr 22/2015 Starosty Dąbrowskiego w dniu 2 czerwca 2015 r. na okres 4 lat.

Do zakresu działania powiatowej społecznej rady ds. osób niepełnosprawnych należy,
w szczególności:

 • inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
 • inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do realizacji praw osób niepełnosprawnych,
 • opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • ocena realizacji programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Na najbliższy rok działalności ukonstytuowało się Prezydium Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w składzie:

 • Krzysztof Kaczmarski – Przewodniczący - przedstawiciel Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń" w Dąbrowie Tarnowskiej
 • Leszek Trójniak – Wiceprzewodniczący – przedstawiciel Stowarzyszenia Pomocy Dziecku i Rodzinie „Przyjazny Świat" w Kupieninie
 • Krystyna Świętek – sekretarz – przedstawiciel Gminy Gręboszów,
 • Bogdan Sosin – członek – przedstawiciel Stowarzyszenia „Otwarte Serce" Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych w Szczucinie
 • Marian Łączyński – członek - przedstawiciel Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Dąbrowie Tarnowskiej.

Przewodniczący, wiceprzewodniczący i sekretarz wybierani są na okres jednego roku.

(§ 2 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób).

W trakcie swojego pierwszego posiedzenia Rada pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej o zmianie uchwały w sprawie określenia zadań i przeznaczenia w roku 2015 dodatkowych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych.

źródło: PCPR w Dąbrowie Tarnowskiej

W dniu 24 lipca 2015 r. w budynku Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się pierwsze posiedzenie nowo wybranej Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Dąbrowie Tarnowskiej. W spotkaniu tym oprócz składu Rady uczestniczyli również: Tadeusz Kwiatkowski Starosta Dąbrowski, Agnieszka Anioł – Głuszek Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Marzena Gubernat konsultant w PCPR. Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych została powołana Zarządzeniem nr 22/2015 Starosty Dąbrowskiego w dniu 2 czerwca 2015 r. na okres 4 lat. Do zakresu działania powiatowej społecznej rady ds. osób niepełnosprawnych należy,w szczególności: inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do realizacji praw osób niepełnosprawnych, opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych, ocena realizacji programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych, opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych. Na najbliższy rok działalności ukonstytuowało się Prezydium Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w składzie: Krzysztof Kaczmarski – Przewodniczący - przedstawiciel Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń" w Dąbrowie Tarnowskiej Leszek Trójniak – Wiceprzewodniczący – przedstawiciel Stowarzyszenia Pomocy Dziecku i Rodzinie „Przyjazny Świat" w Kupieninie Krystyna Świętek – sekretarz – przedstawiciel Gminy Gręboszów, Bogdan Sosin – członek – przedstawiciel Stowarzyszenia „Otwarte Serce" Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych w Szczucinie Marian Łączyński – członek - przedstawiciel Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Dąbrowie Tarnowskiej. Przewodniczący, wiceprzewodniczący i sekretarz wybierani są na okres jednego roku. (§ 2 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób). W trakcie swojego pierwszego posiedzenia Rada pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej o zmianie uchwały w sprawie określenia zadań i przeznaczenia w roku 2015 dodatkowych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych. źródło: PCPR w Dąbrowie Tarnowskiej