Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Posiedzenie Rady Powiatu Dąbrowskiego

Posiedzenie Rady Powiatu Dąbrowskiego

Posiedzenie Rady Powiatu Dąbrowskiego

24 października br. w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się posiedzenie Rady Powiatu Dąbrowskiego IV kadencji prowadzone przez Barbarę Pobiegło Przewodniczącą Rady Powiatu Dąbrowskiego.

Wśród zaproszonych gości obecni byli: ppłk Zbigniew Skurnowicz Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Tarnowie, Stanisław Początek Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej, insp. Bogdan Tabiś Komendant Powiatowy Policji w Dąbrowie Tarnowskiej, mł.bryg. mgr inż. Andrzej Gorzkowicz Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Dąbrowie Tarnowskiej, dyrektorzy instytucji powiatowych, dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu oraz naczelnicy wydziałów Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej.

W obradach uczestniczyli również: Maria Sztorc - Skarbnik Powiatu, Jerzy Pociecha - Radca Prawny urzędu, Kazimierz Tęczar – Sekretarz Powiatu.

Podczas posiedzenia sesji ppłk Zbigniew Skurnowicz Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Tarnowie oraz Tadeusz Kwiatkowski Starosta Dąbrowski wręczyli Brązowe Medale „Za zasługi dla obronności kraju", przyznane przez Ministra Obrony Narodowej Bogdanowi Machalskiemu (emerytowanemu pracownikowi Komendy Powiatowego Policji w Dąbrowie Tarnowskiej i wieloletniemu Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji) oraz Robertowi Kądzielawie Radnemu Rady Powiatu Dąbrowskiego.

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami złożył Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski podczas którego omówił bieżącą działalność Starostwa Powiatowego.

Zapytania i interpelacje radnych dotyczyły dróg powiatowych oraz spraw melioracyjnych.

Na sesji przedstawiono również sprawozdanie z działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej za I półrocze 2012r., a także informację o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Dąbrowskiego za rok szkolny 2011/2012 w tym o wynikach egzaminów maturalnych.

Podczas posiedzenia Rady Powiatu podjęto następujące uchwały:
• uchwałę w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej za 2012r.,
• uchwałę w sprawie powierzenia gminom zadania zarządzania drogami powiatowymi,
• uchwałę w sprawie udzielenia gminom dotacji na zimowe utrzymanie dróg powiatowych,
• uchwałę w sprawie określenia zadań do realizacji w 2012r. dla Powiatu Dąbrowskiego na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
• uchwałę w sprawie realizacji przez Powiat Dąbrowski projektu systemowego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Podziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie,
• uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu,
• uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na rok 2012,
• uchwałę w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2012 – 2021,
• uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Dąbrowskiemu i podległym jednostkom oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.

24 października br. w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się posiedzenie Rady Powiatu Dąbrowskiego IV kadencji prowadzone przez Barbarę Pobiegło Przewodniczącą Rady Powiatu Dąbrowskiego. Wśród zaproszonych gości obecni byli: ppłk Zbigniew Skurnowicz Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Tarnowie, Stanisław Początek Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej, insp. Bogdan Tabiś Komendant Powiatowy Policji w Dąbrowie Tarnowskiej, mł.bryg. mgr inż. Andrzej Gorzkowicz Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Dąbrowie Tarnowskiej, dyrektorzy instytucji powiatowych, dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu oraz naczelnicy wydziałów Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej. W obradach uczestniczyli również: Maria Sztorc - Skarbnik Powiatu, Jerzy Pociecha - Radca Prawny urzędu, Kazimierz Tęczar – Sekretarz Powiatu. Podczas posiedzenia sesji ppłk Zbigniew Skurnowicz Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Tarnowie oraz Tadeusz Kwiatkowski Starosta Dąbrowski wręczyli Brązowe Medale „Za zasługi dla obronności kraju", przyznane przez Ministra Obrony Narodowej Bogdanowi Machalskiemu (emerytowanemu pracownikowi Komendy Powiatowego Policji w Dąbrowie Tarnowskiej i wieloletniemu Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji) oraz Robertowi Kądzielawie Radnemu Rady Powiatu Dąbrowskiego. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami złożył Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski podczas którego omówił bieżącą działalność Starostwa Powiatowego. Zapytania i interpelacje radnych dotyczyły dróg powiatowych oraz spraw melioracyjnych. Na sesji przedstawiono również sprawozdanie z działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej za I półrocze 2012r., a także informację o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Dąbrowskiego za rok szkolny 2011/2012 w tym o wynikach egzaminów maturalnych. Podczas posiedzenia Rady Powiatu podjęto następujące uchwały:• uchwałę w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej za 2012r.,• uchwałę w sprawie powierzenia gminom zadania zarządzania drogami powiatowymi,• uchwałę w sprawie udzielenia gminom dotacji na zimowe utrzymanie dróg powiatowych,• uchwałę w sprawie określenia zadań do realizacji w 2012r. dla Powiatu Dąbrowskiego na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,• uchwałę w sprawie realizacji przez Powiat Dąbrowski projektu systemowego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Podziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie,• uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu,• uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na rok 2012,• uchwałę w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2012 – 2021,• uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Dąbrowskiemu i podległym jednostkom oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.