Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Posiedzenie Rady Powiatu Dąbrowskiego

Posiedzenie Rady Powiatu Dąbrowskiego

Posiedzenie Rady Powiatu Dąbrowskiego

30 listopada br. w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się posiedzenie Rady Powiatu Dąbrowskiego IV kadencji prowadzone przez Barbarę Pobiegło Przewodniczącą Rady Powiatu Dąbrowskiego.

Wśród zaproszonych gości obecni byli: insp. Bogdan Tabiś Komendant Powiatowy Policji w Dąbrowie Tarnowskiej, Adam Murczek Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Dąbrowie Tarnowskiej, dyrektorzy instytucji powiatowych, dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu oraz naczelnicy wydziałów Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej.

W obradach uczestniczyli również: Maria Sztorc - Skarbnik Powiatu, Jerzy Pociecha - Radca Prawny urzędu, Kazimierz Tęczar – Sekretarz Powiatu.

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami złożył Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski podczas którego omówił bieżącą działalność Starostwa Powiatowego.

Zapytania i interpelacje radnych dotyczyły inwestycji drogowych, ochrony zdrowia oraz transportu publicznego.

Podczas posiedzenia Rady Powiatu podjęto następujące uchwały:

  • uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin prac aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Dąbrowskiego na 2013 r.,
  • uchwałę w sprawie wyposażenia w majątek Centrum Polonii – Ośrodek Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu,
  • uchwałę w sprawie udzielenia dotacji dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu łóżek rehabilitacyjnych i materacy przeciwodleżynowych dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Dąbrowie Tarnowskiej,
  • uchwałę w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Dąbrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 r.,
  • uchwałę w sprawie w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej między Powiatem Dąbrowskim, a miastem Roding-Republika Federalna Niemiec,
  • uchwałę w sprawie zmian w Statucie Powiatu Dąbrowskiego,
  • uchwałę w sprawie określenia zadań do realizacji w 2012 r. dla Powiatu Dąbrowskiego na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
  • uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na rok 2012,
  • uchwałę w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2012 -2021.
30 listopada br. w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się posiedzenie Rady Powiatu Dąbrowskiego IV kadencji prowadzone przez Barbarę Pobiegło Przewodniczącą Rady Powiatu Dąbrowskiego. Wśród zaproszonych gości obecni byli: insp. Bogdan Tabiś Komendant Powiatowy Policji w Dąbrowie Tarnowskiej, Adam Murczek Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Dąbrowie Tarnowskiej, dyrektorzy instytucji powiatowych, dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu oraz naczelnicy wydziałów Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej. W obradach uczestniczyli również: Maria Sztorc - Skarbnik Powiatu, Jerzy Pociecha - Radca Prawny urzędu, Kazimierz Tęczar – Sekretarz Powiatu. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami złożył Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski podczas którego omówił bieżącą działalność Starostwa Powiatowego. Zapytania i interpelacje radnych dotyczyły inwestycji drogowych, ochrony zdrowia oraz transportu publicznego. Podczas posiedzenia Rady Powiatu podjęto następujące uchwały: uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin prac aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Dąbrowskiego na 2013 r., uchwałę w sprawie wyposażenia w majątek Centrum Polonii – Ośrodek Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu, uchwałę w sprawie udzielenia dotacji dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu łóżek rehabilitacyjnych i materacy przeciwodleżynowych dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Dąbrowie Tarnowskiej, uchwałę w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Dąbrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 r., uchwałę w sprawie w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej między Powiatem Dąbrowskim, a miastem Roding-Republika Federalna Niemiec, uchwałę w sprawie zmian w Statucie Powiatu Dąbrowskiego, uchwałę w sprawie określenia zadań do realizacji w 2012 r. dla Powiatu Dąbrowskiego na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na rok 2012, uchwałę w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2012 -2021.
tel. 14 642 24 31
kontakt
Projekt i wykonanie: i-t.pl
Dostępność cyfrowa
i zgodność ze standardem WCAG