Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Posiedzenie Rady Powiatu Dąbrowskiego

Posiedzenie Rady Powiatu Dąbrowskiego

Posiedzenie Rady Powiatu Dąbrowskiego

W dniu 27 lutego br. w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się dwudzieste posiedzenie Rady Powiatu Dąbrowskiego w IV kadencji prowadzone przez Barbarę Pobiegło - Przewodniczącą Rady.

Spośród zaproszonych gości obecni byli: Józef Rojek - Poseł Na Sejm RP, Andrzej Harężlak – Wicewojewoda Małopolski, Bolesław Łączyński – Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego, Stanisław Początek – Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej, Barbara Łuszcz – Sekretarz Miasta i Gminy Szczucin, Bogdan Tabiś Komendant Powiatowy Policji w Dąbrowie Tarnowskiej, Adam Rzemiński Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej, dyrektorzy instytucji powiatowych, dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu oraz naczelnicy wydziałów i pracownicy Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej.

Posiedzenie rozpoczęło się od uroczystego wręczenia medali przyznanych przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego dla pracowników Starostwa Powiatowego, którego dokonał w imieniu Prezydenta RP - Pan Andrzej Harężlak – Wicewojewoda Małopolski.

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami złożył Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski, podczas którego omówił bieżącą działalność Starostwa Powiatowego.

Obecni na posiedzeniu Rady Powiatu goście pogratulowali odznaczonym pracownikom Starostwa jak również zadeklarowali poparcie starań samorządu powiatowego i samorządów gminnych podejmowanych w obszarze działań służących dla rozwoju naszego regionu.

W swoim wystąpieniu Wicewojewoda Małopolski Andrzej Harężlak pogratulował Staroście Dąbrowskiemu Tadeuszowi Kwiatkowskiemu otrzymania kolejnej promesy na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych jak również sprawnej realizacji tych inwestycji. Wojewoda w swoim wystąpieniu mówił również o budżecie Unii Europejskiej dla Polski, szczególnie odnosząc się do środków dla rolników i rozwoju obszarów wiejskich.

Poseł Na Sejm RP Józef Rojek mówił o swoich wielokrotnych staraniach dotyczących remontu drogi krajowej nr 73, mostu na rzece Wisła w Borusowej i budowie obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej.

Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Bolesław Łączyński również przedstawił swoje starania w samorządzie wojewódzkim na realizację inwestycji, które przyczyniają się do rozwoju Powiatu Dąbrowskiego a szczególnie budowę mostu w Borusowej i zbiornika retencyjnego w Żelazówce.

Podczas posiedzenia Rady Powiatu podjęto następujące uchwały:

1) uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na rok 2013,

2) uchwałę w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2013 – 2025,

3) uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Dąbrowa Tarnowska,

4) uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Dąbrowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,

5) uchwałę w sprawie informacji o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2012,

6) uchwałę w sprawie określenia zadań do realizacji w 2013r. dla Powiatu Dąbrowskiego na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

7) uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej na 2013 rok,

8) uchwałę w sprawie przyjęcia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej na 2013 rok,

9) uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej na 2013 rok,

10) uchwałę w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec likwidacji Sądu Rejonowego w Dąbrowie Tarnowskiej,

11) uchwałę w sprawie poparcia dla obywatelskiego projektu ustawy o okręgach sądowych sądów powszechnych oraz o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych,

12) uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Zarządu Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej,

13) uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Drogowego w Dąbrowie Tarnowskiej,

14) uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Drogowego w Dąbrowie Tarnowskiej,

15) uchwałę w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej,

16) uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Szczucinie,

17) uchwałę w sprawie utworzenia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Szczucinie i nadania mu statutu,

18) uchwałę w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Rutyny w Szczucinie,

19) uchwałę w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie i nadania mu statutu,

20) uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej na 2013 rok,

21) uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji i Polityki Społecznej Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej na 2013 rok,

22) uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zmianę wierzyciela Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej,

23) sprawozdanie roczne z osiągniętych dochodów z tytułu najmu i dzierżawy lokali przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej,

24) sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego,

25) przyjęcie sprawozdań z prac komisji za 2012 rok,

26) stanowisko Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w sprawie dotyczącej możliwości pozyskania środków na usuwanie skutków powodzi z MRPO.

W dniu 27 lutego br. w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się dwudzieste posiedzenie Rady Powiatu Dąbrowskiego w IV kadencji prowadzone przez Barbarę Pobiegło - Przewodniczącą Rady. Spośród zaproszonych gości obecni byli: Józef Rojek - Poseł Na Sejm RP, Andrzej Harężlak – Wicewojewoda Małopolski, Bolesław Łączyński – Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego, Stanisław Początek – Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej, Barbara Łuszcz – Sekretarz Miasta i Gminy Szczucin, Bogdan Tabiś Komendant Powiatowy Policji w Dąbrowie Tarnowskiej, Adam Rzemiński Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej, dyrektorzy instytucji powiatowych, dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu oraz naczelnicy wydziałów i pracownicy Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej. Posiedzenie rozpoczęło się od uroczystego wręczenia medali przyznanych przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego dla pracowników Starostwa Powiatowego, którego dokonał w imieniu Prezydenta RP - Pan Andrzej Harężlak – Wicewojewoda Małopolski. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami złożył Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski, podczas którego omówił bieżącą działalność Starostwa Powiatowego. Obecni na posiedzeniu Rady Powiatu goście pogratulowali odznaczonym pracownikom Starostwa jak również zadeklarowali poparcie starań samorządu powiatowego i samorządów gminnych podejmowanych w obszarze działań służących dla rozwoju naszego regionu. W swoim wystąpieniu Wicewojewoda Małopolski Andrzej Harężlak pogratulował Staroście Dąbrowskiemu Tadeuszowi Kwiatkowskiemu otrzymania kolejnej promesy na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych jak również sprawnej realizacji tych inwestycji. Wojewoda w swoim wystąpieniu mówił również o budżecie Unii Europejskiej dla Polski, szczególnie odnosząc się do środków dla rolników i rozwoju obszarów wiejskich. Poseł Na Sejm RP Józef Rojek mówił o swoich wielokrotnych staraniach dotyczących remontu drogi krajowej nr 73, mostu na rzece Wisła w Borusowej i budowie obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej. Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Bolesław Łączyński również przedstawił swoje starania w samorządzie wojewódzkim na realizację inwestycji, które przyczyniają się do rozwoju Powiatu Dąbrowskiego a szczególnie budowę mostu w Borusowej i zbiornika retencyjnego w Żelazówce. Podczas posiedzenia Rady Powiatu podjęto następujące uchwały: 1) uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na rok 2013, 2) uchwałę w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2013 – 2025, 3) uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Dąbrowa Tarnowska, 4) uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Dąbrowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, 5) uchwałę w sprawie informacji o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2012, 6) uchwałę w sprawie określenia zadań do realizacji w 2013r. dla Powiatu Dąbrowskiego na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 7) uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej na 2013 rok, 8) uchwałę w sprawie przyjęcia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej na 2013 rok, 9) uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej na 2013 rok, 10) uchwałę w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec likwidacji Sądu Rejonowego w Dąbrowie Tarnowskiej, 11) uchwałę w sprawie poparcia dla obywatelskiego projektu ustawy o okręgach sądowych sądów powszechnych oraz o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, 12) uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Zarządu Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej, 13) uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Drogowego w Dąbrowie Tarnowskiej, 14) uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Drogowego w Dąbrowie Tarnowskiej, 15) uchwałę w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej, 16) uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Szczucinie, 17) uchwałę w sprawie utworzenia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Szczucinie i nadania mu statutu, 18) uchwałę w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Rutyny w Szczucinie, 19) uchwałę w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie i nadania mu statutu, 20) uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej na 2013 rok, 21) uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji i Polityki Społecznej Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej na 2013 rok, 22) uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zmianę wierzyciela Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej, 23) sprawozdanie roczne z osiągniętych dochodów z tytułu najmu i dzierżawy lokali przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej, 24) sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, 25) przyjęcie sprawozdań z prac komisji za 2012 rok, 26) stanowisko Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w sprawie dotyczącej możliwości pozyskania środków na usuwanie skutków powodzi z MRPO.