Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Posiedzenie Rady Społecznej ZOZ-u w Dąbrowie Tarnowskiej

Posiedzenie Rady Społecznej ZOZ-u w Dąbrowie Tarnowskiej

Posiedzenie Rady Społecznej ZOZ-u w Dąbrowie Tarnowskiej

W dniu 17 czerwca 2010 roku, w sali obrad Starostwa Powiatowego odbyło się posiedzenie Rady Społecznej ZOZ-u w Dąbrowie Tarnowskiej.
Głównym tematem posiedzenia było zaopiniowanie sprawozdania finansowego ZOZ-u za rok 2009, które będzie przedmiotem obrad na najbliższej sesji Rady Powiatu.
Rada Społeczna wyraziła również opinię w sprawie planu zakupu sprzętu i aparatury medycznej a także wykonania niezbędnych prac inwestycyjnych na terenie Szpitala, w roku bieżącym.

Rada Społeczna wydała pozytywną ocenę co do zmian w Statucie Szpitala w zakresie połączenia Oddziału Ginekologiczno-Położniczego z Oddziałem Noworodków. Zmiana ta, ma na celu poprawę funkcjonowania i efektywności pionu położniczo-noworodkowego.

Przedmiotem obrad Rady Społecznej było również podjęcie dyskusji w sprawie dalszych losów Hotelu Pielęgniarek, który wg informacji Dyrektora ZOZ-u, w najbliższej przyszłości nie będzie w pełni wykorzystywany w bieżącej działalności Szpitala.

W dniu 17 czerwca 2010 roku, w sali obrad Starostwa Powiatowego odbyło się posiedzenie Rady Społecznej ZOZ-u w Dąbrowie Tarnowskiej.Głównym tematem posiedzenia było zaopiniowanie sprawozdania finansowego ZOZ-u za rok 2009, które będzie przedmiotem obrad na najbliższej sesji Rady Powiatu.Rada Społeczna wyraziła również opinię w sprawie planu zakupu sprzętu i aparatury medycznej a także wykonania niezbędnych prac inwestycyjnych na terenie Szpitala, w roku bieżącym. Rada Społeczna wydała pozytywną ocenę co do zmian w Statucie Szpitala w zakresie połączenia Oddziału Ginekologiczno-Położniczego z Oddziałem Noworodków. Zmiana ta, ma na celu poprawę funkcjonowania i efektywności pionu położniczo-noworodkowego. Przedmiotem obrad Rady Społecznej było również podjęcie dyskusji w sprawie dalszych losów Hotelu Pielęgniarek, który wg informacji Dyrektora ZOZ-u, w najbliższej przyszłości nie będzie w pełni wykorzystywany w bieżącej działalności Szpitala.