Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Dąbrowskiego

Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Dąbrowskiego

Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Dąbrowskiego

W dniu 15 stycznia 2009r. w sali narad Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Dąbrowskiego.
W spotkaniu uczestniczyli: Starosta Dąbrowski Wiesław Krajewski, Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Stanisław Początek, Barbara Sobecka – Mikos – Sekretarz Gminy, Wójtowie Gmin: Bolesław – Kazimierz Olearczyk, Mędrzechów – Krzysztof Korzec, Gręboszów – Krystyna Świętek, Radgoszcz – Mirosław Burzec Wicewójt. Gminę Olesno reprezentował Janusz Plata – Sekretarz Gminy, natomiast Gminę Szczucin – Jacek Czapla. Na zaproszenie Starosty Dąbrowskiego Wiesława Krajewskiego w spotkaniu uczestniczył także Bolesław Łączyński – Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego.

Członkowie Zarządu Stowarzyszenia zgłosili Radnemu Województwa swoje plany i problemy związane z funkcjonowaniem samorządu powiatowego i samorządów gminnych. Pan Bolesław Łączynski – Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego przedstawił władzom samorządowym swoje plany związane z pracą w samorządzie województwa jak również poinformował zebranych o swoim poparciu działań związanych ze staraniem się samorządów gminnych o pozyskanie środków unijnych na realizację inwestycji służących rozwojowi Powiatu Dąbrowskiego.
Z inicjatywy Starosty Dąbrowskiego Wiesława Krajewskiego w spotkaniu wziął udział przedstawiciel firmy „Eco – Schubert" z Krakowa, który przedstawił samorządom gminnym możliwości dofinansowania instalacji kolektorów słonecznych, jako elementu energetyki odnawialnej, dla mieszkańców jak i instytucji samorządowych.
Starosta Dąbrowski zaprosił na spotkanie także dyrektorów szkół gimnazjalnych
z terenu powiatu w celu zachęcenia szkół i samorządów gminnych do złożenia wspólnego wniosku do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na dodatkowe zajęcia z języka angielskiego i innych języków obcych dla uczniów szkół gimnazjalnych. W ramach tego projektu odbywałyby się również zajęcia w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej, zajęcia stymulacyjno – kompensacyjne dla uczniów ze zdiagnozowaną dysleksją oraz zajęcia z przedsiębiorczości i nauk przyrodniczo – matematycznych. .
Na spotkaniu ustalono również, że w tym roku Święto Powiśla Dąbrowskiego odbędzie się w dniu 23 sierpnia w Gminie Gręboszów.
Obecni na spotkaniu przedstawiciele powiatu i gmin, zwrócili się do samorządu Gminy Dąbrowa Tarnowska z prośbą o ponowne rozpatrzenie konieczności utworzenia płatnego parkingu przy ulicy Szpitalnej w Dąbrowie Tarnowskiej. Od lutego br. parking przy dąbrowskim szpitalu będzie odpłatny, co już wzbudziło niezadowolenie wśród mieszkańców powiatu, korzystających z usług szpitala. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia zasugerowali ponadto budowę dodatkowych miejsc parkingowych przy tej ulicy, co w sposób właściwy rozwiązałoby ten problem.

W dniu 15 stycznia 2009r. w sali narad Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Dąbrowskiego.W spotkaniu uczestniczyli: Starosta Dąbrowski Wiesław Krajewski, Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Stanisław Początek, Barbara Sobecka – Mikos – Sekretarz Gminy, Wójtowie Gmin: Bolesław – Kazimierz Olearczyk, Mędrzechów – Krzysztof Korzec, Gręboszów – Krystyna Świętek, Radgoszcz – Mirosław Burzec Wicewójt. Gminę Olesno reprezentował Janusz Plata – Sekretarz Gminy, natomiast Gminę Szczucin – Jacek Czapla. Na zaproszenie Starosty Dąbrowskiego Wiesława Krajewskiego w spotkaniu uczestniczył także Bolesław Łączyński – Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia zgłosili Radnemu Województwa swoje plany i problemy związane z funkcjonowaniem samorządu powiatowego i samorządów gminnych. Pan Bolesław Łączynski – Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego przedstawił władzom samorządowym swoje plany związane z pracą w samorządzie województwa jak również poinformował zebranych o swoim poparciu działań związanych ze staraniem się samorządów gminnych o pozyskanie środków unijnych na realizację inwestycji służących rozwojowi Powiatu Dąbrowskiego.Z inicjatywy Starosty Dąbrowskiego Wiesława Krajewskiego w spotkaniu wziął udział przedstawiciel firmy „Eco – Schubert" z Krakowa, który przedstawił samorządom gminnym możliwości dofinansowania instalacji kolektorów słonecznych, jako elementu energetyki odnawialnej, dla mieszkańców jak i instytucji samorządowych.Starosta Dąbrowski zaprosił na spotkanie także dyrektorów szkół gimnazjalnychz terenu powiatu w celu zachęcenia szkół i samorządów gminnych do złożenia wspólnego wniosku do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na dodatkowe zajęcia z języka angielskiego i innych języków obcych dla uczniów szkół gimnazjalnych. W ramach tego projektu odbywałyby się również zajęcia w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej, zajęcia stymulacyjno – kompensacyjne dla uczniów ze zdiagnozowaną dysleksją oraz zajęcia z przedsiębiorczości i nauk przyrodniczo – matematycznych. .Na spotkaniu ustalono również, że w tym roku Święto Powiśla Dąbrowskiego odbędzie się w dniu 23 sierpnia w Gminie Gręboszów.Obecni na spotkaniu przedstawiciele powiatu i gmin, zwrócili się do samorządu Gminy Dąbrowa Tarnowska z prośbą o ponowne rozpatrzenie konieczności utworzenia płatnego parkingu przy ulicy Szpitalnej w Dąbrowie Tarnowskiej. Od lutego br. parking przy dąbrowskim szpitalu będzie odpłatny, co już wzbudziło niezadowolenie wśród mieszkańców powiatu, korzystających z usług szpitala. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia zasugerowali ponadto budowę dodatkowych miejsc parkingowych przy tej ulicy, co w sposób właściwy rozwiązałoby ten problem.