Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Dąbrowskiego

Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Dąbrowskiego

Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Dąbrowskiego

W Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się kolejne w tym roku posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Dąbrowskiego.

W spotkaniu uczestniczyli: Starosta Dąbrowski Wiesław Krajewski, Wicestarosta – Tadeusz Kwiatkowski, Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Stanisław Początek, Wójtowie Gmin: Mędrzechów – Krzysztof Korzec, Gręboszów – Krystyna Świętek, Radgoszcz – Marek Lupa. Gminę Olesno reprezentował Janusz Plata – Sekretarz Gminy, natomiast Gminę Szczucin – Marian Wadas. W spotkaniu uczestniczył także Wiesław Lizak – Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie.

Głównymi tematami poruszanymi podczas spotkania było omówienie spraw związanych z organizacją III Święta Powiśla Dąbrowskiego – Dożynki Powiatowe i Targi Gospodarcze, które w tym roku odbędzie się w dniu 23 sierpnia 2009 roku w Ujściu Jezuickim w Gminie Gręboszów.

Członkowie Zarządu Stowarzyszenia zostali poinformowani o działaniach podejmowanych przez Zarząd Powiatu w zakresie nieodpłatnego przejęcia od PKP linii kolejowej Tarnów – Szczucin. Burmistrzowie i Wójtowie zostali zapoznani z wystąpieniem Starosty Dąbrowskiego do Wojewody Małopolskiego dotyczącym uregulowania stanu prawnego na terenie miasta Tarnów i Powiatu Tarnowskiego majątku będącego w posiadaniu PKP.

Starosta Dąbrowski Wiesław Krajewski zapanował przedstawicielom samorządów gminnych pokrycie kosztów opracowania dokumentacji projektowej nowej strażnicy dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej w ten sposób, że 50% kosztów pokryje samorząd powiatowy a pozostałe 50% kosztów pokryją samorządy gminne. Propozycja ta spotkała się ze wstępną aprobatą i członkowie Zarządu Stowarzyszenia upoważnili Starostę do podjęcia działań zmierzających do uzgodnień z Wojewodą Małopolskim i Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej dotyczących w/w przedsięwzięcia.

W Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się kolejne w tym roku posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Dąbrowskiego. W spotkaniu uczestniczyli: Starosta Dąbrowski Wiesław Krajewski, Wicestarosta – Tadeusz Kwiatkowski, Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Stanisław Początek, Wójtowie Gmin: Mędrzechów – Krzysztof Korzec, Gręboszów – Krystyna Świętek, Radgoszcz – Marek Lupa. Gminę Olesno reprezentował Janusz Plata – Sekretarz Gminy, natomiast Gminę Szczucin – Marian Wadas. W spotkaniu uczestniczył także Wiesław Lizak – Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie. Głównymi tematami poruszanymi podczas spotkania było omówienie spraw związanych z organizacją III Święta Powiśla Dąbrowskiego – Dożynki Powiatowe i Targi Gospodarcze, które w tym roku odbędzie się w dniu 23 sierpnia 2009 roku w Ujściu Jezuickim w Gminie Gręboszów. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia zostali poinformowani o działaniach podejmowanych przez Zarząd Powiatu w zakresie nieodpłatnego przejęcia od PKP linii kolejowej Tarnów – Szczucin. Burmistrzowie i Wójtowie zostali zapoznani z wystąpieniem Starosty Dąbrowskiego do Wojewody Małopolskiego dotyczącym uregulowania stanu prawnego na terenie miasta Tarnów i Powiatu Tarnowskiego majątku będącego w posiadaniu PKP. Starosta Dąbrowski Wiesław Krajewski zapanował przedstawicielom samorządów gminnych pokrycie kosztów opracowania dokumentacji projektowej nowej strażnicy dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej w ten sposób, że 50% kosztów pokryje samorząd powiatowy a pozostałe 50% kosztów pokryją samorządy gminne. Propozycja ta spotkała się ze wstępną aprobatą i członkowie Zarządu Stowarzyszenia upoważnili Starostę do podjęcia działań zmierzających do uzgodnień z Wojewodą Małopolskim i Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej dotyczących w/w przedsięwzięcia.