Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Poszerzona współpraca zagraniczna

Poszerzona współpraca zagraniczna

Poszerzona współpraca zagraniczna

Na zaproszenie Burmistrza XVIII Dzielnicy Budapesztu na Węgrzech przebywała 3 osobowa delegacja Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej. Był to kolejny element realizacji porozumienia o współpracy podpisanego w 2000 roku w Budapeszcie. Reprezentanci powiatu Starosta Krzysztof Karczmarski, Przewodniczący komisji bezpieczeństwa i porządku publicznego Ryszard Pikul i Kierownik Biura Promocji, Rozwoju i Innowacji Janusz Dubajka wzięli udział w obchodach 165 rocznicy Święta Niepodległości na Węgrzech, które odbyło się w dniach 11 – 14 marca 2004r.

Wizyta w Budapeszcie stała się okazją do nawiązania współpracy z kolejnymi partnerami, tym razem z Unii Europejskiej. 12 marca w urzędzie XVIII Dzielnicy Pestszenlorinc-Pestszentimre podpisano wstępne porozumienie o współpracy pomiędzy powiatem dąbrowskim oraz samorządem węgierskim i włoskim z regionu neapolitańskiego. Projekt dotyczy międzynarodowej konferencji samorządowej z udziałem wszystkich trzech stron. Podczas konferencji przedstawione zostaną aspekty funkcjonowania samorządów w wymienionych krajach, wymienione zostaną doświadczenia w zakresie przygotowania do członkostwa w UE. Projekt będzie sfinansowany w dużej części ze środków zewnętrznych.
Ponadto podczas pobytu w Budapeszcie Starosta wraz z delegacją nawiązali wstępną współpracę z samorządem miasta Roding w Niemczech, z którym to XVIII Dzielnica Budapesztu podpisała porozumienie. W sierpniu zorganizowany zostanie międzynarodowy obóz dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych nad Balatonem w miejscowości Balatonakali. Projekt zostanie sfinansowany z Programu Młodzież 2000 – 2006. Wspólny wniosek został złożony do Węgierskiego Biura Narodowego. W obozie weźmie udział 20 uczniów z powiatu i po tyle samo z pozostałych państw. Podczas pobytu nad Balatonem młodzież będzie szlifować j. angielski w ramach letniej szkoły. Będzie to również okazja do poznania innych języków, którymi posługują się uczestnicy obozu.

Starosta Krzysztof Kaczmarski wyraził duże zadowolenie z przeprowadzonych rozmów z władzami miasta Roding w Niemczech. Pierwszy wspólny projekt dotyczy młodzieży. Ale już myślimy o innych obszarach współpracy. Roding leży w wysoko uprzemysłowionym regionie z zaawansowanymi technologiami w zakresie elektroniki i przemysłu samochodowego co z punktu widzenia dalszej współpracy może być bardzo korzystne dla naszego powiatu.
Starosta zaprosił przedstawicieli władz niemieckich i tamtejszych środowisk gospodarczych do udziału w VI Targach Gospodarczych Gmin Powiatu Dąbrowskiego, które planowane są na 20 czerwca. W tym gospodarczym wydarzaniu mają wziąć udział również Włosi, Węgrzy Chorwaci, Bułgarzy i Rumuni obecni podczas wspólnych rozmów. W ten sposób zorganizowana zostanie międzynarodowa wystawa gospodarcza, która może przynieść wymierne korzyści dla wszystkich stron.

Podczas wizyty omówiono inne propozycje projektów, możliwe do realizacji przez zaprzyjaźnione samorządy w najbliższej przyszłości. Przewodniczący komisji Bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie dąbrowskim rozmawiał z zastępcą burmistrza XVIII Dzielnicy o programach, które poprawiają bezpieczeństwo mieszkańców. Jak twierdzi Ryszard Pikul rozmowy były bardzo konkretne i owocne. „Starostwo może skorzystać z doświadczeń Węgrów w zakresie współpracy z Policją oraz przeciwdziałania narkomanii. Jeszcze w tym roku weźmiemy udział w konferencji poświęconej tym tematom.”
Zdaniem Krzysztofa Karczmarskiego wyjazd był niezwykle korzystny. „Dzięki partnerom z Węgier nawiązaliśmy kolejne porozumienia z samorządowcami z Włoch i Niemiec. Dzięki temu możemy aspirować po środki zewnętrzne, zarezerwowane na tego typu współpracę”

Na zaproszenie Burmistrza XVIII Dzielnicy Budapesztu na Węgrzech przebywała 3 osobowa delegacja Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej. Był to kolejny element realizacji porozumienia o współpracy podpisanego w 2000 roku w Budapeszcie. Reprezentanci powiatu Starosta Krzysztof Karczmarski, Przewodniczący komisji bezpieczeństwa i porządku publicznego Ryszard Pikul i Kierownik Biura Promocji, Rozwoju i Innowacji Janusz Dubajka wzięli udział w obchodach 165 rocznicy Święta Niepodległości na Węgrzech, które odbyło się w dniach 11 – 14 marca 2004r. Wizyta w Budapeszcie stała się okazją do nawiązania współpracy z kolejnymi partnerami, tym razem z Unii Europejskiej. 12 marca w urzędzie XVIII Dzielnicy Pestszenlorinc-Pestszentimre podpisano wstępne porozumienie o współpracy pomiędzy powiatem dąbrowskim oraz samorządem węgierskim i włoskim z regionu neapolitańskiego. Projekt dotyczy międzynarodowej konferencji samorządowej z udziałem wszystkich trzech stron. Podczas konferencji przedstawione zostaną aspekty funkcjonowania samorządów w wymienionych krajach, wymienione zostaną doświadczenia w zakresie przygotowania do członkostwa w UE. Projekt będzie sfinansowany w dużej części ze środków zewnętrznych. Ponadto podczas pobytu w Budapeszcie Starosta wraz z delegacją nawiązali wstępną współpracę z samorządem miasta Roding w Niemczech, z którym to XVIII Dzielnica Budapesztu podpisała porozumienie. W sierpniu zorganizowany zostanie międzynarodowy obóz dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych nad Balatonem w miejscowości Balatonakali. Projekt zostanie sfinansowany z Programu Młodzież 2000 – 2006. Wspólny wniosek został złożony do Węgierskiego Biura Narodowego. W obozie weźmie udział 20 uczniów z powiatu i po tyle samo z pozostałych państw. Podczas pobytu nad Balatonem młodzież będzie szlifować j. angielski w ramach letniej szkoły. Będzie to również okazja do poznania innych języków, którymi posługują się uczestnicy obozu. Starosta Krzysztof Kaczmarski wyraził duże zadowolenie z przeprowadzonych rozmów z władzami miasta Roding w Niemczech. Pierwszy wspólny projekt dotyczy młodzieży. Ale już myślimy o innych obszarach współpracy. Roding leży w wysoko uprzemysłowionym regionie z zaawansowanymi technologiami w zakresie elektroniki i przemysłu samochodowego co z punktu widzenia dalszej współpracy może być bardzo korzystne dla naszego powiatu. Starosta zaprosił przedstawicieli władz niemieckich i tamtejszych środowisk gospodarczych do udziału w VI Targach Gospodarczych Gmin Powiatu Dąbrowskiego, które planowane są na 20 czerwca. W tym gospodarczym wydarzaniu mają wziąć udział również Włosi, Węgrzy Chorwaci, Bułgarzy i Rumuni obecni podczas wspólnych rozmów. W ten sposób zorganizowana zostanie międzynarodowa wystawa gospodarcza, która może przynieść wymierne korzyści dla wszystkich stron. Podczas wizyty omówiono inne propozycje projektów, możliwe do realizacji przez zaprzyjaźnione samorządy w najbliższej przyszłości. Przewodniczący komisji Bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie dąbrowskim rozmawiał z zastępcą burmistrza XVIII Dzielnicy o programach, które poprawiają bezpieczeństwo mieszkańców. Jak twierdzi Ryszard Pikul rozmowy były bardzo konkretne i owocne. „Starostwo może skorzystać z doświadczeń Węgrów w zakresie współpracy z Policją oraz przeciwdziałania narkomanii. Jeszcze w tym roku weźmiemy udział w konferencji poświęconej tym tematom.” Zdaniem Krzysztofa Karczmarskiego wyjazd był niezwykle korzystny. „Dzięki partnerom z Węgier nawiązaliśmy kolejne porozumienia z samorządowcami z Włoch i Niemiec. Dzięki temu możemy aspirować po środki zewnętrzne, zarezerwowane na tego typu współpracę”.