Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Powiśle Dąbrowskie bliżej Krakowa – konferencja w Dąbrowie Tarnowskiej

Powiśle Dąbrowskie bliżej Krakowa – konferencja w Dąbrowie Tarnowskiej

Powiśle Dąbrowskie bliżej Krakowa – konferencja w Dąbrowie Tarnowskiej

W Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej odbyła się konferencja pt. „Rozbudowa sieci drogowej szansą rozwoju Powiatu Dąbrowskiego”, której inicjatorem był Starosta Dąbrowski Wiesław Krajewski. Celem spotkania było omówienie spraw związanych z rozwojem infrastruktury drogowej w Powiecie Dąbrowskim. W konferencji licznie wzięli udział przedstawiciele wszystkich zainteresowanych rozbudową dróg stron.

W spotkaniu uczestniczyli:
- Marek Nawara Marszałek Województwa Małopolskiego,
- Roman Ciepiela Wicemarszałek,
- Wiesław Młynarczyk - Dyrektor Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego
  Województwa Świętokrzyskiego,

- Posłowie Na Sejm RP – Robert Pantera, Wiesław Woda, Aleksander Grad, Michał
  Wojtkiewicz
,
- Stanisław Pletnia i Krzysztof Łata – Przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
   i Autostrad w Krakowie,
- Marceli Bochenek – Dyrektor Wydziału Historii Drogownictwa w Szczucinie,
- Grzegorz Stech – Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich,
- Marek  Wieczorek – Kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich w Tarnowie
- Alina Bagińska – Kierownik Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa
  Małopolskiego w Tarnowie
- Andrzej Sztorc – Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego.


W konferencji uczestniczyły także władze sąsiadujących powiatów:
- Jerzy Kolarz – Starosta Buski
- Mieczysław Kras – Starosta Tarnowski
- Stanisław Ożóg – Starosta Brzeski
- Sławomir Pater – Przewodniczący Rady Powiatu Brzeskiego.


Przedstawiciele samorządów gminnych zainteresowanych realizacją projektu:
- Stanisław Kusior – Burmistrz Gminy Żabno
- Krzysztof Wójcik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Żabnie
- Pan Marian Zalewski – Wójt Gminy Szczurowa
- Kazimierz Tyrcha – Przewodniczący Rady Gminy Szczurowa
- Leszek Zabiegała – Wójt Gminy Wietrzychowice
- Roman Mądrzyk – Przewodniczący Rady Gminy Wietrzychowice

Przedstawiciele samorządów Powiatu Dąbrowskiego:
- Andrzej Kita – Przewodniczący Rady Powiatu Dąbrowskiego
- Krzysztof Kaczmarski – Wicestarosta Dąbrowski
- Marian Szajor – Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady
   Powiatu
- Krystyna Świętek – Wójt Gminy Gręboszów
- Stanisław Początek – Burmistrz Gminy Dąbrowa Tarnowska
- Kazimierz Olearczyk – Wójt Gminy Bolesław
- Krzysztof Korzec – Wójt Gminy Mędrzechów
- Witold Morawiec – Wójt Gminy Olesno
- Jan Sipior – Wójt Gminy Szczucin

Podczas konferencji Starosta Dąbrowski Wiesław Krajewski zaprezentował projekt „Modernizacji krajowego połączenia międzyregionalnego pomiędzy Województwem Podkarpackim i Obszarem Metropolitalnym Krakowa poprzez przebudowę dróg wojewódzkich i powiatowych oraz przepraw mostowych”. Droga ta tzw. nadwiślańska przebiegała będzie przez gminy Szczucin, Bolesław, Mędrzechów, Gręboszów, Wietrzychowice z budową mostu w Siedliszowicach i Szczurową. Połączy trzy powiaty: dąbrowski, tarnowski i brzeski i dwa województwa: podkarpackie i małopolskie.
W projekcie zadeklarowały swój udział: Powiat dąbrowski, Powiat tarnowski, Powiat brzeski, Gmina Żabno, Gmina Wietrzychowice, Gmina Szczurowa, Gmina Szczucin, Gmina Bolesław, Gmina Mędrzechów, Gmina Gręboszów. Realizacja tego projektu będzie miała znaczenie regionalne a także ułatwi w sposób znaczący komunikację regionu
z Krakowem. Przyczyni się do rozwoju całego regionu oraz uatrakcyjni powiat pod względem inwestycyjnym.

Drugim bardzo ważnym projektem, który przedstawił Starosta Wiesław Krajewski to budowa przeprawy mostowej na rzece Wiśle w miejscowości Borusowa,  która nie tylko połączy powiat dąbrowski, ale cały region północno-wschodni województwa małopolskiego z Województwem Świętokrzyskim. Most ten jest uzupełnieniem
i udrożnieniem istniejącego szlaku komunikacyjnego od Kielc przez Busko, Dąbrowę Tarnowską, Tarnów, Tuchów, Gorlice do przejścia granicznego w Koniecznej. Wspomnieć należy, że most w tym miejscu już funkcjonował, ale niestety uległ on zniszczeniu podczas działań wojennych w okresie II wojny światowej. Budując ten most nawiążemy do chlubnej tradycji twórców Centralnego Okręgu Przemysłowego, który dla tego regionu stanowił przełom cywilizacyjny. Jak powiedział Starosta „ na odcinku 40 km pomiędzy mostem w Szczucinie a mostem w Górce nie ma żadnej dogodnej przeprawy przez Wisłę”.

Marszałek Województwa Małopolskiego Pan Marek Nawara przedstawił planowane inwestycje drogowe planowane do realizacji w latach 2007 – 2013 z uwzględnieniem powiatu dąbrowskiego, tarnowskiego i brzeskiego. Marszałek zapowiedział również potrzebę wykonania obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej na drodze nr 73, na której natężenie ruchu jest coraz większe. Informacje nt. budowy obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej i remontu drogi krajowej nr 73 przedstawili przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Obwodnica Dąbrowy Tarnowskiej wynosić będzie 7 km a czas jej wykonania to 18 miesięcy. Obecnie trwają prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej inwestycji. GDDKiA przekazała informacje iż w maju br. ogłoszony zostanie przetarg na wykonanie dokumentacji na remont drogi nr 73 aż do pozwolenia na budowę.

Jak poinformował Pan Wiesław Młynarczyk - Dyrektor Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w projekcie RPO Województwa Świętokrzyskiego został również zaplanowany remont drogi prowadzącej do przeprawy mostowej w Borusowej, a najbliższym czasie w tej sprawie odbędzie się spotkanie w Nowym Korczynie z udziałem Marszałka Województwa Małopolskiego i Starostów Buskiego i Dąbrowskiego.

Podczas spotkania głos zabrało wielu zaproszonych gości, którzy gratulowali Staroście Dąbrowskiemu dobrego pomysłu na rozwój naszego regionu. Samorządowcy zgłosili potrzebę modernizacji drogi krajowej, która jest sprawą priorytetową dla naszego regionu. Zaproszeni goście uważają za potrzebne organizację tego rodzaju spotkań, gdyż nad konkretnymi przedsięwzięciami służącymi rozwojowi naszego województwa należy pracować wspólnie.

Realizacja projektu powiatu dąbrowskiego spotkała się także z dużym uznaniem
u parlamentarzystów, którzy zadeklarowali pomoc i wsparcie przy ich realizacji.

Przedstawione przez Powiat dąbrowski projekty wzbudziły zainteresowanie władz wojewódzkich. „Należy cieszyć się, że tyle samorządów wpisało się w realizację projektu, bo to daje szanse na jego realizację” – mówi Starosta Dąbrowski Wiesław Krajewski. Te samorządy, które zadeklarowały swój udział w realizacji tych przedsięwzięć, przystąpią wkrótce do opracowania studium wykonalności tych projektów.

W Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej odbyła się konferencja pt. „Rozbudowa sieci drogowej szansą rozwoju Powiatu Dąbrowskiego”, której inicjatorem był Starosta Dąbrowski Wiesław Krajewski. Celem spotkania było omówienie spraw związanych z rozwojem infrastruktury drogowej w Powiecie Dąbrowskim. W konferencji licznie wzięli udział przedstawiciele wszystkich zainteresowanych rozbudową dróg stron. W spotkaniu uczestniczyli:- Marek Nawara Marszałek Województwa Małopolskiego, - Roman Ciepiela Wicemarszałek,- Wiesław Młynarczyk - Dyrektor Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego  Województwa Świętokrzyskiego, - Posłowie Na Sejm RP – Robert Pantera, Wiesław Woda, Aleksander Grad, Michał   Wojtkiewicz,- Stanisław Pletnia i Krzysztof Łata – Przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych    i Autostrad w Krakowie,- Marceli Bochenek – Dyrektor Wydziału Historii Drogownictwa w Szczucinie,- Grzegorz Stech – Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich, - Marek  Wieczorek – Kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich w Tarnowie- Alina Bagińska – Kierownik Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa   Małopolskiego w Tarnowie- Andrzej Sztorc – Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego. W konferencji uczestniczyły także władze sąsiadujących powiatów:- Jerzy Kolarz – Starosta Buski- Mieczysław Kras – Starosta Tarnowski- Stanisław Ożóg – Starosta Brzeski- Sławomir Pater – Przewodniczący Rady Powiatu Brzeskiego. Przedstawiciele samorządów gminnych zainteresowanych realizacją projektu:- Stanisław Kusior – Burmistrz Gminy Żabno- Krzysztof Wójcik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Żabnie- Pan Marian Zalewski – Wójt Gminy Szczurowa- Kazimierz Tyrcha – Przewodniczący Rady Gminy Szczurowa- Leszek Zabiegała – Wójt Gminy Wietrzychowice- Roman Mądrzyk – Przewodniczący Rady Gminy Wietrzychowice Przedstawiciele samorządów Powiatu Dąbrowskiego:- Andrzej Kita – Przewodniczący Rady Powiatu Dąbrowskiego- Krzysztof Kaczmarski – Wicestarosta Dąbrowski- Marian Szajor – Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady   Powiatu- Krystyna Świętek – Wójt Gminy Gręboszów- Stanisław Początek – Burmistrz Gminy Dąbrowa Tarnowska- Kazimierz Olearczyk – Wójt Gminy Bolesław- Krzysztof Korzec – Wójt Gminy Mędrzechów- Witold Morawiec – Wójt Gminy Olesno- Jan Sipior – Wójt Gminy Szczucin Podczas konferencji Starosta Dąbrowski Wiesław Krajewski zaprezentował projekt „Modernizacji krajowego połączenia międzyregionalnego pomiędzy Województwem Podkarpackim i Obszarem Metropolitalnym Krakowa poprzez przebudowę dróg wojewódzkich i powiatowych oraz przepraw mostowych”. Droga ta tzw. nadwiślańska przebiegała będzie przez gminy Szczucin, Bolesław, Mędrzechów, Gręboszów, Wietrzychowice z budową mostu w Siedliszowicach i Szczurową. Połączy trzy powiaty: dąbrowski, tarnowski i brzeski i dwa województwa: podkarpackie i małopolskie. W projekcie zadeklarowały swój udział: Powiat dąbrowski, Powiat tarnowski, Powiat brzeski, Gmina Żabno, Gmina Wietrzychowice, Gmina Szczurowa, Gmina Szczucin, Gmina Bolesław, Gmina Mędrzechów, Gmina Gręboszów. Realizacja tego projektu będzie miała znaczenie regionalne a także ułatwi w sposób znaczący komunikację regionu z Krakowem. Przyczyni się do rozwoju całego regionu oraz uatrakcyjni powiat pod względem inwestycyjnym. Drugim bardzo ważnym projektem, który przedstawił Starosta Wiesław Krajewski to budowa przeprawy mostowej na rzece Wiśle w miejscowości Borusowa,  która nie tylko połączy powiat dąbrowski, ale cały region północno-wschodni województwa małopolskiego z Województwem Świętokrzyskim. Most ten jest uzupełnieniem i udrożnieniem istniejącego szlaku komunikacyjnego od Kielc przez Busko, Dąbrowę Tarnowską, Tarnów, Tuchów, Gorlice do przejścia granicznego w Koniecznej. Wspomnieć należy, że most w tym miejscu już funkcjonował, ale niestety uległ on zniszczeniu podczas działań wojennych w okresie II wojny światowej. Budując ten most nawiążemy do chlubnej tradycji twórców Centralnego Okręgu Przemysłowego, który dla tego regionu stanowił przełom cywilizacyjny. Jak powiedział Starosta „ na odcinku 40 km pomiędzy mostem w Szczucinie a mostem w Górce nie ma żadnej dogodnej przeprawy przez Wisłę”. Marszałek Województwa Małopolskiego Pan Marek Nawara przedstawił planowane inwestycje drogowe planowane do realizacji w latach 2007 – 2013 z uwzględnieniem powiatu dąbrowskiego, tarnowskiego i brzeskiego. Marszałek zapowiedział również potrzebę wykonania obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej na drodze nr 73, na której natężenie ruchu jest coraz większe. Informacje nt. budowy obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej i remontu drogi krajowej nr 73 przedstawili przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Obwodnica Dąbrowy Tarnowskiej wynosić będzie 7 km a czas jej wykonania to 18 miesięcy. Obecnie trwają prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej inwestycji. GDDKiA przekazała informacje iż w maju br. ogłoszony zostanie przetarg na wykonanie dokumentacji na remont drogi nr 73 aż do pozwolenia na budowę. Jak poinformował Pan Wiesław Młynarczyk - Dyrektor Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w projekcie RPO Województwa Świętokrzyskiego został również zaplanowany remont drogi prowadzącej do przeprawy mostowej w Borusowej, a najbliższym czasie w tej sprawie odbędzie się spotkanie w Nowym Korczynie z udziałem Marszałka Województwa Małopolskiego i Starostów Buskiego i Dąbrowskiego. Podczas spotkania głos zabrało wielu zaproszonych gości, którzy gratulowali Staroście Dąbrowskiemu dobrego pomysłu na rozwój naszego regionu. Samorządowcy zgłosili potrzebę modernizacji drogi krajowej, która jest sprawą priorytetową dla naszego regionu. Zaproszeni goście uważają za potrzebne organizację tego rodzaju spotkań, gdyż nad konkretnymi przedsięwzięciami służącymi rozwojowi naszego województwa należy pracować wspólnie. Realizacja projektu powiatu dąbrowskiego spotkała się także z dużym uznaniem u parlamentarzystów, którzy zadeklarowali pomoc i wsparcie przy ich realizacji. Przedstawione przez Powiat dąbrowski projekty wzbudziły zainteresowanie władz wojewódzkich. „Należy cieszyć się, że tyle samorządów wpisało się w realizację projektu, bo to daje szanse na jego realizację” – mówi Starosta Dąbrowski Wiesław Krajewski. Te samorządy, które zadeklarowały swój udział w realizacji tych przedsięwzięć, przystąpią wkrótce do opracowania studium wykonalności tych projektów.