Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Powiśle ma studium swojego potencjału

Powiśle ma studium swojego potencjału

Powiśle ma studium swojego potencjału

Firma UNICONSULT z Warszawy zakończyła właśnie pracę nad opracowaniem Studium Potencjału Gospodarczego Powiatu Dąbrowskiego. Zlecenie było wykonywane w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich. Program finansowany ze środków Banku Światowego ma na celu zwiększenie zatrudnienia poza rolnictwem, wsparcie procesu decentralizacji samorządów i rozwoju regionalnego oraz zapewnienie pomocy w budowaniu potencjału instytucjonalnego województwa.

Integralną część opracowanego dokumentu stanowią projekty, których realizacja przewidywana jest na najbliższe lata. Wszystkie one zostały opisane w formie fiszek projektowych ułatwiających ich wdrażanie, monitoring i ewaluację, a co niemniej ważne zawierających wszelkie niezbędne dane do ubiegania się o finansowanie ze środków strukturalnych Unii Europejskiej.

Projekty te to: utworzenie instytucji wspierania biznesu, utworzenie funduszu poręczeń kredytowych i pożyczkowego, stworzenie Lokalnej Organizacji Turystycznej oraz promocji i pomocy w tworzeniu grup producenckich i uprawie alternatywnych produktów rolniczych. Ich realizacja powinna w krótkim horyzoncie czasowym przyczynić się do utworzenia nowych miejsc pracy w powiecie i podniesienia stopy życiowej mieszkańców.

Źródło: Okay

Firma UNICONSULT z Warszawy zakończyła właśnie pracę nad opracowaniem Studium Potencjału Gospodarczego Powiatu Dąbrowskiego. Zlecenie było wykonywane w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich. Program finansowany ze środków Banku Światowego ma na celu zwiększenie zatrudnienia poza rolnictwem, wsparcie procesu decentralizacji samorządów i rozwoju regionalnego oraz zapewnienie pomocy w budowaniu potencjału instytucjonalnego województwa. Integralną część opracowanego dokumentu stanowią projekty, których realizacja przewidywana jest na najbliższe lata. Wszystkie one zostały opisane w formie fiszek projektowych ułatwiających ich wdrażanie, monitoring i ewaluację, a co niemniej ważne zawierających wszelkie niezbędne dane do ubiegania się o finansowanie ze środków strukturalnych Unii Europejskiej. Projekty te to: utworzenie instytucji wspierania biznesu, utworzenie funduszu poręczeń kredytowych i pożyczkowego, stworzenie Lokalnej Organizacji Turystycznej oraz promocji i pomocy w tworzeniu grup producenckich i uprawie alternatywnych produktów rolniczych. Ich realizacja powinna w krótkim horyzoncie czasowym przyczynić się do utworzenia nowych miejsc pracy w powiecie i podniesienia stopy życiowej mieszkańców. Źródło: Okay