Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Powiśle ma studium swojego potencjału

Powiśle ma studium swojego potencjału

Firma UNICONSULT z Warszawy zakończyła właśnie pracę nad opracowaniem Studium Potencjału Gospodarczego Powiatu Dąbrowskiego. Zlecenie było wykonywane w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich. Program finansowany ze środków Banku Światowego ma na celu zwiększenie zatrudnienia poza rolnictwem, wsparcie procesu decentralizacji samorządów i rozwoju regionalnego oraz zapewnienie pomocy w budowaniu potencjału instytucjonalnego województwa.

Integralną część opracowanego dokumentu stanowią projekty, których realizacja przewidywana jest na najbliższe lata. Wszystkie one zostały opisane w formie fiszek projektowych ułatwiających ich wdrażanie, monitoring i ewaluację, a co niemniej ważne zawierających wszelkie niezbędne dane do ubiegania się o finansowanie ze środków strukturalnych Unii Europejskiej.

Projekty te to: utworzenie instytucji wspierania biznesu, utworzenie funduszu poręczeń kredytowych i pożyczkowego, stworzenie Lokalnej Organizacji Turystycznej oraz promocji i pomocy w tworzeniu grup producenckich i uprawie alternatywnych produktów rolniczych. Ich realizacja powinna w krótkim horyzoncie czasowym przyczynić się do utworzenia nowych miejsc pracy w powiecie i podniesienia stopy życiowej mieszkańców.

Źródło: Okay

Firma UNICONSULT z Warszawy zakończyła właśnie pracę nad opracowaniem Studium Potencjału Gospodarczego Powiatu Dąbrowskiego. Zlecenie było wykonywane w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich. Program finansowany ze środków Banku Światowego ma na celu zwiększenie zatrudnienia poza rolnictwem, wsparcie procesu decentralizacji samorządów i rozwoju regionalnego oraz zapewnienie pomocy w budowaniu potencjału instytucjonalnego województwa. Integralną część opracowanego dokumentu stanowią projekty, których realizacja przewidywana jest na najbliższe lata. Wszystkie one zostały opisane w formie fiszek projektowych ułatwiających ich wdrażanie, monitoring i ewaluację, a co niemniej ważne zawierających wszelkie niezbędne dane do ubiegania się o finansowanie ze środków strukturalnych Unii Europejskiej. Projekty te to: utworzenie instytucji wspierania biznesu, utworzenie funduszu poręczeń kredytowych i pożyczkowego, stworzenie Lokalnej Organizacji Turystycznej oraz promocji i pomocy w tworzeniu grup producenckich i uprawie alternatywnych produktów rolniczych. Ich realizacja powinna w krótkim horyzoncie czasowym przyczynić się do utworzenia nowych miejsc pracy w powiecie i podniesienia stopy życiowej mieszkańców. Źródło: Okay