Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Powiśle z budżetem

Powiśle z budżetem

Powiat dąbrowski ma budżet na rok 2005. Wyższe kwoty zapisano zarówno po stronie spodziewanych dochodów, jak i wydatków. Nieco ponad jedną piątą pieniędzy przeznaczono na inwestycje, co jest najwyższym wskaźnikiem od 1999 roku, czyli od reaktywowania powiatu. 

Tegoroczne dochody zaplanowano na ponad 26,7 mln złotych (kwota o kilkanaście procent wyższa niż przed rokiem), wydatki na prawie 28 mln (wzrost o ponad jedną czwartą).

Inwestycje kosztować będą powiat blisko sześć milionów złotych. Wysokość tej kwoty najlepiej ilustruje porównanie z rokiem ubiegłym. Teraz stanowi ona jedną piątą wydatków, w 2004 na inwestycje przeznaczono tymczasem nieco ponadÉ 3 procent.

Tak wyraźny wzrost był możliwy dzięki uwzględnieniu pieniędzy z Unii Europejskiej. Chodzi m.in. o drogi.

W planach znalazły się przebudowy tras powiatowych Dąbrowa Tarnowska - Żelichów (940 tys. zł) oraz Szczucin - Radgoszcz (ponad milion).

Wydatki na bazę oświatową to przede wszystkim budowa hali dla dąbrowskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 (ponad 1,3 mln ze zintegrowanego programu operacyjnego, 230 tys z ministerstwa edukacji, 400 tys. z bużdetu państwa). Kilkaset tysięcy wpływów budżetu to dotacje gminy na remonty dróg. Powiat będzie je prowadził razem z Olesnem i Szczucinem.

W wydatkach uwzględniono również 600 tys. zł na ewentualną spłatę kredytu zaciągniętego przez dąbrowski szpital (powiat go ręczył). Łączne zadłużenie powiatu wynikające ze wspomnianego poręczenia wynosi obecnie 3,6 miliona złotych.

Deficyt budżetow w wysokości 1,3 miliona pokryty zostanie z kredytów. (dnie) 

Źródło: Gazeta Krakowska

Powiat dąbrowski ma budżet na rok 2005. Wyższe kwoty zapisano zarówno po stronie spodziewanych dochodów, jak i wydatków. Nieco ponad jedną piątą pieniędzy przeznaczono na inwestycje, co jest najwyższym wskaźnikiem od 1999 roku, czyli od reaktywowania powiatu.  Tegoroczne dochody zaplanowano na ponad 26,7 mln złotych (kwota o kilkanaście procent wyższa niż przed rokiem), wydatki na prawie 28 mln (wzrost o ponad jedną czwartą). Inwestycje kosztować będą powiat blisko sześć milionów złotych. Wysokość tej kwoty najlepiej ilustruje porównanie z rokiem ubiegłym. Teraz stanowi ona jedną piątą wydatków, w 2004 na inwestycje przeznaczono tymczasem nieco ponadÉ 3 procent. Tak wyraźny wzrost był możliwy dzięki uwzględnieniu pieniędzy z Unii Europejskiej. Chodzi m.in. o drogi. W planach znalazły się przebudowy tras powiatowych Dąbrowa Tarnowska - Żelichów (940 tys. zł) oraz Szczucin - Radgoszcz (ponad milion). Wydatki na bazę oświatową to przede wszystkim budowa hali dla dąbrowskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 (ponad 1,3 mln ze zintegrowanego programu operacyjnego, 230 tys z ministerstwa edukacji, 400 tys. z bużdetu państwa). Kilkaset tysięcy wpływów budżetu to dotacje gminy na remonty dróg. Powiat będzie je prowadził razem z Olesnem i Szczucinem. W wydatkach uwzględniono również 600 tys. zł na ewentualną spłatę kredytu zaciągniętego przez dąbrowski szpital (powiat go ręczył). Łączne zadłużenie powiatu wynikające ze wspomnianego poręczenia wynosi obecnie 3,6 miliona złotych. Deficyt budżetow w wysokości 1,3 miliona pokryty zostanie z kredytów. (dnie)  Źródło: Gazeta Krakowska