Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Powiat Dąbrowski otrzymał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Powiat Dąbrowski otrzymał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Powiat Dąbrowski otrzymał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

W ramach działanie 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich" Powiat Dąbrowski otrzymał 42 026zł na projekt „Mój dobry start w życiu – warsztaty i prelekcje dla młodzieży Powiatu Dąbrowskiego".

Celem projektu jest nabycie przez młodzież wiedzy i umiejętności w celu trafnego wyboru przedmiotu i drogi dalszego kształcenia oraz dalszego przygotowania młodzieży do właściwego poruszania się po rynku pracy.

Projekt będzie realizowany w roku szkolnym 2008-2009 i skierowany do uczniów trzecich i czwartych klas Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczucinie i w Brniu oraz do uczniów trzecich klas gimnazjów. W ramach projektów organizowane będą warsztaty, indywidualne konsultacje zawodowe, prelekcje oraz wydane będą ulotki i broszury.

W ramach warsztatów uczniowie nauczą się sporządzać CV, listy motywacyjne, zapoznają się z podstawami prawa pracy, komunikacji interpersonalnej, funkcjonowaniem lokalnego i ponadlokalnego rynku pracy oraz przygotują się do rozmów kwalifikacyjnych.

W ramach działanie 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich" Powiat Dąbrowski otrzymał 42 026zł na projekt „Mój dobry start w życiu – warsztaty i prelekcje dla młodzieży Powiatu Dąbrowskiego". Celem projektu jest nabycie przez młodzież wiedzy i umiejętności w celu trafnego wyboru przedmiotu i drogi dalszego kształcenia oraz dalszego przygotowania młodzieży do właściwego poruszania się po rynku pracy. Projekt będzie realizowany w roku szkolnym 2008-2009 i skierowany do uczniów trzecich i czwartych klas Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczucinie i w Brniu oraz do uczniów trzecich klas gimnazjów. W ramach projektów organizowane będą warsztaty, indywidualne konsultacje zawodowe, prelekcje oraz wydane będą ulotki i broszury. W ramach warsztatów uczniowie nauczą się sporządzać CV, listy motywacyjne, zapoznają się z podstawami prawa pracy, komunikacji interpersonalnej, funkcjonowaniem lokalnego i ponadlokalnego rynku pracy oraz przygotują się do rozmów kwalifikacyjnych.