Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Powiat Dąbrowski po raz trzeci z rzędu nagrodzony

Powiat Dąbrowski po raz trzeci z rzędu nagrodzony

Powiat Dąbrowski po raz trzeci z rzędu nagrodzony

Powiat Dąbrowski, trzeci raz z rzędu został wyróżniony w konkursie "Samorząd Równych Szans" za działania podejmowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej w ramach projektu pn. „Dobra Przyszłość” – rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji.

W roku 2013 wyróżnienie dla Powiatu Dąbrowskiego przyznane zostało za zorganizowanie „Międzynarodowej Konferencji Naukowej w Zakresie Interdyscyplinarnego Podejścia do Problematyki Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży”.

Z uwagi na międzynarodowy i interdyscyplinarny charakter Konferencji osoby które w niej uczestniczyły byli to przedstawiciele różnych środowisk zaangażowanych w niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym z terenu Polski i Włoch. W Konferencji uczestniczyli specjaliści z zakresu medycyny w tym ortopedii, przedstawiciele stowarzyszeń działających na rzecz osób niepełnosprawnych, ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych, warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowego domu samopomocy. Do udziału w Konferencji zaproszeni zostali również Uczestnicy w/w Projektu.

Organizacja Konferencji stanowiła odpowiedź na potrzeby lokalnego środowiska i miała na celu wzmocnienie podstawowego elementarnego systemu wspierania rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Objęła ona on takie obszary tematyczne jak: dostępna informacja, dostępna edukacja i pokazała Uczestnikom Projektu między innymi to jak funkcjonuje system pomocy osobom niepełnosprawnych w kraju i za granicą, jakie formy rehabilitacji są wykorzystywane w pracy z dzieckiem, sprzęt rehabilitacyjny itp. Rodzice dzieci niepełnosprawnych mieli możliwość bezpośredniego dotarcia do specjalistów z zakresu rehabilitacji z Polski i Włoch.

Konferencja ta była okazją do spotkania i dyskusji na temat zjawiska niepełnosprawności oraz rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, jak i sposobów przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu tej grupy społecznej w wymiarze międzynarodowym. Fakt odbycia Konferencji z udziałem różnych środowisk zaangażowanych w rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych z Polski i z Włoch stanowił sam w sobie ważny czynnik integracyjny, a zainteresowanie projektem dowodzi jak ważny dla wszystkich jest temat niepełnosprawności i sposobów jej ograniczania. Do bezpośrednich rezultatów Konferencji należy zaliczyć między innymi to, iż w jej trakcie wszyscy uczestnicy mieli możliwość wymiany doświadczeń na bazie dobrych praktyk w pracy z osobą niepełnosprawną, zaczerpnięcia wzorców godnych naśladowania, zdobycia wiedzy na temat sposobów i metod rehabilitacji zarówno społecznej jak i zawodowej osób niepełnosprawnych.

Konkurs „Samorząd Równych Szans 2013” realizowanym jest przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego. Konkurs ten odbywa się pod patronatem honorowym Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Ministra Edukacji Narodowej, Państwowej Komisji Wyborczej, Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego Radosława Mołonia.

Konkurs adresowany był do wszystkich samorządów, które realizują bądź zrealizowały ciekawy projekt zwiększający udział osób niepełnosprawnych w życiu lokalnej społeczności.

W ramach konkursu wpłynęło 88 zgłoszeń. Powiat Dąbrowski został jednym z dwudziestu czterech wyróżnionych samorządów.

Wręczenie nagrody będzie miało miejsce 15 listopada br. podczas uroczystej gali Ogólnopolskiego Forum Integracji Społecznej.

Źródło:PCPR

Powiat Dąbrowski, trzeci raz z rzędu został wyróżniony w konkursie "Samorząd Równych Szans" za działania podejmowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej w ramach projektu pn. „Dobra Przyszłość” – rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. W roku 2013 wyróżnienie dla Powiatu Dąbrowskiego przyznane zostało za zorganizowanie „Międzynarodowej Konferencji Naukowej w Zakresie Interdyscyplinarnego Podejścia do Problematyki Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży”. Z uwagi na międzynarodowy i interdyscyplinarny charakter Konferencji osoby które w niej uczestniczyły byli to przedstawiciele różnych środowisk zaangażowanych w niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym z terenu Polski i Włoch. W Konferencji uczestniczyli specjaliści z zakresu medycyny w tym ortopedii, przedstawiciele stowarzyszeń działających na rzecz osób niepełnosprawnych, ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych, warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowego domu samopomocy. Do udziału w Konferencji zaproszeni zostali również Uczestnicy w/w Projektu. Organizacja Konferencji stanowiła odpowiedź na potrzeby lokalnego środowiska i miała na celu wzmocnienie podstawowego elementarnego systemu wspierania rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Objęła ona on takie obszary tematyczne jak: dostępna informacja, dostępna edukacja i pokazała Uczestnikom Projektu między innymi to jak funkcjonuje system pomocy osobom niepełnosprawnych w kraju i za granicą, jakie formy rehabilitacji są wykorzystywane w pracy z dzieckiem, sprzęt rehabilitacyjny itp. Rodzice dzieci niepełnosprawnych mieli możliwość bezpośredniego dotarcia do specjalistów z zakresu rehabilitacji z Polski i Włoch. Konferencja ta była okazją do spotkania i dyskusji na temat zjawiska niepełnosprawności oraz rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, jak i sposobów przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu tej grupy społecznej w wymiarze międzynarodowym. Fakt odbycia Konferencji z udziałem różnych środowisk zaangażowanych w rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych z Polski i z Włoch stanowił sam w sobie ważny czynnik integracyjny, a zainteresowanie projektem dowodzi jak ważny dla wszystkich jest temat niepełnosprawności i sposobów jej ograniczania. Do bezpośrednich rezultatów Konferencji należy zaliczyć między innymi to, iż w jej trakcie wszyscy uczestnicy mieli możliwość wymiany doświadczeń na bazie dobrych praktyk w pracy z osobą niepełnosprawną, zaczerpnięcia wzorców godnych naśladowania, zdobycia wiedzy na temat sposobów i metod rehabilitacji zarówno społecznej jak i zawodowej osób niepełnosprawnych. Konkurs „Samorząd Równych Szans 2013” realizowanym jest przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego. Konkurs ten odbywa się pod patronatem honorowym Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Ministra Edukacji Narodowej, Państwowej Komisji Wyborczej, Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego Radosława Mołonia. Konkurs adresowany był do wszystkich samorządów, które realizują bądź zrealizowały ciekawy projekt zwiększający udział osób niepełnosprawnych w życiu lokalnej społeczności. W ramach konkursu wpłynęło 88 zgłoszeń. Powiat Dąbrowski został jednym z dwudziestu czterech wyróżnionych samorządów. Wręczenie nagrody będzie miało miejsce 15 listopada br. podczas uroczystej gali Ogólnopolskiego Forum Integracji Społecznej. Źródło:PCPR