Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Powiat Dąbrowski przystąpił do ratowania jednego z najcenniejszych zabytków Powiśla Dąbrowskiego – założenia dworsko-parkowego w Brniu

Powiat Dąbrowski przystąpił do ratowania jednego z najcenniejszych zabytków Powiśla Dąbrowskiego – założenia dworsko-parkowego w Brniu

Powiat Dąbrowski przystąpił do ratowania jednego z najcenniejszych zabytków Powiśla Dąbrowskiego – założenia dworsko-parkowego w Brniu

Ogłoszony został pierwszy z serii przetargów zaplanowanych w ramach zadania „Rewaloryzacja i konserwacja zabytkowego zespołu dworsko-parkowego w Brniu" Efektem przetargu będzie opracowanie niezbędnej dokumentacji tzw. „przedprojektowej" zawierającą:

  • studium historyczno-przestrzennego obejmującego analizę historyczną, analizę stanu istniejącego, analizę stopnia zachowania układu kompozycyjnego i analizę krajobrazową czyli powiązanie obiektu z otoczeniem,
  • inwentaryzację zieleni wraz ze wskazaniem zakresu konserwacyjno-pielęgnacyjnych przy każdym egzemplarzu drzew i krzewów,
  • inwentaryzację architektoniczną obejmującą m. in. analizę nawarstwień historycznych, inwentaryzację detali architektonicznych wraz z stolarką okienną, drzwiową i innymi detalami oraz analizę konstrukcyjno-materiałową.

Kolejnym elementem, który ma zostać opracowany w wyniku przetargu jest koncepcja rewaloryzacji założenia dworsko-parkowego w nawiązaniu do okresu jego powstania, koncepcja odnowy tzw. „wałów szwedzkich" oraz projekt nawodnienia Parku.

Park w Brniu został założony w latach 1750-1760, w stylu ogrodu francuskiego, wg planów wiedeńskiego ogrodnika Pfaffingera dla księcia Józefa Czartoryskiego. Uważany był za najpiękniejszy ogród w całej Małopolsce. Lata rządów komunistycznych zdewastowały ten cenny zabytek. Dzieła zniszczenia dopełniło zdemontowanie jazu, co spowodowało wyschnięcie stawów i kanałów parkowych. Z tego powodu obumierają starsze drzewa. Nawodnienie parku jest sprawą najważniejszą dla jego ratowania, prace są utrudnione, ponieważ część terenów założenia parkowego (stawy biegnące po drugiej stronie drogi) są własnością Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa i zostały na wiele lat wydzierżawione prywatnym osobom.

Rada Powiatu poprzedniej kadencji postanowiła sprzedać Park wraz z budynkami. W ubiegłym roku obecne władze powiatowe cofnęły decyzję o sprzedaży i przystąpiły do prac związanych z odrestaurowaniem parku i zagospodarowaniem obiektów. W parku po raz pierwszy od wielu lat, pracują osoby zatrudnione w ramach programu „Konserwator".

Równolegle do rozpoczętych prac rewaloryzacyjnych toczą się prace dotyczące zagospodarowania obiektów przez Centrum Polonii. W tym celu został podpisany list intencyjny pomiędzy Starostami Brzeskim, Bocheńskim, Dąbrowskim, Tarnowskim i Prezydentem Tarnowa, a także do MRPO został złożony wniosek na adaptację budynków pod potrzeby instytucji kultury.

Władze Powiatu Dąbrowskiego obecnej kadencji stawiają na wszechstronny rozwój Powiatu i integrację mieszkańców z regionem, szczególnie poprzez dbałość o dobra kultury, rozwój turystyki, rozbudowę bazy sportowej i edukacyjnej.

Ogłoszony został pierwszy z serii przetargów zaplanowanych w ramach zadania „Rewaloryzacja i konserwacja zabytkowego zespołu dworsko-parkowego w Brniu" Efektem przetargu będzie opracowanie niezbędnej dokumentacji tzw. „przedprojektowej" zawierającą: studium historyczno-przestrzennego obejmującego analizę historyczną, analizę stanu istniejącego, analizę stopnia zachowania układu kompozycyjnego i analizę krajobrazową czyli powiązanie obiektu z otoczeniem, inwentaryzację zieleni wraz ze wskazaniem zakresu konserwacyjno-pielęgnacyjnych przy każdym egzemplarzu drzew i krzewów, inwentaryzację architektoniczną obejmującą m. in. analizę nawarstwień historycznych, inwentaryzację detali architektonicznych wraz z stolarką okienną, drzwiową i innymi detalami oraz analizę konstrukcyjno-materiałową. Kolejnym elementem, który ma zostać opracowany w wyniku przetargu jest koncepcja rewaloryzacji założenia dworsko-parkowego w nawiązaniu do okresu jego powstania, koncepcja odnowy tzw. „wałów szwedzkich" oraz projekt nawodnienia Parku. Park w Brniu został założony w latach 1750-1760, w stylu ogrodu francuskiego, wg planów wiedeńskiego ogrodnika Pfaffingera dla księcia Józefa Czartoryskiego. Uważany był za najpiękniejszy ogród w całej Małopolsce. Lata rządów komunistycznych zdewastowały ten cenny zabytek. Dzieła zniszczenia dopełniło zdemontowanie jazu, co spowodowało wyschnięcie stawów i kanałów parkowych. Z tego powodu obumierają starsze drzewa. Nawodnienie parku jest sprawą najważniejszą dla jego ratowania, prace są utrudnione, ponieważ część terenów założenia parkowego (stawy biegnące po drugiej stronie drogi) są własnością Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa i zostały na wiele lat wydzierżawione prywatnym osobom. Rada Powiatu poprzedniej kadencji postanowiła sprzedać Park wraz z budynkami. W ubiegłym roku obecne władze powiatowe cofnęły decyzję o sprzedaży i przystąpiły do prac związanych z odrestaurowaniem parku i zagospodarowaniem obiektów. W parku po raz pierwszy od wielu lat, pracują osoby zatrudnione w ramach programu „Konserwator". Równolegle do rozpoczętych prac rewaloryzacyjnych toczą się prace dotyczące zagospodarowania obiektów przez Centrum Polonii. W tym celu został podpisany list intencyjny pomiędzy Starostami Brzeskim, Bocheńskim, Dąbrowskim, Tarnowskim i Prezydentem Tarnowa, a także do MRPO został złożony wniosek na adaptację budynków pod potrzeby instytucji kultury. Władze Powiatu Dąbrowskiego obecnej kadencji stawiają na wszechstronny rozwój Powiatu i integrację mieszkańców z regionem, szczególnie poprzez dbałość o dobra kultury, rozwój turystyki, rozbudowę bazy sportowej i edukacyjnej.