Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Porozumienie z Karpackim Oddziałem Straży Granicznej

Porozumienie z Karpackim Oddziałem Straży Granicznej

Porozumienie z Karpackim Oddziałem Straży Granicznej

29 września 2020 roku zostało zawarte trójstronne porozumienie o współpracy pomiędzy Powiatem Dąbrowskim, I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej i Karpackim Oddziałem Straży Granicznej w Nowym Sączu.

To kontynuacja innowacji pedagogicznej „Klasa Straży Granicznej”, która będzie realizowana w roku szkolnym 2020/2021 oraz 2021/2022 z możliwością przedłużenia na dalsze lata szkolne. Jej celem jest między innymi: wychowanie uczniów w duchu patriotyzmu, pielęgnowania tradycji narodowych i pamięci walk w obronie granic oraz niepodległości Polski, kształtowanie postaw obywatelskich, pielęgnowanie tradycji związków regionu i formacji granicznych, a także przygotowanie młodych ludzi do służby w Straży Granicznej.

Porozumienie podpisali Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek, Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Dąbrowie Tarnowskiej Michał Wolak oraz Komendant Karpackiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Stanisław Laciuga.

Przedstawicie samorządu powiatowego podczas wizyty w Karpackim Oddziale Straży Granicznej w Nowym Sączu zwiedzili Salę Tradycji, w której zgromadzone są eksponaty i materiały historyczne, związane z formacjami granicznymi, począwszy od 1 Pułku Strzelców Podhalańskich. Dokonali również wpisu do Księgi Pamiątkowej Oddziału.

29 września 2020 roku zostało zawarte trójstronne porozumienie o współpracy pomiędzy Powiatem Dąbrowskim, I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej i Karpackim Oddziałem Straży Granicznej w Nowym Sączu. To kontynuacja innowacji pedagogicznej „Klasa Straży Granicznej”, która będzie realizowana w roku szkolnym 2020/2021 oraz 2021/2022 z możliwością przedłużenia na dalsze lata szkolne. Jej celem jest między innymi: wychowanie uczniów w duchu patriotyzmu, pielęgnowania tradycji narodowych i pamięci walk w obronie granic oraz niepodległości Polski, kształtowanie postaw obywatelskich, pielęgnowanie tradycji związków regionu i formacji granicznych, a także przygotowanie młodych ludzi do służby w Straży Granicznej. Porozumienie podpisali Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek, Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Dąbrowie Tarnowskiej Michał Wolak oraz Komendant Karpackiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Stanisław Laciuga. Przedstawicie samorządu powiatowego podczas wizyty w Karpackim Oddziale Straży Granicznej w Nowym Sączu zwiedzili Salę Tradycji, w której zgromadzone są eksponaty i materiały historyczne, związane z formacjami granicznymi, począwszy od 1 Pułku Strzelców Podhalańskich. Dokonali również wpisu do Księgi Pamiątkowej Oddziału.