Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Powiat Dąbrowski wyrównuje średnie wynagrodzenia nauczycieli

Powiat Dąbrowski wyrównuje średnie wynagrodzenia nauczycieli

Powiat Dąbrowski wyrównuje średnie wynagrodzenia nauczycieli

Do 31 stycznia br. Powiat Dąbrowski wypłaci nauczycielom zatrudnionym w czterech Szkołach Ponadgimnazjalnych, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i w Domu Dziecka jednorazowy dodatek uzupełniający za 2009r.
W dniu 25 stycznia 2010r. na XXXVIII sesji Rady Powiatu zwiększone zostały plany finansowe szkół i placówek o łączną kwotę 201 tys. zł plus pochodne płacone przez pracodawcę, z przeznaczeniem na ten właśnie cel.
Wysokość dodatku dla każdego nauczyciela pracującego w Powiecie zależy od okresu zatrudnienia, posiadanych kwalifikacji oraz stopnia awansu zawodowego.
Średnioroczne wynagrodzenie nauczycieli na terenie całej jednostki samorządu określone jest w ustawie - Karta Nauczyciela.
Podwyżki wynagrodzeń zasadniczych oraz dodatków funkcyjnego, za wychowawstwo i motywacyjnego jakie miały miejsce w 2009r. nie wystarczyły w pełni na osiągnięcie średnich na danym stopniu awansu zawodowego dla nauczycieli w Powiecie.
Wpływ na konieczność dopłat do wynagrodzeń miał przede wszystkim niż demograficzny, który powoduje, że w Powiecie Dąbrowskim, aby nie zwalniać zatrudnionych nauczycieli ogranicza się ilość godzin ponadwymiarowych.

Do 31 stycznia br. Powiat Dąbrowski wypłaci nauczycielom zatrudnionym w czterech Szkołach Ponadgimnazjalnych, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i w Domu Dziecka jednorazowy dodatek uzupełniający za 2009r.W dniu 25 stycznia 2010r. na XXXVIII sesji Rady Powiatu zwiększone zostały plany finansowe szkół i placówek o łączną kwotę 201 tys. zł plus pochodne płacone przez pracodawcę, z przeznaczeniem na ten właśnie cel.Wysokość dodatku dla każdego nauczyciela pracującego w Powiecie zależy od okresu zatrudnienia, posiadanych kwalifikacji oraz stopnia awansu zawodowego.Średnioroczne wynagrodzenie nauczycieli na terenie całej jednostki samorządu określone jest w ustawie - Karta Nauczyciela.Podwyżki wynagrodzeń zasadniczych oraz dodatków funkcyjnego, za wychowawstwo i motywacyjnego jakie miały miejsce w 2009r. nie wystarczyły w pełni na osiągnięcie średnich na danym stopniu awansu zawodowego dla nauczycieli w Powiecie.Wpływ na konieczność dopłat do wynagrodzeń miał przede wszystkim niż demograficzny, który powoduje, że w Powiecie Dąbrowskim, aby nie zwalniać zatrudnionych nauczycieli ogranicza się ilość godzin ponadwymiarowych.