Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Powiatowa konferencja „wczesna interwencja szansą dla małego dziecka niepełnosprawnego”

Powiatowa konferencja „wczesna interwencja szansą dla małego dziecka niepełnosprawnego”

Powiatowa konferencja „wczesna interwencja szansą dla małego dziecka niepełnosprawnego”

W dniu 23 czerwca 2009 r., ramach projektu „Budowanie regionalnego systemu wczesnej interwencji dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym w celu jej wzmocnienia i lepszej integracji społecznej" realizowanego przez Maltańskie Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i Ich Rodzinom" oraz cztery powiaty województwa małopolskiego, w Starostwie Dąbrowskim odbyła się konferencja na temat wczesnej interwencji.

Powiat dąbrowski, który reprezentowany jest przez Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie „Przyjazny Świat" bierze udział od września 2008 r. do stycznia 2009 r. w projekcie, którego założenia realizowane są przez Powiatowy Zespół Wczesnej Interwencji funkcjonujący przy Niepublicznym Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym w Kupieninie. Celem projektu, wspieranego przez Norwegię, Liechtenstein oraz Islandię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych, jest wypracowanie modelu tworzenia zespołów wczesnej interwencji poza dużymi aglomeracjami we współpracy z Maltańskim Centrum Pomocy, jako ośrodkiem diagnostyczno-konsultacyjnym. W konferencji, którą rozpoczęli Starosta Dąbrowski Pan Wiesław Krajewski oraz Prezes Stowarzyszenie „Przyjazny Świat" Pan Leszek Trójniak wzięli udział zainteresowani tematyką konferencji przedstawiciele oświaty i edukacji, pomocy społecznej, służby zdrowia oraz władz lokalnych.

W dniu 23 czerwca 2009 r., ramach projektu „Budowanie regionalnego systemu wczesnej interwencji dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym w celu jej wzmocnienia i lepszej integracji społecznej" realizowanego przez Maltańskie Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i Ich Rodzinom" oraz cztery powiaty województwa małopolskiego, w Starostwie Dąbrowskim odbyła się konferencja na temat wczesnej interwencji. Powiat dąbrowski, który reprezentowany jest przez Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie „Przyjazny Świat" bierze udział od września 2008 r. do stycznia 2009 r. w projekcie, którego założenia realizowane są przez Powiatowy Zespół Wczesnej Interwencji funkcjonujący przy Niepublicznym Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym w Kupieninie. Celem projektu, wspieranego przez Norwegię, Liechtenstein oraz Islandię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych, jest wypracowanie modelu tworzenia zespołów wczesnej interwencji poza dużymi aglomeracjami we współpracy z Maltańskim Centrum Pomocy, jako ośrodkiem diagnostyczno-konsultacyjnym. W konferencji, którą rozpoczęli Starosta Dąbrowski Pan Wiesław Krajewski oraz Prezes Stowarzyszenie „Przyjazny Świat" Pan Leszek Trójniak wzięli udział zainteresowani tematyką konferencji przedstawiciele oświaty i edukacji, pomocy społecznej, służby zdrowia oraz władz lokalnych.