Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Powiatowe Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych szansą dla rozwoju szkoły i powiatu

Powiatowe Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych szansą dla rozwoju szkoły i powiatu

Powiatowe Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych szansą dla rozwoju szkoły i powiatu

Już niedługo szkoły ponadgimnazjalne rozpoczną nabór dla gimnazjalistów. Samorząd Powiatu Dąbrowskiego wraz z dyrekcjami szkół przygotowuje ciekawą ofertę edukacyjną dla przyszłych kandydatów. W gimnazjach na terenie naszego powiatu trwa obecnie promocja szkół ponadgimnazjalnych, które organizują m.in. dni otwarte dla gimnazjalistów. Podczas tych spotkań prezentują szkołę i jej dorobek edukacyjny jak również kulturalny.
Aby podnosić i rozwijać jakość edukacji na terenie naszego powiatu, samorząd powiatowy utworzył na bazie istniejących budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczucinie centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego pn. „Powiatowe Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie”. W skład tej placówki oświatowej będzie wchodził nowo utworzony Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego oraz istniejące obecnie szkoły: liceum ogólnokształcące, technikum i zasadnicza szkoła zawodowa.
Centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego, które swoją działalność rozpocznie od 1 września tego roku będzie prowadzić kwalifikacyjne kursy zawodowe, a także podejmować działania w zakresie poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej oraz współpracować z pracodawcami i organizacjami pracodawców.
Utworzenie tej placówki umożliwi zyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych przez młodzież szkolną oraz osoby dorosłe.
Nie będzie zmian w kadrze, która obecnie jest zatrudniona w szkole.
Bez zmian będą funkcjonować szkoły, które wchodzą w skład Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych.
Dla uczniów tych szkół nic się nie zmieni. Nadal będą oni uzyskiwać świadectwa szkolne z pieczęcią typu szkoły, do której uczęszczają. Natomiast będą mieli dodatkowe korzyści, a mianowicie będą mogli uczestniczyć w kursach kwalifikacyjnych i zawodowych, które będą im przydatne w dalszej karierze zawodowej.
Placówka ta będzie mogła również realizować kursy dla pracowników młodocianych i wydawać własne certyfikaty i zaświadczenia jak również organizować kwalifikacyjne kursy zawodowe jak np. tworzenie aplikacji internetowych czy wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych.
Ponadto Centrum oferować będzie kursy przygotowujące do matury jak również kursy umiejętności programów użytkowych.
W planach są również kursy dodatkowe, takie jak np. prawo jazdy kat. B, operator wózków widłowych czy kurs spawania.
Z kursów tych będą mogły skorzystać również osoby dorosłe. Będą one odpłatne z możliwością refundacji z urzędu pracy. Szczegółowa oferta placówki będzie podana dopiero po 1 września, kiedy zacznie ona oficjalnie funkcjonować.
Celem podjętego działania jest dalszy rozwój szkoły. Chcemy wykorzystać istniejący i od lat niewykorzystywany w całości budynek warsztatów praktycznych.W zasobach szkoły są maszyny i urządzenia, które będą niezbędne do prowadzenia zajęć jak np. tokarki, strugarki czy szlifierki – mówi Tadeusz Kwiatkowski Starosta Dąbrowski.
Dzięki realizacji tego przedsięwzięcia budynek ten odżyje i będzie zarabiał przez prowadzone tam kursy i szkolenia zawodowe, na które jest coraz większe zainteresowanie na rynku.
Szansę widzimy również w środkach unijnych. Utworzenie tego ośrodka wpisuje się również w założenia programów strategicznych w nowym okresie programowania i Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 tj. Program Strategiczny „Kapitał intelektualny i rynek pracy” – mówi Robert Pantera Wicestarosta Dąbrowski. Jeśli uda się pozyskać zewnętrzne środki finansowe, to przeprowadzony będzie remont budynku warsztatów. Zakupione zostanie również lepsze wyposażenie w materiały i sprzęt dydaktyczny – dodaje Wicestarosta.

Już niedługo szkoły ponadgimnazjalne rozpoczną nabór dla gimnazjalistów. Samorząd Powiatu Dąbrowskiego wraz z dyrekcjami szkół przygotowuje ciekawą ofertę edukacyjną dla przyszłych kandydatów. W gimnazjach na terenie naszego powiatu trwa obecnie promocja szkół ponadgimnazjalnych, które organizują m.in. dni otwarte dla gimnazjalistów. Podczas tych spotkań prezentują szkołę i jej dorobek edukacyjny jak również kulturalny. Aby podnosić i rozwijać jakość edukacji na terenie naszego powiatu, samorząd powiatowy utworzył na bazie istniejących budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczucinie centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego pn. „Powiatowe Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie”. W skład tej placówki oświatowej będzie wchodził nowo utworzony Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego oraz istniejące obecnie szkoły: liceum ogólnokształcące, technikum i zasadnicza szkoła zawodowa. Centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego, które swoją działalność rozpocznie od 1 września tego roku będzie prowadzić kwalifikacyjne kursy zawodowe, a także podejmować działania w zakresie poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej oraz współpracować z pracodawcami i organizacjami pracodawców.Utworzenie tej placówki umożliwi zyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych przez młodzież szkolną oraz osoby dorosłe.Nie będzie zmian w kadrze, która obecnie jest zatrudniona w szkole. Bez zmian będą funkcjonować szkoły, które wchodzą w skład Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych. Dla uczniów tych szkół nic się nie zmieni. Nadal będą oni uzyskiwać świadectwa szkolne z pieczęcią typu szkoły, do której uczęszczają. Natomiast będą mieli dodatkowe korzyści, a mianowicie będą mogli uczestniczyć w kursach kwalifikacyjnych i zawodowych, które będą im przydatne w dalszej karierze zawodowej.Placówka ta będzie mogła również realizować kursy dla pracowników młodocianych i wydawać własne certyfikaty i zaświadczenia jak również organizować kwalifikacyjne kursy zawodowe jak np. tworzenie aplikacji internetowych czy wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych. Ponadto Centrum oferować będzie kursy przygotowujące do matury jak również kursy umiejętności programów użytkowych. W planach są również kursy dodatkowe, takie jak np. prawo jazdy kat. B, operator wózków widłowych czy kurs spawania. Z kursów tych będą mogły skorzystać również osoby dorosłe. Będą one odpłatne z możliwością refundacji z urzędu pracy. Szczegółowa oferta placówki będzie podana dopiero po 1 września, kiedy zacznie ona oficjalnie funkcjonować.Celem podjętego działania jest dalszy rozwój szkoły. Chcemy wykorzystać istniejący i od lat niewykorzystywany w całości budynek warsztatów praktycznych.W zasobach szkoły są maszyny i urządzenia, które będą niezbędne do prowadzenia zajęć jak np. tokarki, strugarki czy szlifierki – mówi Tadeusz Kwiatkowski Starosta Dąbrowski. Dzięki realizacji tego przedsięwzięcia budynek ten odżyje i będzie zarabiał przez prowadzone tam kursy i szkolenia zawodowe, na które jest coraz większe zainteresowanie na rynku. Szansę widzimy również w środkach unijnych. Utworzenie tego ośrodka wpisuje się również w założenia programów strategicznych w nowym okresie programowania i Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 tj. Program Strategiczny „Kapitał intelektualny i rynek pracy” – mówi Robert Pantera Wicestarosta Dąbrowski. Jeśli uda się pozyskać zewnętrzne środki finansowe, to przeprowadzony będzie remont budynku warsztatów. Zakupione zostanie również lepsze wyposażenie w materiały i sprzęt dydaktyczny – dodaje Wicestarosta.