Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Powiatowe spotkanie opłatkowe w Centrum Polonii w Brniu

Powiatowe spotkanie opłatkowe w Centrum Polonii w Brniu

Powiatowe spotkanie opłatkowe w Centrum Polonii w Brniu

19.12.2013r. w Centrum Polonii – Ośrodku Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe zorganizowane przez samorząd powiatowy przy współudziale powiatowej instytucji kultury. 
W noworocznemu spotkaniu uczestniczyli m.in. Andrzej Sztorc Poseł na Sejm RP,  Bolesław Łączyński – Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego, Barbara Pobiegło Przewodnicząca Rady Powiatu Dąbrowskiego, Wicestarosta Dąbrowski Robert Pantera. Na opłatek przybyli również radni powiatowi i gminni, burmistrzowie i wójtowie z terenu powiatu, przedstawiciele duchowieństwa, funkcjonariusze straży i policji, dyrektorzy i pracownicy urzędów i instytucji, przedstawiciele środowisk gospodarczych, oświaty, kultury, sportu, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, organizacji politycznych, związków kombatanckich i zawodowych oraz przedstawiciele mediów.

Podczas swojego wystąpienia Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski podsumował zadania i inwestycje zrealizowane w minionym roku „Myślę, że 2013 rok był bardzo dobry dla naszego regionu. Jestem przekonany, że możemy być zadowoleni, bo wykonaliśmy zadania, dzięki naszej trosce, ofiarności, uczciwości i zaangażowaniu, często też uporowi oraz determinacji. Samorządowi powiatowemu udało się zrealizować zaplanowane zadania inwestycyjne w zakresie remontu i odbudowy dróg powiatowych oraz działania związane z edukacją, ochroną zdrowia, dziedzictwem kulturowym, ochroną środowiska i bezpieczeństwem mieszkańców naszego regionu.”
Starosta podziękował również wszystkim tym, którzy przyczynili się do realizacji wspólnych zadań służących rozwojowi Powiatu Dąbrowskiego.

Słowa wdzięczności skierował m.in. do parlamentarzystów, władz krajowych i wojewódzkich za zrozumienie potrzeb i udzielenie pomocy przy realizacji inwestycji. „Składam gorące podziękowania dla całego Zarządu Województwa za zaangażowanie w realizację zadań w naszym regionie. Słowa podziękowania kieruję również na ręce Pana Wojewody. Dzięki dotacjom zewnętrznym udało się zrealizować wiele zadań inwestycyjnych w szczególności dotyczących dróg powiatowych. Słowa podziękowania kieruję również do mojego zastępcy Roberta Pantery za bardzo dobrze układającą się współpracę. Dziękuję burmistrzom i wójtom gmin, dyrektorom jednostek współpracujących z Powiatem, a także dyrektorom i kierownikom jednostek powiatowych, radnym powiatowym i gminnym oraz pracownikom Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej za rok bardzo dobrej i owocnej współpracy. Dziękuję również innym osobom nie wymienionym tutaj za współpracę i starania by nasz region był miejscem przyjaznym dla mieszkańców i gości” – powiedział Starosta.

Życzenia noworoczne złożyli także: Stanisław Krawiec Dyrektor Centrum Polonii, Barbara Pobiegło Przewodnicząca Rady Powiatu Dąbrowskiego, Andrzej Sztorc Poseł na Sejm RP, Stanisław Początek Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej oraz Bolesław Łączyński Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego.

W świąteczno-noworoczną atmosferę, zgromadzonych gości, wprowadziła część artystyczna „Emmanuel – Bóg z  nami", przygotowana przez młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej

W dalszej części uroczystości Ksiądz Jan Rybak Proboszcz Parafii Olesno poświęcił opłatki, które Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski rozdał wszystkim uczestnikom spotkania.

W podniosłej atmosferze, pełnej życzliwości i serdeczności wszyscy łamali się opłatkiem i składali sobie życzenia noworoczne.

19.12.2013r. w Centrum Polonii – Ośrodku Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe zorganizowane przez samorząd powiatowy przy współudziale powiatowej instytucji kultury. W noworocznemu spotkaniu uczestniczyli m.in. Andrzej Sztorc Poseł na Sejm RP,  Bolesław Łączyński – Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego, Barbara Pobiegło Przewodnicząca Rady Powiatu Dąbrowskiego, Wicestarosta Dąbrowski Robert Pantera. Na opłatek przybyli również radni powiatowi i gminni, burmistrzowie i wójtowie z terenu powiatu, przedstawiciele duchowieństwa, funkcjonariusze straży i policji, dyrektorzy i pracownicy urzędów i instytucji, przedstawiciele środowisk gospodarczych, oświaty, kultury, sportu, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, organizacji politycznych, związków kombatanckich i zawodowych oraz przedstawiciele mediów. Podczas swojego wystąpienia Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski podsumował zadania i inwestycje zrealizowane w minionym roku „Myślę, że 2013 rok był bardzo dobry dla naszego regionu. Jestem przekonany, że możemy być zadowoleni, bo wykonaliśmy zadania, dzięki naszej trosce, ofiarności, uczciwości i zaangażowaniu, często też uporowi oraz determinacji. Samorządowi powiatowemu udało się zrealizować zaplanowane zadania inwestycyjne w zakresie remontu i odbudowy dróg powiatowych oraz działania związane z edukacją, ochroną zdrowia, dziedzictwem kulturowym, ochroną środowiska i bezpieczeństwem mieszkańców naszego regionu.” Starosta podziękował również wszystkim tym, którzy przyczynili się do realizacji wspólnych zadań służących rozwojowi Powiatu Dąbrowskiego. Słowa wdzięczności skierował m.in. do parlamentarzystów, władz krajowych i wojewódzkich za zrozumienie potrzeb i udzielenie pomocy przy realizacji inwestycji. „Składam gorące podziękowania dla całego Zarządu Województwa za zaangażowanie w realizację zadań w naszym regionie. Słowa podziękowania kieruję również na ręce Pana Wojewody. Dzięki dotacjom zewnętrznym udało się zrealizować wiele zadań inwestycyjnych w szczególności dotyczących dróg powiatowych. Słowa podziękowania kieruję również do mojego zastępcy Roberta Pantery za bardzo dobrze układającą się współpracę. Dziękuję burmistrzom i wójtom gmin, dyrektorom jednostek współpracujących z Powiatem, a także dyrektorom i kierownikom jednostek powiatowych, radnym powiatowym i gminnym oraz pracownikom Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej za rok bardzo dobrej i owocnej współpracy. Dziękuję również innym osobom nie wymienionym tutaj za współpracę i starania by nasz region był miejscem przyjaznym dla mieszkańców i gości” – powiedział Starosta. Życzenia noworoczne złożyli także: Stanisław Krawiec Dyrektor Centrum Polonii, Barbara Pobiegło Przewodnicząca Rady Powiatu Dąbrowskiego, Andrzej Sztorc Poseł na Sejm RP, Stanisław Początek Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej oraz Bolesław Łączyński Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego. W świąteczno-noworoczną atmosferę, zgromadzonych gości, wprowadziła część artystyczna „Emmanuel – Bóg z  nami", przygotowana przez młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej W dalszej części uroczystości Ksiądz Jan Rybak Proboszcz Parafii Olesno poświęcił opłatki, które Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski rozdał wszystkim uczestnikom spotkania. W podniosłej atmosferze, pełnej życzliwości i serdeczności wszyscy łamali się opłatkiem i składali sobie życzenia noworoczne.
tel. 14 642 24 31
kontakt
Projekt i wykonanie: i-t.pl
Dostępność cyfrowa
i zgodność ze standardem WCAG