Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Powiatowe Spotkanie Opłatkowe w zabytkowym dworze w breńskim parku

Powiatowe Spotkanie Opłatkowe w zabytkowym dworze w breńskim parku

Powiatowe Spotkanie Opłatkowe w zabytkowym dworze w breńskim parku

W poniedziałek 21 grudnia br., w Centrum Polonii – Ośrodku Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu, w życzliwej i miłej atmosferze odbyło się tradycyjne Powiatowe Spotkanie Opłatkowe zorganizowane przez samorząd powiatowy.

Było ono okazją do wspólnego przeżywania wyjątkowego nastroju Świąt Bożego Narodzenia oraz podsumowania tego co w 2015 roku udało się zrealizować.

W spotkaniu udział wzięli m.in.: Bolesław Łączyński Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego, Tadeusz Kwiatkowski Starosta Dąbrowski, Marek Kopia Wicestarosta, Barbara Pobiegło Przewodnicząca Rady Powiatu Dąbrowskiego, Józef Misiaszek Wiceprzewodniczący Rady, Radni Rady Powiatu Dąbrowskiego: Jerzy Bączek, Łukasz Ożóg, Krzysztof Bryk i Paweł Drożdż, wójtowie gmin z terenu powiatu dąbrowskiego: Kazimierz Olearczyk, Krzysztof Korzec, Witold Morawiec, Andrzej Gorzkowicz Burmistrz Miasta i Gminy Szczucin, Ks. Józef Radłowski proboszcz Parafii w Bolesławiu, Ks. Zygmunt Warzecha proboszcz Parafii w Szczucinie, Ks. Jan Rybak proboszcz Parafii w Oleśnie, Joanna Ohratka Sekretarz Powiatu Dąbrowskiego, Maria Sztorc Skarbnik Powiatu Dąbrowskiego, przewodniczący rad miejskich i gminnych, przedstawiciele służb mundurowych, dyrektorzy i pracownicy urzędów i instytucji, przedstawiciele środowisk gospodarczych, oświaty, kultury, sportu, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych oraz przedstawiciele mediów.

files/aktualnosci/2015/12_grudzien/22_Powiatowe_spotkanie_oplatkowe_w_dworze_konopkow/op098.jpg

Tradycyjne Spotkanie Opłatkowe rozpoczął Tadeusz Kwiatkowski Starosta Dąbrowski, witając wszystkich zgromadzonych w zabytkowym dworku, zespołu dworsko – parkowego w Brniu. Podczas swojego wystąpienia podsumował zadania i inwestycje zrealizowane w 2015 roku. Podziękował również wszystkim tym, którzy przyczynili się do realizacji wspólnych zadań służących rozwojowi Naszej Małej Ojczyzny.

files/aktualnosci/2015/12_grudzien/22_Powiatowe_spotkanie_oplatkowe_w_dworze_konopkow/op029.jpg

Kończący się 2015 rok skłania nas do podsumowania i refleksji nad tym, co nam się udało w minionym roku, co jeszcze mamy do zrobienia i co zamierzamy dokonać w najbliższym czasie. Dla samorządu powiatowego był to okres pełen zmagań, wyzwań i pracy na rzecz naszej Małej Ojczyzny, ale był to również czas pełen sukcesów. Wykonaliśmy wiele zadań z zakresu infrastruktury drogowej, ochrony zdrowia, kultury, oświaty i poprawy bezpieczeństwa mieszkańców naszego regionu, których osiągnięcie postawiliśmy sobie za cel. Ich realizacja była niezmiernie ważna dla powiatu i jego mieszkańców. Myślę, że 2015 rok był bardzo dobry dla naszego regionu. Jestem przekonany, że możemy być zadowoleni, bo wykonaliśmy zadania, dzięki naszej trosce, ofiarności, uczciwości i zaangażowaniu, często też uporowi oraz determinacji.– mówił Starosta Tadeusz Kwiatkowski.

files/aktualnosci/2015/12_grudzien/22_Powiatowe_spotkanie_oplatkowe_w_dworze_konopkow/op035.jpg

Słowa podziękowania i uznania skierował m.in. do władz krajowych i wojewódzkich za zrozumienie potrzeb i udzielenie dotacji niezbędnych do realizacji inwestycji, burmistrzów i wójtów gmin, dyrektorów i kierowników jednostek współpracujących z samorządem powiatu dąbrowskiego, a także jednostek powiatowych, radnych powiatowych i gminnych oraz pracowników Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej.

W wystąpieniu Starosty nie zabrakło życzeń bożonarodzeniowych i noworocznych: W imieniu samorządu powiatu dąbrowskiego pragnę Państwu złożyć serdeczne życzenia, wielu głębokich i radosnych przeżyć, pełnych ciepła i miłości chwil spędzonych w gronie najbliższych oraz szczęścia i błogosławieństwa Bożego w każdym dniu Nowego Roku. Życzę Państwu, aby zbliżający się 2016 rok był czasem, w którym podejmiemy nowe wyzwania, w którym będziemy odnosić kolejne sukcesy i na koniec, którego będziemy mogli znowu spotkać się i podsumować nasze osiągnięcia.

files/aktualnosci/2015/12_grudzien/22_Powiatowe_spotkanie_oplatkowe_w_dworze_konopkow/op059.jpg

Starosta podziękował także Stanisławowi Krawcowi Dyrektorowi Centrum Polonii-Ośrodka Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu oraz dyrekcji, nauczycielom i młodzieży Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie za pomoc w zorganizowaniu uroczystości.

Odczytał również życzenia świąteczne dla organizatorów i uczestników uroczystości, które przesłali Władysław Kosiniak-Kamysz Poseł na Sejm RP i Jacek Krupa Marszałek Województwa Małopolskiego.

files/aktualnosci/2015/12_grudzien/22_Powiatowe_spotkanie_oplatkowe_w_dworze_konopkow/op027.jpg

Podczas Powiatowego Spotkania Opłatkowego życzenia świąteczne złożyli Barbara Pobiegło Przewodnicząca Rady Powiatu Dąbrowskiego, Bolesław Łączyński Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego, Kazimierz Olearczyk Wójt Gminy Bolesław, Jacek Sarat Przewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Anna Jastrzębiec-Witowska Radna Powiatu Dąbrowskiego - w imieniu Krzysztofa Kaczmarskiego Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej.

files/aktualnosci/2015/12_grudzien/22_Powiatowe_spotkanie_oplatkowe_w_dworze_konopkow/op043.jpg

Następnie Ks. Jan Rybak proboszcz Parafii w Oleśnie poprowadził modlitwę i pobłogosławił opłatki, a w bożonarodzeniową atmosferę, zgromadzonych gości, wprowadził śpiew kolęd i pastorałek młodzieży z Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie.

files/aktualnosci/2015/12_grudzien/22_Powiatowe_spotkanie_oplatkowe_w_dworze_konopkow/op044.jpg

Po części artystycznej, Tadeusz Kwiatkowski Starosta Dąbrowski, Marek Kopia Wicestarosta oraz Barbara Pobiegło Przewodnicząca Rady Powiatu Dąbrowskiego rozdali opłatki uczestnikom spotkania.

files/aktualnosci/2015/12_grudzien/22_Powiatowe_spotkanie_oplatkowe_w_dworze_konopkow/op066.jpg

W podniosłej atmosferze, pełnej życzliwości i serdeczności wszyscy łamali się opłatkiem i składali sobie życzenia świąteczne.

files/aktualnosci/2015/12_grudzien/22_Powiatowe_spotkanie_oplatkowe_w_dworze_konopkow/op072.jpg

Uczestnicy spotkania mogli skosztować regionalnych i tradycyjnych „wigilijnych" potraw przygotowanych m.in. przez Dom Malarek w Zalipiu, Koła Gospodyń Wiejskich w Radgoszczy i Grądach, Stowarzyszenie Kobiet Wsi Smęgorzów, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Suchy Grunt oraz Piekarnię-Ciastkarnię „Sokołowski".files/aktualnosci/2015/12_grudzien/22_Powiatowe_spotkanie_oplatkowe_w_dworze_konopkow/op093.jpg

W poniedziałek 21 grudnia br., w Centrum Polonii – Ośrodku Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu, w życzliwej i miłej atmosferze odbyło się tradycyjne Powiatowe Spotkanie Opłatkowe zorganizowane przez samorząd powiatowy. Było ono okazją do wspólnego przeżywania wyjątkowego nastroju Świąt Bożego Narodzenia oraz podsumowania tego co w 2015 roku udało się zrealizować. W spotkaniu udział wzięli m.in.: Bolesław Łączyński Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego, Tadeusz Kwiatkowski Starosta Dąbrowski, Marek Kopia Wicestarosta, Barbara Pobiegło Przewodnicząca Rady Powiatu Dąbrowskiego, Józef Misiaszek Wiceprzewodniczący Rady, Radni Rady Powiatu Dąbrowskiego: Jerzy Bączek, Łukasz Ożóg, Krzysztof Bryk i Paweł Drożdż, wójtowie gmin z terenu powiatu dąbrowskiego: Kazimierz Olearczyk, Krzysztof Korzec, Witold Morawiec, Andrzej Gorzkowicz Burmistrz Miasta i Gminy Szczucin, Ks. Józef Radłowski proboszcz Parafii w Bolesławiu, Ks. Zygmunt Warzecha proboszcz Parafii w Szczucinie, Ks. Jan Rybak proboszcz Parafii w Oleśnie, Joanna Ohratka Sekretarz Powiatu Dąbrowskiego, Maria Sztorc Skarbnik Powiatu Dąbrowskiego, przewodniczący rad miejskich i gminnych, przedstawiciele służb mundurowych, dyrektorzy i pracownicy urzędów i instytucji, przedstawiciele środowisk gospodarczych, oświaty, kultury, sportu, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych oraz przedstawiciele mediów. Tradycyjne Spotkanie Opłatkowe rozpoczął Tadeusz Kwiatkowski Starosta Dąbrowski, witając wszystkich zgromadzonych w zabytkowym dworku, zespołu dworsko – parkowego w Brniu. Podczas swojego wystąpienia podsumował zadania i inwestycje zrealizowane w 2015 roku. Podziękował również wszystkim tym, którzy przyczynili się do realizacji wspólnych zadań służących rozwojowi Naszej Małej Ojczyzny. Kończący się 2015 rok skłania nas do podsumowania i refleksji nad tym, co nam się udało w minionym roku, co jeszcze mamy do zrobienia i co zamierzamy dokonać w najbliższym czasie. Dla samorządu powiatowego był to okres pełen zmagań, wyzwań i pracy na rzecz naszej Małej Ojczyzny, ale był to również czas pełen sukcesów. Wykonaliśmy wiele zadań z zakresu infrastruktury drogowej, ochrony zdrowia, kultury, oświaty i poprawy bezpieczeństwa mieszkańców naszego regionu, których osiągnięcie postawiliśmy sobie za cel. Ich realizacja była niezmiernie ważna dla powiatu i jego mieszkańców. Myślę, że 2015 rok był bardzo dobry dla naszego regionu. Jestem przekonany, że możemy być zadowoleni, bo wykonaliśmy zadania, dzięki naszej trosce, ofiarności, uczciwości i zaangażowaniu, często też uporowi oraz determinacji.– mówił Starosta Tadeusz Kwiatkowski. Słowa podziękowania i uznania skierował m.in. do władz krajowych i wojewódzkich za zrozumienie potrzeb i udzielenie dotacji niezbędnych do realizacji inwestycji, burmistrzów i wójtów gmin, dyrektorów i kierowników jednostek współpracujących z samorządem powiatu dąbrowskiego, a także jednostek powiatowych, radnych powiatowych i gminnych oraz pracowników Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej. W wystąpieniu Starosty nie zabrakło życzeń bożonarodzeniowych i noworocznych: W imieniu samorządu powiatu dąbrowskiego pragnę Państwu złożyć serdeczne życzenia, wielu głębokich i radosnych przeżyć, pełnych ciepła i miłości chwil spędzonych w gronie najbliższych oraz szczęścia i błogosławieństwa Bożego w każdym dniu Nowego Roku. Życzę Państwu, aby zbliżający się 2016 rok był czasem, w którym podejmiemy nowe wyzwania, w którym będziemy odnosić kolejne sukcesy i na koniec, którego będziemy mogli znowu spotkać się i podsumować nasze osiągnięcia. Starosta podziękował także Stanisławowi Krawcowi Dyrektorowi Centrum Polonii-Ośrodka Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu oraz dyrekcji, nauczycielom i młodzieży Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie za pomoc w zorganizowaniu uroczystości. Odczytał również życzenia świąteczne dla organizatorów i uczestników uroczystości, które przesłali Władysław Kosiniak-Kamysz Poseł na Sejm RP i Jacek Krupa Marszałek Województwa Małopolskiego. Podczas Powiatowego Spotkania Opłatkowego życzenia świąteczne złożyli Barbara Pobiegło Przewodnicząca Rady Powiatu Dąbrowskiego, Bolesław Łączyński Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego, Kazimierz Olearczyk Wójt Gminy Bolesław, Jacek Sarat Przewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Anna Jastrzębiec-Witowska Radna Powiatu Dąbrowskiego - w imieniu Krzysztofa Kaczmarskiego Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej. Następnie Ks. Jan Rybak proboszcz Parafii w Oleśnie poprowadził modlitwę i pobłogosławił opłatki, a w bożonarodzeniową atmosferę, zgromadzonych gości, wprowadził śpiew kolęd i pastorałek młodzieży z Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie. Po części artystycznej, Tadeusz Kwiatkowski Starosta Dąbrowski, Marek Kopia Wicestarosta oraz Barbara Pobiegło Przewodnicząca Rady Powiatu Dąbrowskiego rozdali opłatki uczestnikom spotkania. W podniosłej atmosferze, pełnej życzliwości i serdeczności wszyscy łamali się opłatkiem i składali sobie życzenia świąteczne. Uczestnicy spotkania mogli skosztować regionalnych i tradycyjnych „wigilijnych" potraw przygotowanych m.in. przez Dom Malarek w Zalipiu, Koła Gospodyń Wiejskich w Radgoszczy i Grądach, Stowarzyszenie Kobiet Wsi Smęgorzów, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Suchy Grunt oraz Piekarnię-Ciastkarnię „Sokołowski".