Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Powiatowy Zjazd OSP

Powiatowy Zjazd OSP

Powiatowy Zjazd OSP

Dnia 26 listopada 2011 roku w miejscowości Ujście Jezuickie odbył się III Zjazd Oddziału Powiatowego Związku OSP. W zjeździe uczestniczyli delegaci z wszystkich jednostek OSP z terenu powiatu, oraz zaproszeni goście: Małopolski Komendant Wojewódzki PSP Andrzej Mróz, Dyrektor Zarządu Wykonawczego ZOW ZOSP w Krakowie Kazimierz Sady, Prezes Zarządu Powiatowego Druh Ryszard Pikul, Komendant Powiatowy PSP w Dąbrowie Tarnowskiej Adam Rzemiński, I Zastępca Komenda Powiatowego Policji w Dąbrowie Tarnowskiej Andrzej Kupiec, Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski, Wicestarosta Dąbrowski Robert Pantera, burmistrzowie, wójtowie z powiatu dąbrowskiego.

Podczas Zjazdu Druh Ryszard Pikul podsumował dorobek i osiągnięcia swojej pracy oraz przedstawił sprawozdanie z ubiegłej kadencji. Wszyscy zebrani druhowie stwierdzili, że był to okres, w którym wiele jednostek OSP wzbogaciło się o nowoczesny sprzęt ratowniczo – gaśniczy oraz wiele drobnego sprzętu niezbędnego przy akcjach ratowniczo – gaśniczych.
Drużyny bojowe jednostek z Powiatu Dąbrowskiego zajmowały zawsze wysokie lokaty na zawodach strażackich wyższego szczebla (OSP Borusowa). Padały wyrazy uznania i składano podziękowania dla władz samorządowych za wsparcie finansowe gdyż bez pomocy samorządowców zakup w/w wyposażenia a jednocześnie poprawienie bezpieczeństwa strażaków biorących udział w akcjach byłoby niemożliwe.
Podkreślono również, że duża liczba skupionej wokół jednostek strażackich młodzieży to jest dobra prognoza na przyszłość.
Przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej dziękowali druhom ochotnikom za współudział w prowadzeniu działalności jednostek ratowniczo – gaśniczych.

opracowanie: W. Lizak, J. Woźniak - Urząd Gminy Gręboszów

Dnia 26 listopada 2011 roku w miejscowości Ujście Jezuickie odbył się III Zjazd Oddziału Powiatowego Związku OSP. W zjeździe uczestniczyli delegaci z wszystkich jednostek OSP z terenu powiatu, oraz zaproszeni goście: Małopolski Komendant Wojewódzki PSP Andrzej Mróz, Dyrektor Zarządu Wykonawczego ZOW ZOSP w Krakowie Kazimierz Sady, Prezes Zarządu Powiatowego Druh Ryszard Pikul, Komendant Powiatowy PSP w Dąbrowie Tarnowskiej Adam Rzemiński, I Zastępca Komenda Powiatowego Policji w Dąbrowie Tarnowskiej Andrzej Kupiec, Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski, Wicestarosta Dąbrowski Robert Pantera, burmistrzowie, wójtowie z powiatu dąbrowskiego. Podczas Zjazdu Druh Ryszard Pikul podsumował dorobek i osiągnięcia swojej pracy oraz przedstawił sprawozdanie z ubiegłej kadencji. Wszyscy zebrani druhowie stwierdzili, że był to okres, w którym wiele jednostek OSP wzbogaciło się o nowoczesny sprzęt ratowniczo – gaśniczy oraz wiele drobnego sprzętu niezbędnego przy akcjach ratowniczo – gaśniczych.Drużyny bojowe jednostek z Powiatu Dąbrowskiego zajmowały zawsze wysokie lokaty na zawodach strażackich wyższego szczebla (OSP Borusowa). Padały wyrazy uznania i składano podziękowania dla władz samorządowych za wsparcie finansowe gdyż bez pomocy samorządowców zakup w/w wyposażenia a jednocześnie poprawienie bezpieczeństwa strażaków biorących udział w akcjach byłoby niemożliwe.Podkreślono również, że duża liczba skupionej wokół jednostek strażackich młodzieży to jest dobra prognoza na przyszłość.Przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej dziękowali druhom ochotnikom za współudział w prowadzeniu działalności jednostek ratowniczo – gaśniczych. opracowanie: W. Lizak, J. Woźniak - Urząd Gminy Gręboszów