Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Powierzenie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej Gminie Olesno

Powierzenie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej Gminie Olesno

Powierzenie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej Gminie Olesno

Od dnia 1 sierpnia 2020 roku obowiązki biblioteki powiatowej przejmuje Gminna Biblioteka w Oleśnie. 16 lipca 2020 roku w Urzędzie Gminy Olesno zostało podpisane w tej sprawie porozumienie pomiędzy Powiatem Dąbrowskim a Gminą Olesno na mocy, którego Gminna Biblioteka w Oleśnie będzie wykonywała zadania powiatowej biblioteki publicznej na obszarze powiatu dąbrowskiego.

Porozumienie podpisali z ramienia Powiatu Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek oraz Wicestarosta Krzysztof Bryk natomiast Gminę Olesno reprezentował Wójt Gminy Witold Morawiec oraz Skarbnik Gminy Maria Nowak. W spotkaniu uczestniczyła również Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Oleśnie Małgorzata Morawiec.

 

 

Do zadań biblioteki powiatowej zgodnie z Ustawą o bibliotekach należeć będzie:

  • gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, zwłaszcza dotyczących wiedzy o własnym regionie oraz dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy;
  • pełnienie funkcji ośrodka biblioteczno-bibliograficznego, organizowanie obiegu wypożyczeń międzybibliotecznych, opracowywanie i publikowanie bibliografii regionalnej, a także innych materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym;
  • koordynację rocznej sprawozdawczości statystycznej bibliotek publicznych w powiecie;
  • współdziałanie z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Krakowie;
  • sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie realizacji przez gminne biblioteki publiczne zadań określonych w art. 27 ust.5 ustawy o bibliotekach;
  • udzielanie bibliotekom pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej.

Podpisane porozumienie jest wykonaniem uchwały Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie powierzenia Gminie Olesno zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej.

Od dnia 1 sierpnia 2020 roku obowiązki biblioteki powiatowej przejmuje Gminna Biblioteka w Oleśnie. 16 lipca 2020 roku w Urzędzie Gminy Olesno zostało podpisane w tej sprawie porozumienie pomiędzy Powiatem Dąbrowskim a Gminą Olesno na mocy, którego Gminna Biblioteka w Oleśnie będzie wykonywała zadania powiatowej biblioteki publicznej na obszarze powiatu dąbrowskiego. Porozumienie podpisali z ramienia Powiatu Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek oraz Wicestarosta Krzysztof Bryk natomiast Gminę Olesno reprezentował Wójt Gminy Witold Morawiec oraz Skarbnik Gminy Maria Nowak. W spotkaniu uczestniczyła również Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Oleśnie Małgorzata Morawiec.     Do zadań biblioteki powiatowej zgodnie z Ustawą o bibliotekach należeć będzie: gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, zwłaszcza dotyczących wiedzy o własnym regionie oraz dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy; pełnienie funkcji ośrodka biblioteczno-bibliograficznego, organizowanie obiegu wypożyczeń międzybibliotecznych, opracowywanie i publikowanie bibliografii regionalnej, a także innych materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym; koordynację rocznej sprawozdawczości statystycznej bibliotek publicznych w powiecie; współdziałanie z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Krakowie; sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie realizacji przez gminne biblioteki publiczne zadań określonych w art. 27 ust.5 ustawy o bibliotekach; udzielanie bibliotekom pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej. Podpisane porozumienie jest wykonaniem uchwały Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie powierzenia Gminie Olesno zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej.