Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Powołanie Członków Powiatowej Rady Społecznej

Powołanie Członków Powiatowej Rady Społecznej

Powołanie Członków Powiatowej Rady Społecznej

W dniu 3 czerwca 2011r. w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się spotkanie podczas którego Tadeusz Kwiatkowski - Starosta Dąbrowski powołał członków Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. Tadeusz Kwiatkowski - Starosta Dąbrowski, Robert Pantera – Wicestarosta Dąbrowski, Stanisław Początek - Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej, Maria Smolicha – Z-ca Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Marzena Gubernat – Konsultant ds. Osób Niepełnosprawnych w PCPR.

POWIATOWA SPOŁECZNA RADA DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH jest organem opiniodawczo - doradczym Starosty, składa się z 5 osób powoływanych spośród przedstawicieli działających na terenie powiatu dąbrowskiego:
- organizacji pozarządowych,
- fundacji,
- jednostek samorządu terytorialnego.

Do jej zadań należy:
- inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji praw osób niepełnosprawnych,
- opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
- ocena realizacji programów,
- opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

W skład Powiatowej Rady wchodzą:

1. Pani Maria Trzepacz – przedstawiciel Miasta i Gminy Szczucin,
2. Pani Bernadetta Błachaniec – przedstawiciel Gminy Gręboszów,
3. Pan Edward Urbańczyk – przedstawiciel Rady Oddziału Stowarzyszenia Cavitas Christiana w Dąbrowie Tarnowskiej,
4. Pan Leszek Trójniak – przedstawiciel Stowarzyszenia Pomocy Dziecku i Rodzinie „Przyjazny Świat" w Kupieninie,
5. Pan Krzysztof Kaczmarski – przedstawiciel Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń" w Dąbrowie Tarnowskiej.

W dniu 3 czerwca 2011r. w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się spotkanie podczas którego Tadeusz Kwiatkowski - Starosta Dąbrowski powołał członków Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Tadeusz Kwiatkowski - Starosta Dąbrowski, Robert Pantera – Wicestarosta Dąbrowski, Stanisław Początek - Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej, Maria Smolicha – Z-ca Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Marzena Gubernat – Konsultant ds. Osób Niepełnosprawnych w PCPR. POWIATOWA SPOŁECZNA RADA DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH jest organem opiniodawczo - doradczym Starosty, składa się z 5 osób powoływanych spośród przedstawicieli działających na terenie powiatu dąbrowskiego:- organizacji pozarządowych,- fundacji,- jednostek samorządu terytorialnego. Do jej zadań należy:- inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji praw osób niepełnosprawnych,- opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,- ocena realizacji programów,- opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych. W skład Powiatowej Rady wchodzą: 1. Pani Maria Trzepacz – przedstawiciel Miasta i Gminy Szczucin,2. Pani Bernadetta Błachaniec – przedstawiciel Gminy Gręboszów,3. Pan Edward Urbańczyk – przedstawiciel Rady Oddziału Stowarzyszenia Cavitas Christiana w Dąbrowie Tarnowskiej,4. Pan Leszek Trójniak – przedstawiciel Stowarzyszenia Pomocy Dziecku i Rodzinie „Przyjazny Świat" w Kupieninie,5. Pan Krzysztof Kaczmarski – przedstawiciel Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń" w Dąbrowie Tarnowskiej.