Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
 1. Powołanie członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych Powiatu Dąbrowskiego

Powołanie członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych Powiatu Dąbrowskiego

Powołanie członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych Powiatu Dąbrowskiego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, informuje, iż zgodnie z Zarządzeniem nr 27/2019 Starosty Dąbrowskiego z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie powołania członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych Powiatu Dąbrowskiego, w jej skład zostali powołani:

 • Beata Partyńska – przedstawiciel Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnoprawnych „Pomocna Dłoń” w Dąbrowie Tarnowskiej.
 • Elżbieta Ciochoń – przedstawiciel Gminy Gręboszów.
 • Bogdan Sosin – przedstawiciel Stowarzyszenia „Otwarte Serce” Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Szczucinie.
 • Leszek Trójniak – przedstawiciel Stowarzyszenia Pomocy Dziecku i Rodzinie „Przyjazny Świat” w Mędrzechowie.
 • Arkadiusz Morawiec – Przedstawiciel Gminy Olesno.

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych Powiatu Dąbrowskiego jest organem opiniodawczo – doradczym Starosty Dąbrowskiego. Do zakresu jej działania należy w szczególności:

 • inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
 • monitorowanie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
 • wspieranie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w kulturze, sporcie i rekreacji.
 • opiniowanie projektów uchwał i programów pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych,
 • opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej dotyczących przydziału środków PFRON,
 • opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej oraz przedstawianie stanowiska Rady Społecznej w sprawach dotyczących osób niepełnosprawnych,
 • współpraca z organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • wspomaganie działań służących realizacji praw osób niepełnosprawnych,
 • współpraca i wymiana informacji z instytucjami i placówkami zajmującymi się działaniami na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • wspieranie i opiniowanie działań związanych z likwidacją barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej.

Kadencja Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych Powiatu Dąbrowskiego, trwa 4 lata i upływa z dniem 18 czerwca 2023.

PCPR/mags

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, informuje, iż zgodnie z Zarządzeniem nr 27/2019 Starosty Dąbrowskiego z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie powołania członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych Powiatu Dąbrowskiego, w jej skład zostali powołani: Beata Partyńska – przedstawiciel Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnoprawnych „Pomocna Dłoń” w Dąbrowie Tarnowskiej. Elżbieta Ciochoń – przedstawiciel Gminy Gręboszów. Bogdan Sosin – przedstawiciel Stowarzyszenia „Otwarte Serce” Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Szczucinie. Leszek Trójniak – przedstawiciel Stowarzyszenia Pomocy Dziecku i Rodzinie „Przyjazny Świat” w Mędrzechowie. Arkadiusz Morawiec – Przedstawiciel Gminy Olesno. Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych Powiatu Dąbrowskiego jest organem opiniodawczo – doradczym Starosty Dąbrowskiego. Do zakresu jej działania należy w szczególności: inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, monitorowanie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, wspieranie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w kulturze, sporcie i rekreacji. opiniowanie projektów uchwał i programów pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych, opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej dotyczących przydziału środków PFRON, opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej oraz przedstawianie stanowiska Rady Społecznej w sprawach dotyczących osób niepełnosprawnych, współpraca z organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych, wspomaganie działań służących realizacji praw osób niepełnosprawnych, współpraca i wymiana informacji z instytucjami i placówkami zajmującymi się działaniami na rzecz osób niepełnosprawnych, wspieranie i opiniowanie działań związanych z likwidacją barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej. Kadencja Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych Powiatu Dąbrowskiego, trwa 4 lata i upływa z dniem 18 czerwca 2023. PCPR/mags