Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
 1. Powołanie Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Powołanie Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Powołanie Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych

W dniu 07 czerwca 2007r. Starosta Dąbrowski powołał członków Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw  Osób Niepełnosprawnych. 

 Podstawa prawna:  art. 44c ust 2, 3, 4 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zdrowotnej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.) oraz § 8, § 9 ust. 2 i § 12 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 roku w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 560)

POWIATOWA SPOŁECZNA RADA DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH jest organem opiniodawczo - doradczym Starosty.

 1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:
  • integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
  • realizacji praw osób niepełnosprawnych,
 2. opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
 3. ocena realizacji programów,
 4. opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.


Powiatowa Rada składa się z 5 osób powoływanych spośród przedstawicieli działających na terenie powiatu dąbrowskiego:

 • organizacji pozarządowych,
 • fundacji,
 • jednostek samorządu terytorialnego.

W skład Powiatowej Rady wchodzą:

 1. Pani Barbara Sobecka - Mikos - przedstawicielka Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” w Dąbrowie Tarnowskiej,
 2. Pani Barbara Zarzycka przedstawicielka Polskiego Czerwonego Krzyża, Zarząd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej.
 3. Pani Anna Chwalibińska przedstawicielka  Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Wynagradzających Najświętszemu Obliczu Pana Naszego Jezusa Chrystusa z siedzibą w Kupieninie 
 4. Pani Janina Streb przedstawicielka Caritas Diecezji Tarnowskiej Oddziału Parafialnego w Dąbrowie Tarnowskiej
 5. Pan Edward Urbańczyk przedstawiciel Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Dąbrowie Tarnowskiej.

 

W dniu 07 czerwca 2007r. Starosta Dąbrowski powołał członków Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw  Osób Niepełnosprawnych.   Podstawa prawna:  art. 44c ust 2, 3, 4 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zdrowotnej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.) oraz § 8, § 9 ust. 2 i § 12 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 roku w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 560) POWIATOWA SPOŁECZNA RADA DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH jest organem opiniodawczo - doradczym Starosty. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do: integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, realizacji praw osób niepełnosprawnych, opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych, ocena realizacji programów, opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych. Powiatowa Rada składa się z 5 osób powoływanych spośród przedstawicieli działających na terenie powiatu dąbrowskiego: organizacji pozarządowych, fundacji, jednostek samorządu terytorialnego. W skład Powiatowej Rady wchodzą: Pani Barbara Sobecka - Mikos - przedstawicielka Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” w Dąbrowie Tarnowskiej, Pani Barbara Zarzycka przedstawicielka Polskiego Czerwonego Krzyża, Zarząd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej. Pani Anna Chwalibińska przedstawicielka  Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Wynagradzających Najświętszemu Obliczu Pana Naszego Jezusa Chrystusa z siedzibą w Kupieninie  Pani Janina Streb przedstawicielka Caritas Diecezji Tarnowskiej Oddziału Parafialnego w Dąbrowie Tarnowskiej Pan Edward Urbańczyk przedstawiciel Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Dąbrowie Tarnowskiej.