Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Powstaje informator gospodarczy Powiśla

Powstaje informator gospodarczy Powiśla

Powstaje informator gospodarczy Powiśla

Powiat dąbrowski został objęty programem Aktywizacji Obszarów Wiejskich. W jego ramach Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej skorzysta z funduszy Banku Światowego, który zwróci koszty opracowania „Informatora gospodarczego powiatu dąbrowskiego". Projekt jest częścią usługi D Planowania Rozwoju Lokalnego Podkomponentu B-1 PAOW .

Inwestycje są głównym elementem, które powodują wzrost i rozwój gospodarczy. Rozwój powiatu dokonuje się między innymi poprzez rozwój lokalnego biznesu oraz dzięki inwestorom zewnętrznym, którzy chcą rozwijać działalność gospodarczą na danym terenie.
Jedną z podstawowych barier pozyskiwania inwestycji jest rozproszenie oferty promocyjnej dotyczącej poszczególnych gmin z terenu powiatu, a dotyczącej potencjału gospodarczego. Wykonanie informatora jest szansą na uporządkowanie tej informacji. Powiat będzie blisko współpracował z jego wydawcą.
20 maja 2004r. wicestarosta dąbrowski Kazimierz Tęczar uczestniczył w negocjacjach z wykonawcą usługi - Biurem Ekspertyz Finansowych, Marketing i Consultingu „Uniconsult" z Warszawy i koordynatorem projektu Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie Oddział w Tarnowie.
Informator ten jako profesjonalny materiał promocyjny, zawierał będzie informacje ogólne o powiecie, ofertę inwestycyjną powiatu, dane dotyczące lokalnego biznesu, ofertę współpracy gospodarczej oraz dane teleadresowe przydatne potencjalnemu inwestorowi zainteresowanemu powiatem oraz lokalnym firmom. Przygotowanie takiego materiału promocyjnego ułatwi lokalnym przedsiębiorcom oraz potencjalnym inwestorom dostęp do pełnej informacji o lokalnych możliwościach inwestycyjnych oraz umożliwi przedsiębiorcom z powiatu dostęp do kontaktów kooperacyjnych i udostępni oferty kooperacyjne powiatu rynkom zewnętrznym.
Publikacja zostanie wykonana w formie papierowej i elektronicznej w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej.

Powiat dąbrowski został objęty programem Aktywizacji Obszarów Wiejskich. W jego ramach Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej skorzysta z funduszy Banku Światowego, który zwróci koszty opracowania „Informatora gospodarczego powiatu dąbrowskiego". Projekt jest częścią usługi D Planowania Rozwoju Lokalnego Podkomponentu B-1 PAOW . Inwestycje są głównym elementem, które powodują wzrost i rozwój gospodarczy. Rozwój powiatu dokonuje się między innymi poprzez rozwój lokalnego biznesu oraz dzięki inwestorom zewnętrznym, którzy chcą rozwijać działalność gospodarczą na danym terenie.Jedną z podstawowych barier pozyskiwania inwestycji jest rozproszenie oferty promocyjnej dotyczącej poszczególnych gmin z terenu powiatu, a dotyczącej potencjału gospodarczego. Wykonanie informatora jest szansą na uporządkowanie tej informacji. Powiat będzie blisko współpracował z jego wydawcą.20 maja 2004r. wicestarosta dąbrowski Kazimierz Tęczar uczestniczył w negocjacjach z wykonawcą usługi - Biurem Ekspertyz Finansowych, Marketing i Consultingu „Uniconsult" z Warszawy i koordynatorem projektu Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie Oddział w Tarnowie.Informator ten jako profesjonalny materiał promocyjny, zawierał będzie informacje ogólne o powiecie, ofertę inwestycyjną powiatu, dane dotyczące lokalnego biznesu, ofertę współpracy gospodarczej oraz dane teleadresowe przydatne potencjalnemu inwestorowi zainteresowanemu powiatem oraz lokalnym firmom. Przygotowanie takiego materiału promocyjnego ułatwi lokalnym przedsiębiorcom oraz potencjalnym inwestorom dostęp do pełnej informacji o lokalnych możliwościach inwestycyjnych oraz umożliwi przedsiębiorcom z powiatu dostęp do kontaktów kooperacyjnych i udostępni oferty kooperacyjne powiatu rynkom zewnętrznym.Publikacja zostanie wykonana w formie papierowej i elektronicznej w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej.