Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Poznajmy stypendystów projektu "Stypendia dla najzdolniejszych"

Poznajmy stypendystów projektu "Stypendia dla najzdolniejszych"

W dniu 2 grudnia Zarząd Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej podjął uchwałę nr 565/08 w sprawie przyznania stypendiów w ramach projektu "Stypendia dla najzdolniejszych" dla uczniów uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych, dla których Powiat Dąbrowski jest organem prowadzącym. Stypendium zostało przyznane 85 uczniom, którzy zajmowali najwyższe miejsca na liście rankingowej przygotowanej przez niezależną Komisję stypendialną. Projekt stypendialny realizowany jest w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa.

W dniach 12-25 listopada br. uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Dąbrowskiego, którzy spełniali kryteria określone w Regulaminie udzielania stypendiów w ramach projektu "Stypendia dla najzdolniejszych" mogli składać wnioski o przyznanie stypendium.

Do Starostwa wpłynęło łącznie 121 wniosków, z czego tylko 119 było poprawnych pod względem formalnym i merytorycznym. Komisja stypendialna powołana przez Zarząd Powiatu sprawdziła wnioski, następnie utworzyła listę rankingową – o miejscu ucznia na liście decydowała:

  • średnia ocen ze świadectwa uzyskana przez ucznia w roku szkolnym 2007/2008,
  • w przypadku takiej samej średniej ocen na świadectwie w roku szkolnym 2007/2008 decydował wynik egzaminu gimnazjalnego,
  • w przypadku, takiej samej średniej ocen na świadectwie w roku szkolnym 2007/2008 i takiego samego wyniku egzaminu gimnazjalnego decydował dochód gminy przypadający na jednego mieszkańca.

Zarząd Powiatu Dąbrowskiego zatwierdził przedstawioną listę rankingową, a następnie przyznał 85 stypendiów dla najzdolniejszych uczniów klas II, III i IV uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Dąbrowskiego. Pierwsze miejsce na liście rankingowej zajęła uczennica ZSP nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej – Małgorzata Świątek, której średnia ocen w roku szkolnym 2007/2008 wynosiła 5,28. Najniższa średnia ocen, która jeszcze kwalifikowała uczniów do otrzymania stypendium wynosiła 4,27.
Stypendium zostanie wypłacone jednorazowo w kwocie 2 000 brutto na rachunek bankowy wskazany we wniosku.

Poniżej lista uczniów, którym przyznano stypendium w ramach projektu "Stypendia dla najzdolniejszych".

Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w nauce.


W dniu 2 grudnia Zarząd Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej podjął uchwałę nr 565/08 w sprawie przyznania stypendiów w ramach projektu "Stypendia dla najzdolniejszych" dla uczniów uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych, dla których Powiat Dąbrowski jest organem prowadzącym. Stypendium zostało przyznane 85 uczniom, którzy zajmowali najwyższe miejsca na liście rankingowej przygotowanej przez niezależną Komisję stypendialną. Projekt stypendialny realizowany jest w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa. W dniach 12-25 listopada br. uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Dąbrowskiego, którzy spełniali kryteria określone w Regulaminie udzielania stypendiów w ramach projektu "Stypendia dla najzdolniejszych" mogli składać wnioski o przyznanie stypendium. Do Starostwa wpłynęło łącznie 121 wniosków, z czego tylko 119 było poprawnych pod względem formalnym i merytorycznym. Komisja stypendialna powołana przez Zarząd Powiatu sprawdziła wnioski, następnie utworzyła listę rankingową – o miejscu ucznia na liście decydowała: średnia ocen ze świadectwa uzyskana przez ucznia w roku szkolnym 2007/2008, w przypadku takiej samej średniej ocen na świadectwie w roku szkolnym 2007/2008 decydował wynik egzaminu gimnazjalnego, w przypadku, takiej samej średniej ocen na świadectwie w roku szkolnym 2007/2008 i takiego samego wyniku egzaminu gimnazjalnego decydował dochód gminy przypadający na jednego mieszkańca. Zarząd Powiatu Dąbrowskiego zatwierdził przedstawioną listę rankingową, a następnie przyznał 85 stypendiów dla najzdolniejszych uczniów klas II, III i IV uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Dąbrowskiego. Pierwsze miejsce na liście rankingowej zajęła uczennica ZSP nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej – Małgorzata Świątek, której średnia ocen w roku szkolnym 2007/2008 wynosiła 5,28. Najniższa średnia ocen, która jeszcze kwalifikowała uczniów do otrzymania stypendium wynosiła 4,27.Stypendium zostanie wypłacone jednorazowo w kwocie 2 000 brutto na rachunek bankowy wskazany we wniosku. Poniżej lista uczniów, którym przyznano stypendium w ramach projektu "Stypendia dla najzdolniejszych". Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w nauce.