Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Poznajmy stypendystów projektu “Stypendia dla najzdolniejszych”

Poznajmy stypendystów projektu “Stypendia dla najzdolniejszych”

Poznajmy stypendystów projektu “Stypendia dla najzdolniejszych”

We wtorek 19 maja br. Zarząd Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej podjął uchwałę nr 703/09 w sprawie przyznania stypendiów w ramach projektu "Stypendia dla najzdolniejszych" dla uczniów uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych, dla których Powiat Dąbrowski jest organem prowadzącym. Zgodnie z uchwałą stypendium zostało przyznane 34 uczniom, znajdującym się na uzupełniającej liście rankingowej przedstawionej przez Komisję stypendialną.

W dniach 12-25 listopada br. uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Dąbrowskiego, którzy spełniali kryteria określone w Regulaminie udzielania stypendiów w ramach projektu "Stypendia dla najzdolniejszych" mogli składać wnioski o przyznanie stypendium.

Do Starostwa wpłynęło łącznie 121 wniosków, z czego tylko 119 było poprawnych pod względem formalnym i merytorycznym. Komisja stypendialna powołana przez Zarząd Powiatu sprawdziła wnioski, następnie utworzyła listę rankingową, którą Zarząd Powiatu Dąbrowskiego zatwierdził w grudniu ubiegłego roku. Niestety ze względu na ograniczenia finansowe projektu stypendium zostało przyznane tylko 85 uczniom klas II, III i IV zajmującym najwyższe miejsca na liście rankingowej.

W 2009 roku, decyzją Województwa Małopolskiego wydłużono okres realizacji projektu „Stypendia dla najzdolniejszych", co oznacza, że stypendium zostaje przyznane również uczniom, których wnioski o przyznanie stypendium (złożone w listopadzie 2008 r.) spełniały wymogi formalne i merytoryczne, jednak nie otrzymali oni stypendium z powodu ograniczeń finansowych, jakie zakładał projekt.

W związku z powyższym Zarząd Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej uchwałą nr 703/09 przyznał stypendium pozostałym 34 uczniom, którzy ze względu na brak środków finansowych nie otrzymali stypendium w grudniu 2008 r.
Stypendium w kwocie 2 000 brutto, zostanie wypłacone 34 stypendystom w terminie do 22 maja 2009 r.

W załączeniu uchwała Zarządu Powiatu nr 703/09 wraz z załącznikiem, tj. uzupełniającą Listą rankingową stypendystów projektu "Stypendia dla najzdolniejszych".

Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w nauce.We wtorek 19 maja br. Zarząd Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej podjął uchwałę nr 703/09 w sprawie przyznania stypendiów w ramach projektu "Stypendia dla najzdolniejszych" dla uczniów uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych, dla których Powiat Dąbrowski jest organem prowadzącym. Zgodnie z uchwałą stypendium zostało przyznane 34 uczniom, znajdującym się na uzupełniającej liście rankingowej przedstawionej przez Komisję stypendialną. W dniach 12-25 listopada br. uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Dąbrowskiego, którzy spełniali kryteria określone w Regulaminie udzielania stypendiów w ramach projektu "Stypendia dla najzdolniejszych" mogli składać wnioski o przyznanie stypendium. Do Starostwa wpłynęło łącznie 121 wniosków, z czego tylko 119 było poprawnych pod względem formalnym i merytorycznym. Komisja stypendialna powołana przez Zarząd Powiatu sprawdziła wnioski, następnie utworzyła listę rankingową, którą Zarząd Powiatu Dąbrowskiego zatwierdził w grudniu ubiegłego roku. Niestety ze względu na ograniczenia finansowe projektu stypendium zostało przyznane tylko 85 uczniom klas II, III i IV zajmującym najwyższe miejsca na liście rankingowej. W 2009 roku, decyzją Województwa Małopolskiego wydłużono okres realizacji projektu „Stypendia dla najzdolniejszych", co oznacza, że stypendium zostaje przyznane również uczniom, których wnioski o przyznanie stypendium (złożone w listopadzie 2008 r.) spełniały wymogi formalne i merytoryczne, jednak nie otrzymali oni stypendium z powodu ograniczeń finansowych, jakie zakładał projekt. W związku z powyższym Zarząd Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej uchwałą nr 703/09 przyznał stypendium pozostałym 34 uczniom, którzy ze względu na brak środków finansowych nie otrzymali stypendium w grudniu 2008 r.Stypendium w kwocie 2 000 brutto, zostanie wypłacone 34 stypendystom w terminie do 22 maja 2009 r. W załączeniu uchwała Zarządu Powiatu nr 703/09 wraz z załącznikiem, tj. uzupełniającą Listą rankingową stypendystów projektu "Stypendia dla najzdolniejszych". Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w nauce.