Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Pozyskano dofinansowanie na wzbogacenie oferty kulturalnej

Pozyskano dofinansowanie na wzbogacenie oferty kulturalnej

Pozyskano dofinansowanie na wzbogacenie oferty kulturalnej

W środę 28 marca 2024 r. w Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie przedstawiciele organizacji pozarządowych i parafii rzymsko-katolickich z terenu powiatów bocheńskiego, brzeskiego, dąbrowskiego, tarnowskiego oraz miasta i gminy Tarnów otrzymali czeki na realizację zadań wyłonionych w ramach otwartych konkursów ofert Województwa Małopolskiego pn. „Mecenat Małopolski – I edycja” i „Ochrona Zabytków Małopolski”.

Samorząd wojewódzki podczas tej uroczystej gali reprezentował wicemarszałek Józef Gawron i radni województwa Anna Mikosz, Piotr Dziurdzia i Wojciech Skruch.

Na pierwszą edycję tegorocznego Mecenatu Małopolski, którego celem jest m.in. promowanie działań kulturalnych, animacyjnych, artystycznych oraz chroniących dziedzictwo kulturalne, a także upowszechnianie tradycji walk o niepodległość i suwerenność RP, samorząd województwa przeznaczył aż 8,5 miliona złotych. Spośród 526 ofert, które wpłynęły do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie dotację otrzymały 303 zadania.

Wśród podmiotów, którym przyznano dofinansowanie są również 4 stowarzyszenia z terenu powiatu dąbrowskiego:

 

1)         Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Dąbrowskiego – dotacja w wysokości 40 000 zł na realizację zadania pn. „Etos Patriotyczny Powiatu Dąbrowskiego”;

Symboliczny czek w imieniu Stowarzyszenia odebrał Wicestarosta Dąbrowski Krzysztof Bryk.

2) Stowarzyszenie ,,Orkiestra Dęta" przy OSP w Szczucinie  - dotacja w wysokości 20 000 zł na realizację zadania pn. „Bogu na chwałę a ludziom na pożytek - koncert z okazji Powiatowego Dnia Strażaka”;

Symboliczny czek odebrał Prezes Zarządu Stowarzyszenia Andrzej Urbanik oraz Kapelmistrz Orkiestry Jarosław Dzięgiel.

3) Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Dąbrowskim Domu Kultury  - dotacja w wysokości 30 000 zł na realizację zadania pn. „Seniorzy kurs na kulturę”;

Symboliczny czek odebrały Prezes Zarządu Stowarzyszenia Krystyna Guzik wraz z Wiceprezes Małgorzatą Majchrowicz.

4) Stowarzyszenie Clave de Sol w Szczucinie  - dofinansowanie w wysokości 50 000 zł na realizację zadania pn. „Warsztaty wokalne chórów Clave de Sol i Unisono”.

Samorząd Województwa Małopolskiego każdego roku przeznacza też środki finansowe na wspieranie prac konserwatorskich podejmowanych przez właścicieli zabytkowych obiektów w regionie. W tym roku udzielił 87 dotacji w łącznej kwocie 6 370 000 zł na realizację zadań z zakresu prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych w ramach konkursu „Ochrona Zabytków Małopolski”.  

W środę 28 marca 2024 r. w Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie przedstawiciele organizacji pozarządowych i parafii rzymsko-katolickich z terenu powiatów bocheńskiego, brzeskiego, dąbrowskiego, tarnowskiego oraz miasta i gminy Tarnów otrzymali czeki na realizację zadań wyłonionych w ramach otwartych konkursów ofert Województwa Małopolskiego pn. „Mecenat Małopolski – I edycja” i „Ochrona Zabytków Małopolski”. Samorząd wojewódzki podczas tej uroczystej gali reprezentował wicemarszałek Józef Gawron i radni województwa Anna Mikosz, Piotr Dziurdzia i Wojciech Skruch. Na pierwszą edycję tegorocznego Mecenatu Małopolski, którego celem jest m.in. promowanie działań kulturalnych, animacyjnych, artystycznych oraz chroniących dziedzictwo kulturalne, a także upowszechnianie tradycji walk o niepodległość i suwerenność RP, samorząd województwa przeznaczył aż 8,5 miliona złotych. Spośród 526 ofert, które wpłynęły do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie dotację otrzymały 303 zadania. Wśród podmiotów, którym przyznano dofinansowanie są również 4 stowarzyszenia z terenu powiatu dąbrowskiego:   1)         Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Dąbrowskiego – dotacja w wysokości 40 000 zł na realizację zadania pn. „Etos Patriotyczny Powiatu Dąbrowskiego”; Symboliczny czek w imieniu Stowarzyszenia odebrał Wicestarosta Dąbrowski Krzysztof Bryk. 2) Stowarzyszenie ,,Orkiestra Dęta" przy OSP w Szczucinie  - dotacja w wysokości 20 000 zł na realizację zadania pn. „Bogu na chwałę a ludziom na pożytek - koncert z okazji Powiatowego Dnia Strażaka”; Symboliczny czek odebrał Prezes Zarządu Stowarzyszenia Andrzej Urbanik oraz Kapelmistrz Orkiestry Jarosław Dzięgiel. 3) Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Dąbrowskim Domu Kultury  - dotacja w wysokości 30 000 zł na realizację zadania pn. „Seniorzy kurs na kulturę”; Symboliczny czek odebrały Prezes Zarządu Stowarzyszenia Krystyna Guzik wraz z Wiceprezes Małgorzatą Majchrowicz. 4) Stowarzyszenie Clave de Sol w Szczucinie  - dofinansowanie w wysokości 50 000 zł na realizację zadania pn. „Warsztaty wokalne chórów Clave de Sol i Unisono”. Samorząd Województwa Małopolskiego każdego roku przeznacza też środki finansowe na wspieranie prac konserwatorskich podejmowanych przez właścicieli zabytkowych obiektów w regionie. W tym roku udzielił 87 dotacji w łącznej kwocie 6 370 000 zł na realizację zadań z zakresu prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych w ramach konkursu „Ochrona Zabytków Małopolski”.