Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Praca dla 40

Praca dla 40

Praca dla 40

Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej otrzymał 400 tys. złotych na pomoc dla osób długotrwale bezrobotnych. Około 160 tys. z tej kwoty przeznaczone zostanie na zatrudnienie mężczyzn w ramach programu „Drogowiec”. 
Szansę na pracę do końca roku mają osoby pozostające bez pracy dłużej niż 24 miesiące lub osoby z rodzin, w których więcej członków nie ma pracy, a będące zarejestrowani w PUP ponad 12 miesięcy. Z uwagi na typowo fizyczny charakter robót propozycja skierowana jest do mężczyzn. Będą oni wykonywać proste prace na drogach, m.in. przycinanie drzew, oczyszczanie przepustów i rowów przydrożnych, łatanie „dziur”. 
Zatrudnienie w ramach robót publicznych odbywać się będzie poprzez gminne ośrodki pomocy społecznej, w poszczególnych gminach pracę otrzyma od 3 do 10 osób, najwięcej w Szczucinie. Kilka osób pracować będzie też w Zarządzie Dróg Powiatowych. Koszty rzeczowe zatrudnienia ponoszą instytucje zatrudniające bezrobotnych. 
Pozostałe pieniądze z rezerwy ministerialnej przeznaczone zostaną na dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, doposażenie pracodawców zatrudniających bezrobotnych oraz szkolenia dla osób długo pozostających bez pracy. Prawdopodobnie kilka osób otrzyma również pracę w ramach robót publicznych w szpitalu, gdzie kontynuować będą układanie chodników. 
Ponadto PUP w Dąbrowie dysponuje 300 tys. złotych, które zostaną przeznaczone na pomoc młodym bezrobotnym. Z tych środków sfinansowane zostaną m.in. staże, roboty interwencyjne i przygotowanie zawodowe dla ludzi młodych. (BAJA) 

Źródło: Dziennik Polski

Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej otrzymał 400 tys. złotych na pomoc dla osób długotrwale bezrobotnych. Około 160 tys. z tej kwoty przeznaczone zostanie na zatrudnienie mężczyzn w ramach programu „Drogowiec”.  Szansę na pracę do końca roku mają osoby pozostające bez pracy dłużej niż 24 miesiące lub osoby z rodzin, w których więcej członków nie ma pracy, a będące zarejestrowani w PUP ponad 12 miesięcy. Z uwagi na typowo fizyczny charakter robót propozycja skierowana jest do mężczyzn. Będą oni wykonywać proste prace na drogach, m.in. przycinanie drzew, oczyszczanie przepustów i rowów przydrożnych, łatanie „dziur”.  Zatrudnienie w ramach robót publicznych odbywać się będzie poprzez gminne ośrodki pomocy społecznej, w poszczególnych gminach pracę otrzyma od 3 do 10 osób, najwięcej w Szczucinie. Kilka osób pracować będzie też w Zarządzie Dróg Powiatowych. Koszty rzeczowe zatrudnienia ponoszą instytucje zatrudniające bezrobotnych.  Pozostałe pieniądze z rezerwy ministerialnej przeznaczone zostaną na dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, doposażenie pracodawców zatrudniających bezrobotnych oraz szkolenia dla osób długo pozostających bez pracy. Prawdopodobnie kilka osób otrzyma również pracę w ramach robót publicznych w szpitalu, gdzie kontynuować będą układanie chodników.  Ponadto PUP w Dąbrowie dysponuje 300 tys. złotych, które zostaną przeznaczone na pomoc młodym bezrobotnym. Z tych środków sfinansowane zostaną m.in. staże, roboty interwencyjne i przygotowanie zawodowe dla ludzi młodych. (BAJA)  Źródło: Dziennik Polski