Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Prawda zwyciężyła - pierwszy krok do sukcesu

Prawda zwyciężyła - pierwszy krok do sukcesu

Prawda zwyciężyła - pierwszy krok do sukcesu

Walka Wicestarosty Kazimierza Tęczara o pieniądze z funduszy europejskich na przebudowę dróg powiatowych przynosi pierwsze pozytywne rezultaty. Jest prawie pewne, że co najmniej jeden ze złożonych wniosków uzyska finansowanie.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w Warszawie, uwzględniło odwołanie Powiatu dąbrowskiego, przyjmując jego uzasadnienie i stwierdziło „że podpis złożony na wnioskach spełnia wymagania ustalone w 6 Rozdziale Podręcznika ZPORR" i przywróciło projekty do postępowania w sprawie wyboru wniosków do dofinansowania ze środków działania 3.1 ZPORR. Po tym fakcie projekty przebudowy dróg Szczucin Radgoszcz i Dąbrowa Tarnowska – Żelichów zostały przywrócone do procesu dalszej weryfikacji przez Instytucję Zarządzającą ZPORR tj. właściwy Departament Urzędu Marszałkowskiego. Powyższe wnioski zostały poddane ocenie Panelu Ekspertów, uzyskały wysokie oceny punktowe, a następnie zostały rekomendowane przez Regionalny Komitet Sterujący. Mając na uwadze opisane wyżej okoliczności, decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 25 maja br. przedmiotowe projekty umieszczone zostały na odrębnej liście wybranych do dofinansowania w ramach ZPORR 2004-2006 po procedurze odwoławczej na pozycji pierwszej i czwartej. Wicestarosta Kazimierz Tęczar nie ukrywa zadowolenia z przebiegu sprawy – „najważniejsze, że udało się rozstrzygnąć temat z korzyścią dla samorządu powiatu i lokalnej społeczności, bo to przecież mieszkańcy odczują poprawę jakości infrastruktury drogowej i większe bezpieczeństwo podróżowania. Cieszy mnie dodatkowo fakt, że w biurokratycznych i formalnych rozstrzygnięciach mięliśmy docelowo rację, a to z kolei pozwoliło na późniejszą bardzo wysoką ocenę przygotowanych przez nas projektów. Cieszy też fakt odpowiedzialnego stanowiska Zarządu Województwa, liczę na dalsze partnerskie działanie. Kto wie może zrealizujemy obydwa zadania?. Pragnę podkreślić pozytywne podejście Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, bo o ile wiem, to pierwszy przypadek w Małopolsce, aby udało się przywrócić do oceny wniosek z „błędnym kolorem długopisu". To dobrze wróży na przyszłość w walce z bezsensownością przepisów. Wykonaliśmy pierwszy krok do sukcesu.

Walka Wicestarosty Kazimierza Tęczara o pieniądze z funduszy europejskich na przebudowę dróg powiatowych przynosi pierwsze pozytywne rezultaty. Jest prawie pewne, że co najmniej jeden ze złożonych wniosków uzyska finansowanie. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w Warszawie, uwzględniło odwołanie Powiatu dąbrowskiego, przyjmując jego uzasadnienie i stwierdziło „że podpis złożony na wnioskach spełnia wymagania ustalone w 6 Rozdziale Podręcznika ZPORR" i przywróciło projekty do postępowania w sprawie wyboru wniosków do dofinansowania ze środków działania 3.1 ZPORR. Po tym fakcie projekty przebudowy dróg Szczucin Radgoszcz i Dąbrowa Tarnowska – Żelichów zostały przywrócone do procesu dalszej weryfikacji przez Instytucję Zarządzającą ZPORR tj. właściwy Departament Urzędu Marszałkowskiego. Powyższe wnioski zostały poddane ocenie Panelu Ekspertów, uzyskały wysokie oceny punktowe, a następnie zostały rekomendowane przez Regionalny Komitet Sterujący. Mając na uwadze opisane wyżej okoliczności, decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 25 maja br. przedmiotowe projekty umieszczone zostały na odrębnej liście wybranych do dofinansowania w ramach ZPORR 2004-2006 po procedurze odwoławczej na pozycji pierwszej i czwartej. Wicestarosta Kazimierz Tęczar nie ukrywa zadowolenia z przebiegu sprawy – „najważniejsze, że udało się rozstrzygnąć temat z korzyścią dla samorządu powiatu i lokalnej społeczności, bo to przecież mieszkańcy odczują poprawę jakości infrastruktury drogowej i większe bezpieczeństwo podróżowania. Cieszy mnie dodatkowo fakt, że w biurokratycznych i formalnych rozstrzygnięciach mięliśmy docelowo rację, a to z kolei pozwoliło na późniejszą bardzo wysoką ocenę przygotowanych przez nas projektów. Cieszy też fakt odpowiedzialnego stanowiska Zarządu Województwa, liczę na dalsze partnerskie działanie. Kto wie może zrealizujemy obydwa zadania?. Pragnę podkreślić pozytywne podejście Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, bo o ile wiem, to pierwszy przypadek w Małopolsce, aby udało się przywrócić do oceny wniosek z „błędnym kolorem długopisu". To dobrze wróży na przyszłość w walce z bezsensownością przepisów. Wykonaliśmy pierwszy krok do sukcesu.