Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Prawie półtora miliona złotych na kształcenie zawodowe

Prawie półtora miliona złotych na kształcenie zawodowe

Prawie półtora miliona złotych na kształcenie zawodowe

  W dniu dzisiejszym w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej miało miejsce spotkanie dotyczące podpisania umowy na realizację projektu pn. Modernizacja i doposażenie infrastruktury dydaktycznej Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

  W spotkaniu udział wzięli: Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Stanisław Sorys, Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Bolesław Łączyński, Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski, Wicestarosta Dąbrowski Marek Kopia, Członek Zarządu Powiatu Dąbrowskiego Andrzej Urbanik, Skarbnik Powiatu Maria Sztorc, p.o. Sekretarza Powiatu Joanna Ohratka, Dyrektor PUP w Dąbrowie Tarnowskiej Stanisław Początek wraz z zastępcą Mariolą Kobos, Burmistrz Miasta i Gminy Szczucin Andrzej Gorzkowicz, Sekretarz Gminy Szczucin Kazimierz Tęczar, Dyrektor ZOZ Łukasz Węgrzyn, Dyrektor PCEiKZ w Szczucinie Magdalena Mach-Surowiec wraz z zastępcą Markiem Sztylerem.

  Dzięki unijnemu dofinansowaniu zmodernizowane zostanie Powiatowe Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie. Projekt pn. „Modernizacja i doposażenie infrastruktury dydaktycznej Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie” zakłada  modernizację i doposażenie pracowni tej placówki do rozwoju kształcenia zawodowego w powiecie.

  Wniosek o dofinansowanie realizacji tych działań został złożony przez samorząd powiatowy i otrzymał dotację w kwocie prawie 1,5 mln zł w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 - schemat 1.1 B „Rozwój infrastruktury kształcenia ustawicznego oraz kształcenia zawodowego”.

  Umowa o dofinansowanie tej inwestycji została podpisana 12 stycznia br. w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej.

  Projekt obejmuje modernizację dwóch pracowni: teleinformatyczno – telekomunikacyjnej oraz obróbki skrawaniem, które wyposażone będą w nowoczesny sprzęt teleinformatyczny oraz nowoczesne obrabiarki sterowane numerycznie. Dzięki realizacji tego projektu oprócz szkolenia w technikum w zawodzie technik teleinformatyk oraz technik mechanik pojawi się możliwość prowadzenia kursów kwalifikacyjnych CNC. Projekt modernizacji tych pracowni ma również swój wymiar innowacyjny. Jest to związane z kształceniem modułowym, które da możliwość nauczania na najwyższym poziomie mieszkańców Powiatu Dąbrowskiego.

  Realizacja tego projektu jest kontynuacją podjętych już wcześniej działań na rzecz rozwoju tej placówki do kształcenia zawodowego. W ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” wyposażono pracownie: mechaniczna, elektryczno – elektroniczna, obróbki skrawaniem ręcznym.

Całkowita wartość projektu: 1 746 291,87 zł

Dofinansowanie MRPO: 1 484 348,09 zł

Wkład własny powiatu: 261 943,78 zł

  Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Stanisław Sorys pogratulował Powiatowi Dąbrowskiemu realizacji tej inwestycji i powiedział że „projekt był dobrze przygotowany i ma swoją efektywność w przełożeniu na rynek pracy”. Marszałek podkreślił również, że to bardzo ważne, że na terenie Powiatu Dąbrowskiego dba się o to aby szkolnictwo zawodowe było rozwijane i kontynuowane.

  Podsumowując spotkanie Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski podziękował władzom Województwa Małopolskiego za poparcie przez Zarząd Województwa podejmowanych przez Powiat Dąbrowski inicjatyw i powiedział, że na terenie naszego powiatu jest dobra szkoła, która dobrze kształci zawodowo i warto tutaj przyjść i zdobywać zawód. 

  W dniu dzisiejszym w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej miało miejsce spotkanie dotyczące podpisania umowy na realizację projektu pn. Modernizacja i doposażenie infrastruktury dydaktycznej Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.   W spotkaniu udział wzięli: Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Stanisław Sorys, Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Bolesław Łączyński, Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski, Wicestarosta Dąbrowski Marek Kopia, Członek Zarządu Powiatu Dąbrowskiego Andrzej Urbanik, Skarbnik Powiatu Maria Sztorc, p.o. Sekretarza Powiatu Joanna Ohratka, Dyrektor PUP w Dąbrowie Tarnowskiej Stanisław Początek wraz z zastępcą Mariolą Kobos, Burmistrz Miasta i Gminy Szczucin Andrzej Gorzkowicz, Sekretarz Gminy Szczucin Kazimierz Tęczar, Dyrektor ZOZ Łukasz Węgrzyn, Dyrektor PCEiKZ w Szczucinie Magdalena Mach-Surowiec wraz z zastępcą Markiem Sztylerem.   Dzięki unijnemu dofinansowaniu zmodernizowane zostanie Powiatowe Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie. Projekt pn. „Modernizacja i doposażenie infrastruktury dydaktycznej Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie” zakłada  modernizację i doposażenie pracowni tej placówki do rozwoju kształcenia zawodowego w powiecie.   Wniosek o dofinansowanie realizacji tych działań został złożony przez samorząd powiatowy i otrzymał dotację w kwocie prawie 1,5 mln zł w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 - schemat 1.1 B „Rozwój infrastruktury kształcenia ustawicznego oraz kształcenia zawodowego”.   Umowa o dofinansowanie tej inwestycji została podpisana 12 stycznia br. w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej.   Projekt obejmuje modernizację dwóch pracowni: teleinformatyczno – telekomunikacyjnej oraz obróbki skrawaniem, które wyposażone będą w nowoczesny sprzęt teleinformatyczny oraz nowoczesne obrabiarki sterowane numerycznie. Dzięki realizacji tego projektu oprócz szkolenia w technikum w zawodzie technik teleinformatyk oraz technik mechanik pojawi się możliwość prowadzenia kursów kwalifikacyjnych CNC. Projekt modernizacji tych pracowni ma również swój wymiar innowacyjny. Jest to związane z kształceniem modułowym, które da możliwość nauczania na najwyższym poziomie mieszkańców Powiatu Dąbrowskiego.   Realizacja tego projektu jest kontynuacją podjętych już wcześniej działań na rzecz rozwoju tej placówki do kształcenia zawodowego. W ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” wyposażono pracownie: mechaniczna, elektryczno – elektroniczna, obróbki skrawaniem ręcznym. Całkowita wartość projektu: 1 746 291,87 zł Dofinansowanie MRPO: 1 484 348,09 zł Wkład własny powiatu: 261 943,78 zł   Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Stanisław Sorys pogratulował Powiatowi Dąbrowskiemu realizacji tej inwestycji i powiedział że „projekt był dobrze przygotowany i ma swoją efektywność w przełożeniu na rynek pracy”. Marszałek podkreślił również, że to bardzo ważne, że na terenie Powiatu Dąbrowskiego dba się o to aby szkolnictwo zawodowe było rozwijane i kontynuowane.   Podsumowując spotkanie Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski podziękował władzom Województwa Małopolskiego za poparcie przez Zarząd Województwa podejmowanych przez Powiat Dąbrowski inicjatyw i powiedział, że na terenie naszego powiatu jest dobra szkoła, która dobrze kształci zawodowo i warto tutaj przyjść i zdobywać zawód.